ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bricking

B R IH1 K   
248 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bricking-, *bricking*, brick
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bricking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bricking*)
English-Thai: Longdo Dictionary
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brick[N] ิอิฐ, See also: ดินเผา
brick[N] คนดี, Syn. trump
brick[ADJ] ทำด้วยอิฐ, See also: ทำด้วยดินเผา
brick in[PHRV] ถมด้วยก้อนอิฐ, See also: อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ
brick up[PHRV] อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ, See also: ถมด้วยก้อนอิฐ
brickbat[N] คำตำหนิ
redbrick[ADJ] ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของอังกฤษ, Syn. red-brick
brickwork[N] งานก่ออิฐ
firebrick[N] อิฐทนไฟ
red-brick[ADJ] สร้างด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง
brickhouse[SL] ผู้หญิงอกโต
bricklayer[N] ช่างปูน
drop a brick[IDM] เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
thick as a brick[SL] งี่เง่ามาก
run one's head into a brick wall[IDM] พยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. bang against, run against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
brick(n) อิฐ
brick(vt) ก่ออิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adobe brickอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Bricklayingการก่ออิฐ [TU Subject Heading]
Brickmakingการทำอิฐ [TU Subject Heading]
Bricksอิฐ [TU Subject Heading]
Building, Brickการก่อสร้างด้วยอิฐ [TU Subject Heading]
Firebricksอิฐทนไฟ [TU Subject Heading]
Refractory Brick อิฐทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brick Dust Urineปัสสาวะเข้มข้นมากในช่วงสองสามวันแรกของทารกสามารถมีผลึกยูริก (ผลึกกรดยูริก) ผลึกเหล่านี้อาจทําให้เกิดสีชมพู, สีแดง, หรือสีส้ม, ผงคราบในผ้าอ้อมเด็กทารกของคุณเรียกว่าฝุ่นอิฐ.อาจจะน่ากลัว แต่ฝุ่นอิฐเป็นเรื่องปกติสําหรับทารกแรกเกิดจํานวนมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where's Brick?-บริคอยู่ไหน Hecks on a Plane (2011)
- How's Brick?บริคเป็นยังไง The Prom (2011)
Brick!บริค! Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Brick?BrickThe Yelling (2010)
Brick?BrickTake This Job and Shove It (2013)
- A-A-And just 'cause I'm a gold brick, he-he's gonna chop me into firewood!ใช่? และเพียงแค่ 'ทำให้ฉันอิฐ ทอง เขา-เขาจะสับให้ฉันเป็นฟืน! Pinocchio (1940)
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้ Night and Fog (1956)
Looked as if he'd just swallowed a brick.ดูราวกับว่าเขาต้องการเพียงแค่ กลืนกินอิฐ Mad Max (1979)
It has a brick fireplace and a cute bedroom with mirrors on the ceiling and...และก็ห้องนอนน่ารักๆ มีกระจกบนเพดานและก็... Airplane! (1980)
- It's just a yellow brick.- ก็แค่อิฐสีเหลืองน่า.. Return to Oz (1985)
This was the Yellow Brick Road.นี่มันคือถนนสายสีเหลือง Return to Oz (1985)
Your Majesty, they have discovered the Yellow Brick Road, and are on their way to the Emerald City.ฝ่าบาท พวกหล่อนเจอเส้นทางสีเหลืองแล้ว และกำลังมุ่งสู่เมืองมรกต Return to Oz (1985)
Vic, choose a brick.วิกเลือกอิฐ Bloodsport (1988)
Very good but brick not hit back.ดีมาก ... ... แต่อิฐไม่ได้ตีกลับ Bloodsport (1988)
He is the American shithead who makes tricks with bricks.เขาเป็น shithead ชาวอเมริกันที่ทำให้เทคนิคด้วยอิฐ Bloodsport (1988)
Pick a brick, any brick.รับอิฐอิฐใด ๆ Bloodsport (1988)
- Well, she was here, and when I got back from the yellow brick road, she was gone.- เมื่อกี้เธออยู่ตรงนี้นี่ และพอฉันกลับมาจากถนนสีเหลืองนั่น เธอก็ไม่อยู่แล้ว Mannequin: On the Move (1991)
A patient in your care suddenly runs amok beats his girlfriend to death with a brick.คนไข้ในความดูแลของคุณ อยู่ๆก็อาละวาด... ...ตบตีแฟนของเขาจนตาย ด้วยก้อนอิฐ Basic Instinct (1992)
