ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bow

B AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bow-, *bow*
English-Thai: Longdo Dictionary
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bow(n) การโค้งคำนับ, See also: การน้อม, การก้มศีรษะ, Syn. nod
bow(vi) คำนับ, See also: น้อมศรีษะ, Syn. nod
bow(n) คันธนู, See also: คันศร, คันเกาทัณฑ์
bow(n) สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
bow(n) คันซอ
bow(vt) สีซอ
bow(n) คันธนู, See also: คันศร, หน้าไม้
bow(n) หูกระต่าย, See also: โบว์
bow(n) หัวเรือ, Syn. prow
bowl(n) ชาม, See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน, Syn. basin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bow boyn. กามเทพ, Syn. cupid
bow tien. ผ้าผูกคอชนิดหูกระต่าย,หูกระต่าย
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
bowel movement)n. การถ่ายท้อง
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
bowknot(โบ'นอท) n. ส่วนโค้ง
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bow(vi, vt) งอ,ก้ม,โค้ง,ผงก,ค้อม,น้อม,คำนับ
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
bowery(adj) ร่ม
bowing(n) การคำนับ,การโค้ง,การคารวะ
bowl(n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง
bowlder(n) หินก้อนใหญ่
bowlegged(adj) ขาโก่ง
bowling(n) กีฬาโบว์ลิ่ง
bowman(n) นายขมังธนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bow windowมุขหน้าต่างโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowel; intestineลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bowrบอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Bowel Dissection, Segmentalผ่าตัดลำไส้ช่วงนั้นออก [การแพทย์]
Bowel Movementการเคลื่อนไหวของลำไส้ [การแพทย์]
Bowel Obstructionทางเดินอาหารอุดตัน [การแพทย์]
Bowel Series, Smallการตรวจลำไส้เล็กทั้งหมด,ตรวจลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Bowel Soundเสียงเคลื่อนไหวของลำไส้,เสียงลำไส้ [การแพทย์]
Bowel Sound, Increasedเสียงลำไส้เคลื่อนไหวรุนแรง [การแพทย์]
Bowel Trainingการฝึกการทำงานของลำไส้ [การแพทย์]
Bowel, Largeลำไส้ใหญ่,ลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Bowel, Smallลำไส้เล็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bowler hatหมวกกลมทรงสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่ The Old Man and the Sea (1958)
I bow to the majorityฉันการโค้งให้ส่วนใหญ่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร Gandhi (1982)
So bow down to her if you want, bow to her.เคารพนางไปเถอะ ก้มหัวให้นางถ้าพวกเจ้าต้องการ กราบนางเข้าไป! The Princess Bride (1987)
Bow to the queen of slime, the queen of filth, the queen of putrescence!คำนับให้ราชินีผู้โสโครก ราชินีผู้โสมม ราชินีผู้ฟอนเฟะ The Princess Bride (1987)
This is a real bow tie, though - I tied it myself.ง่ายชมัดเลย Big (1988)
(Proud to work for him) They bow to his whim, love serving himภูมิใจที่ได้ทำงานกับเขา พวกเขาเคารพ รัก การได้รับใช้เขา Aladdin (1992)
Finally, YOU will bow to ME! -We'll never bow to you!ในที่สุด เจ้าก็ต้องโค้งคำนับข้า เราจะไม่คำนับเจ้า Aladdin (1992)
If you will not bow before a sultan, then you will cower before a sorcerer!หากเจ้าไม่คำนับต่อหน้าสุลต่าน งั้นเจ้าคงคำนับต่อหน้าพ่อมอ Aladdin (1992)
Let's bow our heads.ก้มหัวลง Cool Runnings (1993)
A bow - But why - How uglyโบว์ / แต่ทำไม / น่าเกลียดจัง อะไรอยู่ข้างในนั้น อะไรอยู่ข้างในนั้น The Nightmare Before Christmas (1993)
I scuttle in with a tray of tea, bow my head and scuttle out.ฉันเข้ามาพร้อมถาดใส่ชา ก้มหัวให้ แล้วก็ออกไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bowA bowl of rice.
