ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briskly

B R IH1 S K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briskly-, *briskly*, brisk
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brisklyทันที [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brisklyOf those on the loud side, some people say they look like they're briskly working while others that they're just noisy.
brisklyRub briskly with soap, and the stain will soon wash off.
brisklySeeing the briskly working toy consultants also left a strong impression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยง(adv) briskly, See also: nimbly, quickly, suddenly, lightly, wildly, Syn. โหยง, โหยงเหยง, Example: เขากระโดดเหยงจนทุกคนที่ห้อมล้อมอยู่หัวเราะ, Thai Definition: อาการกระโดดหรือเต้นอย่างฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุ้ย[phui = phūi] (v) EN: paddle briskly ; propel

CMU English Pronouncing Dictionary
BRISKLY B R IH1 S K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
briskly (a) brˈɪskliː (b r i1 s k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごしごし;ゴシゴシ[goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
すたすた[sutasuta] (adv) (on-mim) briskly [Add to Longdo]
つかつか[tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
とことこ[tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
はきはき[hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
ガシガシ(P);がしがし[gashigashi (P); gashigashi] (adv,adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  briskly
      adv 1: in a brisk manner; "she walked briskly in the cold air";
             "`after lunch,' she said briskly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top