They'll pull us down just like the others, and some day someone will come routing around... and all they'll find is a few broken bricks in the long grass.ที่เราจะถูกดึงลงมา แล้ววันหนึ่งเมื่อมีใครได้ออกเดินทาง... พวกเขาก็จะได้เห็น The Cement Garden (1993)
Sealed off, brick by brick.ปิดผนึกอิฐโดยอิฐ The Shawshank Redemption (1994)
There are guys who work their entire life laying' brick... so their kids have a chance at the opportunities you have here.พวกที่ทำก่ออิฐมาตลอดชีวิต ลูกๆ เขาก็มีโอกาสเหมือนที่เธอมีที่นี่ Good Will Hunting (1997)
What do you mean, cop out? What's wrong with laying' brick?เธอไม่อยากเป็นอย่างนี้ หมายความว่าไงแล้วมันเกี่ยวอะไร Good Will Hunting (1997)
Right. My dad laid brick, okay?ใช่ พ่อชั้นเป็นคนก่ออิฐ Good Will Hunting (1997)
B-B-B-Brickman´s!บริกแมน Nothing to Lose (1997)
B-B-Brickman´s Powerboats!เรือยนต์บริกแมน Nothing to Lose (1997)
Get it? Brickman´s sells powerboats.เขาขายเรือยนต์สัญญลักษณ์บริษัทจึง... Nothing to Lose (1997)
If I get to be with Izzy, I am going to shit bricks.ตอนนี้เรามีพื้นที่จำกัด อดทนซักประเดี๋ยว Rock Star (2001)
I hope you play the piano better than you carry bricks.หวังว่านายคงเล่นเปียโนเก่งกว่าแบกอิฐนะ The Pianist (2002)
Brick, retrieve my darts! Huh?บริค เอาลูกดอกฉันมา! Inspector Gadget 2 (2003)
Here, boss. Brick:นี่ เจ้านาย Inspector Gadget 2 (2003)
Excuse me, inspector. I'm your biggest fan. Brick:ขออภัย สารวัตร ฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณ Inspector Gadget 2 (2003)
Brick:ฮ่าๆๆๆ Inspector Gadget 2 (2003)
Come on, brick. Faster, faster. Claw:เร็ว บริค เร็วเข้า เร็ว Inspector Gadget 2 (2003)
Uncle gadget, help! Brick!ลุงแก็ดเจ็ท ช่วยด้วย! Inspector Gadget 2 (2003)
I imagine a brick falling on him and smashing his brains.ลูกอยากฟาดเค้าด้วยอิฐ แล้วทุบสมองให้แหลกเละ My Tutor Friend (2003)
Three-storeyed brick building, fire on second, third floor.ตึกสามตึก / ไฟไหม้ที่ชั้นสอง และสาม Ladder 49 (2004)
Brick. That is ugly, Aaron.โคตรกากเลยอารอน Primer (2004)
I'll pound you with a brick if you do!ฉันจะเอาอิฐทุบหัวแก ถ้าแกคิดแบบนั้น My Little Bride (2004)
Carrying bricks and sand...เขาไปเป็นช่างก่อสร้าง The Guy Was Cool (2004)
True to his word, the bricks were chocolate and the cement holding them together was chocolate.จากที่เขาเล่ามา อิฐก็ทำจากช็อกโกแลต ซีเมนต์ที่เชื่อมมันเข้าไว้ ก็ทำจากช็อกโกแลต Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You want Peanut Brickle or just plain Vanilla?จะเอารสพีนัท บริคเกิลหรือว่าจะเอารสวานิลลาจ๊ะ Lonesome Jim (2005)
- Don't worry, your house is brick.- ไม่ต้องห่วง บ้านนายเป็นอิฐ Four Brothers (2005)
He's behind the bricks! Jackhammer!เขาอยู่หลังกำแพงอิฐ เจาะให้พรุนเลย Four Brothers (2005)
And I've heard tell of man-made structures... becoming possessed by a human soul... so that the spirit becomes merged with wood and brick... creating a rare form of monster... known as Domus mactabilis.และครั้งนึง ชั้นก็ได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์... ...ที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะถูกสิงโดยวิญญาณของมนุษย์... ...ไอ้เจ้าวิญญาณนี้ได้รวมตัว เข้ากับไม้และอิฐ... Monster House (2006)
For me, this city, on a day when the light is so clear that I can touch every detail every brick and window in the buildings I love.-ฉันนะ ที่เมืองนี้ ในวันที่แสงสว่างสดใส.. ...ให้ฉันได้เห็นรายละเอียดทุกอย่างของความงาม.. ...อิฐทุกก้อน หน้าต่างทุกบาน ของตึกที่ฉันรัก The Lake House (2006)
This is Barry Brickman.นี่คื่อแบรี่ บริคแมน Cashback (2006)
- ... I'll give it to you brick by brick.ฉันก็จะให้ก้อนอิฐกับนาย The Astronaut Farmer (2006)
He's dangerous. He threw a brick at me.เขาอันตราย เขาโยนอิฐใส่ผม The Astronaut Farmer (2006)
One day it's a brick, the next day it's a bullet.วันนึงเป็นอิฐ วันต่อมาเป็นกระสุน The Astronaut Farmer (2006)
- I threw a brick through a window.- ผมโยนอิฐทะลุหน้าต่างไป The Astronaut Farmer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brickBricks consist mostly of clay.
