ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brows

B R AW1 Z   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brows-, *brows*, brow
English-Thai: Longdo Dictionary
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse[N] การอ่านคร่าวๆ, Syn. skim
browse[VT] มองไปรอบ ๆ, See also: ดูผ่านๆ
browse[VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
browse[N] การเล็ม, See also: การและเล็ม
browser[N] โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต
browse on[PHRV] (สัตว์) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร, See also: กิน
browse among[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse through
browse through[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
web browserเว็บบราวเซอร์ <คำอ่าน>เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โปรแกรมที่มีชื่อที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft Internet Explorerดู world wide web ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
browseค้นดู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browseค้นดู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Asked me what I thought of her so told her she had no eye brows.ถามฉันว่าฉันคิดถึงเธอ / บอกเธอด้วยนะเธอไม่มีตาสีน้ำตาล Platonic Sex (2001)
I shan't even browse.ผมไม่ดูดีกว่า Pride & Prejudice (2005)
Though you could do with a tad bit more between the brows.ฉันว่าจิ้มตรงหว่างคิ้วนี่ซักนิดนึกก็ดีนะ Pilot (2006)
By the sweat of our brows, and the strength of our backs and the courage of our hearts.ด้วยหยาดเหงือของเรา ความแข็งแกร่งของพวกเรา และความกล้าในหัวใจเรา Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Plenty of furrowed brows amongst the all-stars of Real Madrid, and in this bumper crowd at the Bernabeu.นักเตะในทีมรวมดาราอย่างรีลมาดริด เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้ว กองเชียร์ในสนามเบอร์นาบิวแห่งนี้ ก็มีสีหน้าไม่ต่างกัน Goal II: Living the Dream (2007)
That's my Blog, where you can find my photos and diary... you will know better when you browse it.นั่นเป็นโฮมเพจส่วนตัวซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูรูปและไดอารี่ของชั้น... คุณจะรู้จักชั้นมากกว่านี้เมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชม บาย Spider Lilies (2007)
Did you browse my Blog?เข้าไปดูโฮมเพจฉันหรือยัง? Spider Lilies (2007)
Now, are you here to help, or are you just browsing?แล้วคุณมาช่วยเราหรือแค่ผ่านมา Chuck Versus the Seduction (2008)
You're pretty nonchalant about your supercomputer boyfriend trying to browse someone else's network.ดูคุณไม่ค่อยใส่ใจแฟนหนุ่มซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่พยายามจะเชื่อมระบบกับคนอื่นเลยนะเนี่ย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
From your photos. Mr. no brows?จากรูปของคุณ นายไร้คิ้วน่ะหรอ? The Arrival (2008)
Browse magazines.อ่านนิตยสารน่ะครับ The Two in Tracksuits (2008)
IN YOUR WEB BROWSER FOR SEARCH HISTORY.ไปดูที่ประวัติการเข้าเว็บของเธอ Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browsHis bushy brows accented his face.
browsI switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.
browsShe wrinkled her brows.
browsThe old woman knitted her brows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
และเล็ม[V] nibble, See also: browse, Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ, Example: ฝูงวัวและเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่ง
ขนคิ้ว[N] brows, See also: eyebrows, Example: ขนคิ้วของเธอขึ้นไม่เป็นระเบียบ, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นบนส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบน
ขนง[N] eyebrows, See also: brows, Syn. พระขนง, คิ้ว, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ, Notes: (ราชาศัพท์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิ้วดก[n. exp.] (khiu dok) EN: bushy eyebrows   FR: sourcils épais [mpl]
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
ยักคิ้ว[v. exp.] (yak khiu) EN: raise one's eyebrows   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWS    B R AW1 Z
BROWSE    B R AW1 Z
BROWSED    B R AW1 Z D
BROWSER    B R AW1 Z ER0
BROWSERS    B R AW1 Z ER0 Z
BROWSING    B R AW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brows    (n) brˈauz (b r au1 z)
browse    (v) brˈauz (b r au1 z)
browsed    (v) brˈauzd (b r au1 z d)
browses    (v) brˈauzɪz (b r au1 z i z)
browsing    (v) brˈauzɪŋ (b r au1 z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉头[méi tóu, ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] brows, #9,334 [Add to Longdo]
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] browser (software) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[, uebuburauza-; uebuburauza] (n) {comp} web browser; web-browsing software [Add to Longdo]
オブジェクトブラウザ[, obujiekutoburauza] (n) {comp} object browser [Add to Longdo]
クッキー[, kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P) [Add to Longdo]
タブブラウズ[, tabuburauzu] (n) {comp} tabbed browsing [Add to Longdo]
バロース[, baro-su] (n) {comp} browse [Add to Longdo]
ブラウザ;ブラウザー[, burauza ; burauza-] (n) {comp} (web) browser [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[, burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top