ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bodywork

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bodywork-, *bodywork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bodywork(n) โครงด้านนอกของรถ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just give us a minute. I'll sort out your bodywork for you. I need a word with you.ขอเวลาผมไม่นาน ผมจะจัดการรอยนี่ให้ Cassandra's Dream (2007)
He said, "Light bodywork damage..."- เขาบอก"ทำความเสียหายได้เล็กน้อย" Episode #18.3 (2012)
Try and get the bodywork off the wheel.พยายามเอาชิ้นส่วนออกจากล้อสิ Episode #18.4 (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bodywork (n) bˈɒdɪwɜːʳk (b o1 d i w @@ k)
bodyworks (n) bˈɒdɪwɜːʳks (b o1 d i w @@ k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bodywork
      n 1: the exterior body of a motor vehicle
      2: the work of making or repairing vehicle bodies

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top