brickBricks never take the place of ferro-concrete here.
brickGiving advice to him is like talking to a brick wall.
brickHe fell for that old ad for a house like a ton of bricks.
brickHe won't listen. I might as well talk to a brick wall.
brickJane swims like a brick.
brickOne can't see through a brick wall.
brickThat house is built of bricks.
brickThe bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.
brickThe chimney is made of brick.
brickThe house is built of red bricks.
brickThe house was built of bricks.
brickThis chimney is made of brick.
brickYou cannot make bricks without straw.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลสิงห์[N] handrail of a brick staircase, Example: โครงสร้างศาลาเป็นไม้ตะเคียนทอง ปิดทับด้วยแผ่นไม้สัก พื้นหินแกรนิต พลสิงห์ปูนปั้นปิดทองประดับกระจก, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: พนักบันไดอิฐ
อิฐ[N] brick, Syn. ก้อนอิฐ, Example: ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน, Count unit: ก้อน, แผ่น, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ตึก[N] building, See also: brickwork, edifice, structure, Syn. อาคาร, โรงเรือน, Example: เจ้าของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลังบนที่ดินแปลงนี้, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน เป็นต้น
ช่างปูน[N] mason, See also: bricklayer, tiler, plasterer, Example: ช่างปูนก่ออิฐโปร่งขึ้นภายในบ่อซึม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการโบกปูน, ผู้มีอาชีพการโบกปูน
ก่อ[V] lay (brick), See also: put, place, set, Example: บริษัทต้องก่ออิฐตลอดแนวเพื่อสร้างรั้วรอบโรงงาน
ก้อนอิฐ[N] brick, Syn. อิฐ, Example: ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน, Count unit: ก้อน, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ก่ออิฐ[V] brick, See also: lay bricks, Example: ก่อนก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำ หรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อิฐแย่งน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
ช่างก่ออิฐ[n.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason   FR: maçon [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
อิฐ[n.] (it) EN: brick   FR: brique [f] ; briquette [f]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng it) EN: brick wall   FR: mur de brique [m]
ก่ออิฐ[v.] (kø it) EN: lay bricks   FR: maçonner
ก้อนอิฐ[n.] (køn it) EN: brick   FR: brique [f]
เตาอิฐ[n. exp.] (tao it) EN: brickkiln   
เตาเผาอิฐ[n. exp.] (tao phao it) EN: brickkiln   
เตาทุเรียง[n.] (taothurīeng) EN: brick and clay pottery kiln   
ตึก[n.] (teuk) EN: building ; brick building ; construction   FR: immeuble [m] ; maison (en dur) [f] ; construction (en briques) [f] ; building [m] ; édifice [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRICK    B R IH1 K
BRICKS    B R IH1 K S
BRICKEY    B R IH1 K IY0
KUBRICK    K Y UW1 B R IH2 K
BRICKEL    B R IH1 K AH0 L
BRICKLE    B R IH1 K AH0 L
BRICKER    B R IH1 K ER0
BRICKMAN    B R IH1 K M AH0 N
BRICKNER    B R IH1 K N ER0
HAMBRICK    HH AE1 M B R IH2 K
BAMBRICK    B AE1 M B R IH0 K
HEMBRICK    HH EH1 M B R IH2 K
LIMBRICK    L IH1 M B R IH0 K
BRICKLIN    B R IH1 K L IH2 N
BRICKLEY    B R IH1 K L IY0
BRICKBAT    B R IH1 K B AE2 T
BRICKLER    B R IH1 K L ER0
BRICKELL    B R IH1 K AH0 L
KUBRICK'S    K Y UW1 B R IH2 K S
BRICKBATS    B R IH1 K B AE2 T S
FIREBRICK    F AY1 ER0 B R IH2 K
BRICKYARD    B R IH1 K Y AA2 R D
PHILBRICK    F IH1 L B R IH0 K
BRICKHOUSE    B R IH1 K HH AW2 S
BRICKLAYER    B R IH1 K L EY2 ER0
BRICKLIN'S    B R IH1 K L IH2 N Z
BRICKLAYERS    B R IH1 K L EY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brick    (v) brˈɪk (b r i1 k)
bricks    (v) brˈɪks (b r i1 k s)
