ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootless

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootless-, *bootless*, bootles
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootless(บูท'ลิส) adj. ไร้ประโยชน์, See also: bootlessness n. ความไร้ประโยชน์, Syn. futile

English-Thai: Nontri Dictionary
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bootless (j) bˈuːtlɪs (b uu1 t l i s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bootless
   adj 1: unproductive of success; "a fruitless search"; "futile
       years after her artistic peak"; "a sleeveless errand"; "a
       vain attempt" [syn: {bootless}, {fruitless}, {futile},
       {sleeveless}, {vain}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top