ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogon

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogon-, *bogon*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bogon มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ินเนื กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา Help! (1965)
You're gonna be owing me your life's savings?คุณกำลังจะดิดเงินเนื่องจากชีวิต ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
I've got a recipe for snake. Delicious.ฉันจะได้กินเนื้องู แสนอร่อย The Road Warrior (1981)
I don't eat red meat.ฉันไม่กินเนื้อแดงน่ะ โอ้ An American Tail (1986)
They always grow louder when they're about to feed on human flesh!เสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆ... ยามที่พวกมันอยากจะกินเนื้อมนุษย์ The Princess Bride (1987)
I'm a vegetarian.ผมเป็นคนกินมังสวิรัติ ไม่กินเนื้อ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
These reactivated bodies will attack warm-blooded animals of all species without provocation, and will devour the flesh.'ศพพวกนี้จะทำร้ายสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด' 'โดยไม่ต้องยั่วยุ และมันจะกินเนื้อเหยื่อด้วย' Night of the Living Dead (1990)
Acts of homicide and cannibalism reported through the afternoon are contributable, at least in part, to these reactivated bodies.'รายงานฆาตกรรมและการกินเนื้อคน ตลอดช่วงบ่าย' 'อย่างน้อยส่วนนึง ก็เกิดจากศพพวกนี้' Night of the Living Dead (1990)
Soon we'll have nothing to eat but each other.ไม่ช้าเราคงต้องกินเนื้อกันเอง Rapa Nui (1994)
- They're cannibals.- พวกมันจะกินเนื้อคน Toy Story (1995)
All right, back! Back, you cannibals! Aah!เอาล่ะ กลับไป กลับไป,พวกกินเนื้อ อ๊า อูฟ Toy Story (1995)
But- - But they're cannibals.แต่ แต่พวกมันกินเนื้อคนหนิ Toy Story (1995)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
canneln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannel coaln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannibal(แคน'นิเบิล) n.,adj. มนุษย์กินคน,คนกินเนื้อคน,สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, See also: cannibalism n. ดู cannibal
carnivora(คาร์นิฟ'อระ) n. ประเภทสัตว์กินเนื้อ
carnivore(คาร์'นะวอร์) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร,พืชกินแมลง, See also: carnivoral adj.
carnivorous(คาร์นิฟ'วอรัส) adj. ซึ่งกินเนื้อ, See also: carnivorism n. ดูcarnivorous carnivorousness n. ดูcarnivorous
carnophobia(- โฟ'เบีย) โรคไม่ชอบกินเนื้อ
coati(โคอา'ที) n. สัตว์กินเนื้อจำพวก Nasua มีร่างที่ยาวหางยาวปากเรียวยาว
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
carnivorous(adj) ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
hyena(n) หมาป่า,สัตว์กินเนื้อ
MAN-man-eater(n) มนุษย์กินคน,สัตว์กินเนื้อคน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top