ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breezy

B R IY1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breezy-, *breezy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breezy(adj) ที่พัดอย่างเบาๆ, Syn. windy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty

English-Thai: Nontri Dictionary
breezy(adj) มีลมเฉื่อยๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
BREEZY B R IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breezy (j) brˈiːziː (b r ii1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
luftig {adj} | luftig | am luftigstenbreezy | breezier | breeziest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breezy
   adj 1: fresh and animated; "her breezy nature"
   2: abounding in or exposed to the wind or breezes; "blowy
     weather"; "a windy bluff" [syn: {blowy}, {breezy}, {windy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top