bowAs soon as she entered the room, I rose to my feet and made a deep bow.
bowAt night, we usually go bowling.
bowBy the age of seven he had already made his own bow and arrows.
bowCount me out if you go bowling.
bowDo you bowl?
bowEvery child bowed to the teacher.
bowFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
bowFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
bowHe bowed out as engineer.
bowHe bowed to his teacher.
bowHe bowed to me as he passed by.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่าง(n) basin, See also: bowl, tub, Example: บรรดาพ่อค้าพยายามขายของออกมาในรูปของแถม เช่น ขายยาสีฟันแถมแก้ว ขายผงซักฟอกแถมอ่าง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะที่ใหญ่เตี้ยและปากผาย, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
หนังสะติ๊ก(n) bow and arrow, Example: สมัยก่อนเด็กส่วนใหญ่ชอบเล่นหนังสติ๊กกันทั้งนั้น, Count Unit: เส้น, อัน, Thai Definition: เครื่องยิงชนิดหนึ่ง ทำด้วยแถบยางผูกติดกับไม้ที่เป็นง่าม
น้อมตัว(v) bow, See also: bend, lower, bob, droop, stoop, Syn. โน้ม, ค้อม, Example: เด็กๆ ควรน้อมตัวลงเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่
กุทัณฑ์(n) arrow, See also: bow, bowknot, Syn. เกาทัณฑ์, ธนู, Example: ภาพสลักตามผนังถ้ำเป็นหลักฐานที่ดีว่ามนุษย์รู้จักยิงกุทัณฑ์ล่าสัตว์แทนการพุ่งหอกพุ่งหลาวมาไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันปี, Count Unit: คัน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง
ขันเชิง(n) bowl with base attached, Example: แม่เก็บขันเชิงไว้ในตู้ชั้นบน, Thai Definition: ขันชนิดที่มีเชิง
ขัน(n) bowl, See also: water dipper, Syn. ขันน้ำ, Example: แม่เตรียมข้าวสารใส่ขันไว้ตักบาตรอาหารแห้งในวันปีใหม่, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ
ขันน้ำพานรอง(n) bowl with a supporting stand, Example: นวลผ่องซื้อขันน้ำพานรองชุดใหม่มาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ, Count Unit: ชุด, อัน, Thai Definition: ขันน้ำที่มีพานรองรับ
คัน(n) stick, See also: bow, rod, wand, long handle, Example: นำธนูมาเจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมกึ่งกลางคันให้พอดีกับเดือยสี่เหลี่ยมที่ยื่นออกมา, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้ สำหรับปักหรือถือ
คันธนู(n) bow, Syn. คันศร, Count Unit: คัน, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นแนวยาวโค้งงอได้ ทำด้วยไม้ เป็นต้น สำหรับขึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นระหว่างปลายทั้งสองข้างเพื่อยิงลูกออกไป
คันศร(n) bow, Syn. คันธนู, Example: เขาถือคันศรโค้งได้ระดับงามราวกับรูปเขียนในสมุดภาพที่ครูเอามาให้ดู, Count Unit: คัน, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นแนวยาวโค้งงอได้ ทำด้วยไม้ เป็นต้น สำหรับขึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นระหว่างปลายทั้งสองข้างเพื่อยิงลูกออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
บาดาล[bādān] (n) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาตร[bāt] (n) EN: monk's alms bowl  FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑ[bintha] (n) EN: food offering ; bowl of food  FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
โบ[bō] (n) EN: ribbon ; bow  FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบว์[bō] (n) EN: bow
โบว์ลิ่ง[bōling] (n) EN: bowling  FR: bowling [m]
ชาม[chām] (n) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate  FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOW B AW1
BOW B OW1
BOWL B OW1 L
BOWS B AW1 Z
BOWS B OW1 Z
BOWN B OW1 N
BOWE B OW1
BOWED B AW1 D
BOWEN B OW1 AH0 N
BOWAR B OW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bow (v) bˈou (b ou1)
bow (v) bˈau (b au1)
bowl (v) bˈoul (b ou1 l)
bows (v) bˈouz (b ou1 z)
bows (v) bˈauz (b au1 z)
Bowie (n) bˈauiː (b au1 ii)
bowed (v) bˈoud (b ou1 d)
bowed (v) bˈaud (b au1 d)
bowel (n) bˈauəl (b au1 @ l)
