ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brotherly

B R AH1 DH ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brotherly-, *brotherly*, brother
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brotherly(adj) เป็นพี่เป็นน้อง, Syn. fraternal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brotherly(บรา'เธอลี) adj.,adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน,พี่น้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
BROTHERLY B R AH1 DH ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brotherly (j) brˈʌðəliː (b r uh1 dh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手足之情[shǒu zú zhī qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄑㄧㄥˊ, ] brotherly affection, #98,942 [Add to Longdo]
手足亲情[shǒu zú qīn qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] brotherly kindness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
兄弟愛[きょうだいあい, kyoudaiai] (n) brotherly love; fraternal love [Add to Longdo]
孝弟;孝悌[こうてい, koutei] (n) filial piety; brotherly love [Add to Longdo]
同胞愛[どうほうあい, douhouai] (n) brotherly love [Add to Longdo]
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brotherly
   adv 1: (archaic as adverb) in a brotherly manner
   adj 1: like or characteristic of or befitting a brother;
       "brotherly feelings"; "close fraternal ties" [syn:
       {brotherly}, {brotherlike}, {fraternal}] [ant:
       {sisterlike}, {sisterly}, {sororal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top