bricked    (v) brˈɪkt (b r i1 k t)
Redbrick    (j) rˈɛdbrɪk (r e1 d b r i k)
brickbat    (n) brˈɪkbæt (b r i1 k b a t)
bricking    (v) brˈɪkɪŋ (b r i1 k i ng)
brickbats    (n) brˈɪkbæts (b r i1 k b a t s)
brickkiln    (n) brˈɪk-kɪln (b r i1 k - k i l n)
brickwork    (n) brˈɪkwɜːʴk (b r i1 k w @@ k)
firebrick    (n) fˈaɪəbrɪk (f ai1 @ b r i k)
brickkilns    (n) brˈɪk-kɪlnz (b r i1 k - k i l n z)
bricklayer    (n) brˈɪklɛɪər (b r i1 k l ei @ r)
brickworks    (n) brˈɪkwɜːʴks (b r i1 k w @@ k s)
firebricks    (n) fˈaɪəbrɪks (f ai1 @ b r i k s)
brick-field    (n) brˈɪk-fiːld (b r i1 k - f ii l d)
bricklayers    (n) brˈɪklɛɪəz (b r i1 k l ei @ z)
Bricket Wood    (n) brˌɪkɪt-wˈud (b r i2 k i t - w u1 d)
brick-fields    (n) brˈɪk-fiːldz (b r i1 k - f ii l d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] brick, #4,682 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] to build by laying bricks or stones, #14,315 [Add to Longdo]
砖头[zhuān tou, ㄓㄨㄢ ㄊㄡ˙, / ] a brick, #17,705 [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] kang (a heatable brick bed), #18,611 [Add to Longdo]
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, ] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric, #34,249 [Add to Longdo]
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, / ] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs, #40,406 [Add to Longdo]
抛砖引玉[pāo zhuān yǐn yù, ㄆㄠ ㄓㄨㄢ ˇ ㄩˋ, / ] lit. to throw a brick to attract jade (成语 saw); fig. I offer a humble remark, please give us your valued opinion (e.g. commonplace remarks as a foreword to a distinguished speech), #45,301 [Add to Longdo]
敲门砖[qiāo mén zhuān, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ ㄓㄨㄢ, / ] lit. a brick as a door knocker (成语 saw); fig. a temporary expedient; to use sb as a stepping stone to fortune, #54,518 [Add to Longdo]
耐火砖[nài huǒ zhuān, ㄋㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨㄢ, / ] refractory brick; firebrick, #75,066 [Add to Longdo]
冰砖[bīng zhuān, ㄅㄧㄥ ㄓㄨㄢ, / ] ice-cream brick, #97,882 [Add to Longdo]
散水[sàn shuǐ, ㄙㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, ] apron (sloping brickwork to disperse water), #120,785 [Add to Longdo]
砖窑场[zhuān yáo chǎng, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln, #156,428 [Add to Longdo]
库布里克[Kù bù lǐ kè, ㄎㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Kubrick, #187,580 [Add to Longdo]
镁砖[měi zhuān, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄢ, / ] magnesium brick (refractory material), #188,098 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] brickwork of well, #490,522 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] to brick a grave; to snuff out, #533,499 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, ] brick [Add to Longdo]
标砖[biāo zhuān, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄢ, / ] marker brick (in building); keystone [Add to Longdo]
版筑[bǎn zhù, ㄅㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] rammed earth (a building material); mud brick; adobe [Add to Longdo]
砖块[zhuān kuài, ㄓㄨㄢ ㄎㄨㄞˋ, / ] brick [Add to Longdo]
砖石塔[zhuān shí tǎ, ㄓㄨㄢ ㄕˊ ㄊㄚˇ, / ] brick pagoda [Add to Longdo]
砖窑[zhuān yáo, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
窑场[yáo chǎng, ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖 [Add to Longdo]
黑砖窑[hēi zhuān yáo, ㄏㄟ ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] lit. black brick kiln; factories that acquired notoriety in 2007 for slave labor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backstein {m}brick [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Anmerkung {f} | Bemerkungen {pl} | eine Bemerkung machen (über) | eine spitze Bemerkung | eine taktlose Bemerkung machenremark | remarks | to make a remark (at; about) | a pointed remark | to drop a brick [Add to Longdo]
