ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootlace

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootlace-, *bootlace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootlace(n) สายผูกเชือกรองเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bootlace (n) bˈuːtlɛɪs (b uu1 t l ei s)
bootlaces (n) bˈuːtlɛɪsɪz (b uu1 t l ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
靴の紐;靴のひも[くつのひも, kutsunohimo] (n) (See 靴紐) shoelace; bootlace [Add to Longdo]
靴紐;靴ひも[くつひも, kutsuhimo] (n) shoelace; bootlace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bootlace
      n 1: a long lace for fastening boots

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top