bower (n) bˈauər (b au1 @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射手[shè shǒu, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ, ] bowman, #2,392 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] bowl; cup, #2,917 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] bow string; string of musical instrument; watchspring; chord (segment of curve); hypotenuse, #9,058 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] bow to the ground, #13,451 [Add to Longdo]
弓箭[gōng jiàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] bow and arrow, #18,211 [Add to Longdo]
保龄球[bǎo líng qiú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] bowling (balls), #25,969 [Add to Longdo]
[ōu, ㄡ, / ] bowl; cup, #28,432 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, / ] bow case; to cover, #33,305 [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] bow of ship, #39,535 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] bow case; to cover, #48,491 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogen {m} | Bögen {pl}bow | bows [Add to Longdo]
Bowdenzug {m} [techn.]Bowden wire [Add to Longdo]
Bowle {f} (Getränk)(cold) punch [Add to Longdo]
Bowle {f} (Gefäß)punchbowl; bowl [Add to Longdo]
Bowling spielen; kegelnto bowl [Add to Longdo]
Bugleine {f}bow line [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m}bow collector [Add to Longdo]
Verbeugung {f}; Verneigung {f} (vor)bow (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
お辞儀(P);御辞儀[おじぎ, ojigi] (n,vs) (pol) (See 辞儀・1) bow; bowing; (P) [Add to Longdo]
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
お碗;御碗[おわん, owan] (n) (See 碗) bowl [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
ぴょこんと;ぴょこん[pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
ゆとり[yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) [Add to Longdo]
アミア[amia] (n) bowfin (Amia calva) (lat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バウ[ばう, bau] BOW [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bow
   n 1: a knot with two loops and loose ends; used to tie shoelaces
      [syn: {bow}, {bowknot}]
   2: a slightly curved piece of resilient wood with taut horsehair
     strands; used in playing certain stringed instruments
   3: front part of a vessel or aircraft; "he pointed the bow of
     the boat toward the finish line" [syn: {bow}, {fore}, {prow},
     {stem}]
   4: a weapon for shooting arrows, composed of a curved piece of
     resilient wood with a taut cord to propel the arrow
   5: something curved in shape [syn: {bow}, {arc}]
   6: bending the head or body or knee as a sign of reverence or
     submission or shame or greeting [syn: {bow}, {bowing},
     {obeisance}]
   7: an appearance by actors or performers at the end of the
     concert or play in order to acknowledge the applause of the
     audience [syn: {bow}, {curtain call}]
   8: a decorative interlacing of ribbons
   9: a stroke with a curved piece of wood with taut horsehair
     strands that is used in playing stringed instruments
   v 1: bend one's knee or body, or lower one's head; "He bowed
      before the King"; "She bowed her head in shame" [syn:
      {bow}, {bow down}]
   2: yield to another's wish or opinion; "The government bowed to
     the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
     {accede}, {give in}]
   3: bend the head or the upper part of the body in a gesture of
     respect or greeting; "He bowed before the King"
   4: bend one's back forward from the waist on down; "he crouched
     down"; "She bowed before the Queen"; "The young man stooped
     to pick up the girl's purse" [syn: {crouch}, {stoop}, {bend},
     {bow}]
   5: play on a string instrument with a bow

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top