Binderstein {m}; Kopfstein {m} (im Mauerwerk)header (brick) [Add to Longdo]
in ein (ins) Fettnäpfchen tretento drop a brick; to put one's foot in it [Add to Longdo]
Feuergewölbe {n}brick arch [Add to Longdo]
Gewölbestein {m}; Keilstein {m}; Wölbstein {m}; Wölber {m}arch brick [Add to Longdo]
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall [Add to Longdo]
Handstrichziegel {m}handmoulded bricks; hand-made bricks [Add to Longdo]
Hochfeuerfeststein {m}heavy-duty brick [Add to Longdo]
Isolierstein {m}; Schaumstein {m}high temperature insulating brick (HTI brick) [Add to Longdo]
Kalksandstein {m} [min.]sand-lime brick [Add to Longdo]
wie auf glühenden Kohlen sitzen [übtr.]to be like a cat on hot bricks [fig.] [Add to Longdo]
Läuferstein {m} im Mauerwerk; Läufer {m}stretcher (brick) [Add to Longdo]
Langlochziegel {m}horizontal coring clay brick [Add to Longdo]
Lehmziegel {m}mudbrick [Add to Longdo]
Mauerwerk {n}brickwork; walling; stonework [Add to Longdo]
Maurer {m} | Maurer {pl}bricklayer | bricklayers [Add to Longdo]
Maurerei {f}bricklaying [Add to Longdo]
Maurerpolier {m}bricklayer foreman [Add to Longdo]
Schamottestein {m}; Feuerfestziegel {m}firebrick [Add to Longdo]
Schwindel {m}goldbrick [Add to Longdo]
Schwindler {m}goldbricker [Add to Longdo]
Stein {m}; Baustein {m}brick [Add to Longdo]
Ziegel {m} | Ziegel {pl} | Ziegel im Kosterformatbrick | bricks | large medieval bricks [Add to Longdo]
Ziegelbrennerei {f}brickworks [Add to Longdo]
Ziegelei {f}; Ziegelwerk {n}brick yard; brickyard; brickworks; tileworks [Add to Longdo]
Ziegelmauer {f}brick wall [Add to Longdo]
Ziegelmehl {n}brick-dust [Add to Longdo]
Ziegelofen {m} | Ziegelöfen {pl}brickkiln | brickkilns [Add to Longdo]
Ziegelstein {m}; Klotz {m}brick [Add to Longdo]
Ziegelton {m}; Lehm {m}brickearth; brick clay [Add to Longdo]
mauernto build; to lay bricks [Add to Longdo]
vermauern; zumauern | vermauernd; zumauernd | vermauert; zugemauertto wall up; to brick up; to lay bricks | walling up; bricking up | walled up; bricked up [Add to Longdo]
ziegelrot {adj}brick-red [Add to Longdo]
zugemauertbricked [Add to Longdo]
Du bist ein Prachtkerl!You're a brick! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
シャモット煉瓦[シャモットれんが, shamotto renga] (n) chamotte brick [Add to Longdo]
ブリックチーズ[, burikkuchi-zu] (n) brick cheese [Add to Longdo]
レッドブリック[, reddoburikku] (n) {comp} RedBrick [Add to Longdo]
レンガ造り;煉瓦造り[レンガづくり(レンガ造り);れんがづくり(煉瓦造り), renga dukuri ( renga tsukuri ); rengadukuri ( renga tsukuri )] (n) brickwork [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
試し割り[ためしわり, tameshiwari] (n) breaking bricks, etc. (martial arts) [Add to Longdo]
積み上げ[つみあげ, tsumiage] (n) piling up; making a heap; laying bricks [Add to Longdo]
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks [Add to Longdo]
積み木;積木[つみき, tsumiki] (n) (toy) building blocks; bricks [Add to Longdo]
赤煉瓦;赤レンガ[あかれんが(赤煉瓦);あかレンガ(赤レンガ), akarenga ( aka renga ); aka renga ( aka renga )] (n,adj-no) red brick [Add to Longdo]
耐火煉瓦[たいかれんが, taikarenga] (n) firebrick [Add to Longdo]
天日瓦[てんじつがわら, tenjitsugawara] (n) sun-dried brick; adobe [Add to Longdo]
舗装煉瓦[ほそうれんが, hosourenga] (n) paving brick [Add to Longdo]
煉瓦[れんが, renga] (n) brick; (P) [Add to Longdo]
煉瓦塀;れんが塀[れんがべい, rengabei] (n) brick wall [Add to Longdo]
磚茶[たんちゃ;だんちゃ, tancha ; dancha] (n) brick tea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top