ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bower

B AW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bower-, *bower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bower(n) ซุ้มใต้ต้นไม้ในสวนหรือสนาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower

English-Thai: Nontri Dictionary
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
bowery(adj) ร่ม
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you ever hear Mr. Bowers make a specific threat?คุณเคยได้ยิน คุณบาวเวอร์ ข่มขู่ภรรยามั๊ย? Out of Time (2009)
- Mrs. Bowers left it in an envelope. - What time was that?คุณนายบาวเวอร์จะใส่ซองวางไว้ให้ กี่โมง? Out of Time (2009)
Let the record reflect that the State has presented sufficient evidence to show that the defendant, Arnold Hollings, committed criminal acts... that there is probable cause to believe he battered, assaulted and killed Amy Bowers with malice of forethought,จากการพิจารณา หลักฐานนั้นเพียงพอที่จะบอกว่า จำเลย อาร์โนลด์ ฮอล์ลิ่งส์ ได้กระทำการฆาตกรรม... และเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า เขาทำร้ายร่างกาย Out of Time (2009)
It deals with demons, demon resurrection, those forces which roam the forest and dark bowers of man's domain.เบึ้อหาเกี่ยวภับปี๋ศาจ... พึธีอัญูเชีญู... พลังทมิฬใบพงไพร เเละมมบืดของลังคมมบุษยธั Evil Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bowerHe that hears much and speaks not at all shall be welcome both in bower and hall.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุ้มต้นไม้[sum tonmāi] (n, exp) EN: arbour = arbor (Am.) ; bower  FR: tonnelle [f] ; charmille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOWER B AW1 ER0
BOWERS B AW1 ER0 Z
BOWERY B AW1 ER0 IY0
BOWERMAN B OW1 ER0 M AH0 N
BOWERSOX B OW0 ER1 S AA0 K S
BOWERY'S B AW1 ER0 IY0 Z
BOWERSOCK B OW0 ER1 S AH0 K
BOWERMASTER B OW1 ER0 M AE0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bower (n) bˈauər (b au1 @ r)
bowers (n) bˈauəz (b au1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine [Add to Longdo]
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum) [Add to Longdo]
池亭[ちてい, chitei] (n) arbor (arbour, bower) by a lake [Add to Longdo]
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers [Add to Longdo]
東屋;四阿;あずま屋[あずまや, azumaya] (n) arbor; arbour; bower; summer house; square gazebo [Add to Longdo]
木陰(P);木かげ;木蔭;樹陰;樹蔭[こかげ(P);じゅいん(樹陰;樹蔭), kokage (P); juin ( ki in ; ki in )] (n) shade of tree; bower; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bower
   n 1: a framework that supports climbing plants; "the arbor
      provided a shady resting place in the park" [syn: {arbor},
      {arbour}, {bower}, {pergola}]
   v 1: enclose in a bower [syn: {embower}, {bower}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top