ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bod

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bod-, *bod*, bo
English-Thai: Longdo Dictionary
antibody(n, name) สารภูมิต้านทาน
unidentified body(n) ศพนิรนาม
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bod(n) คน (คำสแลง), See also: มนุษย์, บุคคล, Syn. chap
bod(sl) รูปร่าง, See also: รูปร่างดี
bod(sl) คน, See also: บุคคล
bode(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ bide
bode(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ bide
bode(vt) เป็นลาง, See also: เป็นลางบอกเหตุ, Syn. augur
bode(vi) เป็นลาง, See also: เป็นลางบอกเหตุ, Syn. foretell
body(n) ร่างกาย, See also: สรีระ, Syn. figure
body(n) ใจความสำคัญของงานเขียน, See also: เนื้อเรื่อง
body(n) ศพ, See also: ซากศพ, Syn. corpse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bode(โบด) {boded,boding,bodes} vt.,vi. เป็นลาง,เป็นนิมิต,ทำนาย,กริยาช่อง 2 ของ bide, See also: bodement n.
bodega(โบเด'กะ) n. ร้านของชำ,โรงเก็บของโกดัง
bodily(บอ'ดิลี) adj.,adv. เกี่ยวกับกาย,ด้วยตนเอง,เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ,ร่าง,กาย,ทั้งหมด,ทั้งกาย,ทั้งมวล
boding(โบ'ดิง) n. ลางสังหรณ์,ลางร้าย,การบอกเหตุล่วงหน้า adj. เป็นลาง,เป็นลางสังหรณ์,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า, Syn. omen
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
body corporaten. ดูcorporation
body languangen. ดูkinesics
body plann. ภาพลายเส้นตามขวาง
body politicn. ประชากรของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
bode(vt) เป็นลาง,เป็นนิมิต,เป็นเครื่องหมาย
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
bodice(n) เสื้อรัดรูป
bodiless(adj) ไม่มีรูปร่าง,ไม่มีร่าง,ไม่มีกาย
bodily(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
bodily(adv) ทั้งร่างกาย,ทั้งหมด,ทางกายภาพ
boding(n) ลางบอกเหตุ,ลางสังหรณ์,ลางร้าย
body(n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน,มือปืนคุ้มกัน
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BOD (biochemical oxygen demand)บีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bodegónภาพโบเดกอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily harmอันตรายทางร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการบาดเจ็บทางร่างกาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย, การทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body๑. กาย๒. เทห์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
body๑. เนื้อสี๒. เนื้อดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body artกายศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body colour๑. สีเนื้อทึบ๒. สีเนื้อดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BODบีโอดี, ดู  biochemical oxygen demand (BOD) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
BOD Loadปริมาณบีโอดี, Example: ปริมาณบีโอดี (กก.ต่อวัน) ของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือลงสู่แหล่งน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
BOD loadingภาระบีโอดี, Example: ปริมาณของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือลงสู่แหล่งน้ำค่ากำหนดในการออกแบบระบบบำบัด มีหน่วยเป็นกก. บีโอดี/ม3 - วัน หรือ กก. บีโอดี/ม2 - วัน [สิ่งแวดล้อม]
BOD Loadingภาระบีโอดี, Example: ค่ากำหนดในการออกแบบระบบบำบัด มีหน่วยเป็น กก.บีโอดี/ม3-วัน หรือ กก. บีโอดี/ม2-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Bodhi Treeพระศรีมหาโพธิ [TU Subject Heading]
Bodhisattvaโพธิสัตว์ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Bodhisattva stages (Mahayana Buddhism)โพธิญาณ [TU Subject Heading]
Bodhisattvasพระโพธิสัตว์ [TU Subject Heading]
Bodyลำตัว,ลำตัว,ส่วนลำตัวของกระดูก,ส่วนลำตัว,กาย [การแพทย์]
body (of a table)ตัวเรื่อง, ข้อความหรือตัวเลขที่แสดงไว้ในตารางสถิติ  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
body corporateนิติบุคคล
body man[บอดี้แมน] (n, jargon) ผู้ช่วยส่วนตัวของนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง (ศัพท์ในวงการเมืองอเมริกัน)
bodyboarding(n) การเล่นกระดานโต้คลื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bod2. Sew together the shoulder of the garment body.
bodA balance of mind and body.
bodA bear will not touch a dead body.
bodA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
bodAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
bodA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
bodA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
bodA human body consists of a countless number of cells.
bodAlcohol has done great mischief to his body.
bodAll human beings have the same kind of body.
bodALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
bodA man's body dies, but his soul is immortal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษากาย(n) body language, Example: ภาษาพูดนั้นสื่อความคิด แต่ภาษากายสื่อความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งกว่า, Thai Definition: การใช้ความเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตามความต้องการ
เป็นลางร้าย(v) bode ill, See also: be ill-omened, Ant. เป็นนิมิตหมายที่ดี, Example: พระรามสุบินเป็นลางร้าย โหรพิเภกทำนายว่าฝ่ายข้าศึกจะสะกดทัพแล้วลักพาพระรามไป
สรีระ(n) body
สังขาร(n) body
ทั้งกายและใจ(adv) body and mind, Syn. ทั้งกายและจิตใจ, พร้อมด้วยกายและใจ, Example: ถ้าเราอยากให้สุขภาพเราดีก็ต้องดีทั้งกายและใจ
ลำ(n) trunk, See also: body, stalk, Thai Definition: ตัวของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ไม่นับส่วนที่เป็นแขนขาหรือกิ่งก้านหรือเรียกสิ่งที่ยาวกลมหรือมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
สังขาร(n) body, See also: physique, body and mind, construction, Syn. ร่างกาย, ตัวตน, ร่างกายและจิตใจ, Example: หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน
รูป(n) body, See also: physique, build, figure, form, Example: เราจงอย่ายึดมั่นถือมั่นกับรูป รส กลิ่น เสียง, Thai Definition: ร่างกาย ส่วนประกอบรวมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สรรพางค์(n) whole body, See also: body, Syn. สารพางค์, สรรพางค์กาย, สารพางค์กาย, Example: แม้เขาจะเจ็บไปทั่วสรรพางค์ แต่เขาก็ยังฮึดสู้, Thai Definition: ร่างกายทั้งหมด, Notes: (สันสกฤต)
อาการ(n) organ, See also: body part, Example: แม่ภาวนาว่าให้ลูกที่เกิดมามีอาการครบ 32, Thai Definition: ส่วนของร่างกายซึ่งนิยมว่ามี 32 อย่าง เรียกว่าอาการ 32 มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[aojai chūay] (v, exp) EN: wish somebody success ; wish success to somebody  FR: soutenir ; encourager
ใบเมี่ยง[baimīeng] (n) EN: cloth used for wrapping the dead body
บางคน[bāng khon] (pr) EN: some people ; someone ; somebody ; some  FR: certaines personnes ; certains ; certaines
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [m]
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
เช็ดตัว[chet tūa] (v, exp) EN: rub the body dry  FR: essuyer
ดาว[dāo] (n) EN: star ; celestial body  FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[datchanī mūan rāngkāi] (n, prop) EN: Body Mass Index (BMI)  FR: indice de masse corporelle [m]
เดินเรื่อง[doēnreūang] (v) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate  FR: faire des démarches

CMU English Pronouncing Dictionary
BODA B OW1 D AH0
BODI B OW1 D IY0
BODO B OW1 D OW0
BODY B AA1 D IY0
BODE B OW1 D
BODES B OW1 D Z
BODIE B OW1 D IY0
BODDY B AA1 D IY0
BODIN B OW1 D IH0 N
BODEY B OW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bode (v) bˈoud (b ou1 d)
body (n) bˈɒdiː (b o1 d ii)
boded (v) bˈoudɪd (b ou1 d i d)
bodes (v) bˈoudz (b ou1 d z)
Bodmin (n) bˈɒdmɪn (b o1 d m i n)
bodice (n) bˈɒdɪs (b o1 d i s)
bodied (j) bˈɒdɪd (b o1 d i d)
bodies (n) bˈɒdɪz (b o1 d i z)
bodily (j) bˈɒdəliː (b o1 d @ l ii)
boding (v) bˈoudɪŋ (b ou1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit, #336 [Add to Longdo]
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system, #921 [Add to Longdo]
[Sà, ㄙㄚˋ, / ] Bodhisattva; surname Sa, #3,104 [Add to Longdo]
体重[tǐ zhòng, ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] body weight, #3,713 [Add to Longdo]
脂肪[zhī fáng, ㄓ ㄈㄤˊ, ] body fat, #4,639 [Add to Longdo]
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, / ] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane, #5,036 [Add to Longdo]
车身[chē shēn, ㄔㄜ ㄕㄣ, / ] body of automobile, #7,505 [Add to Longdo]
保镖[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, / ] bodyguard, #11,463 [Add to Longdo]
身躯[shēn qū, ㄕㄣ ㄑㄩ, / ] body, #11,682 [Add to Longdo]
菩萨[Pú sà, ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Bodhisattva (Buddh.), #13,071 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea [Add to Longdo]
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics [Add to Longdo]
Boden {m}; Erdboden {m} | Böden {pl} | anstehender Boden; gewachsener Bodenground | grounds | natural ground; "the natural" [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußgrund {m} | Böden {pl}bottom | bottoms [Add to Longdo]
Boden {m}; Land {n}land [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußboden {m}floor [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußboden {m} [naut.]sole [Add to Longdo]
Boden {m}; Grund {m}bottom [Add to Longdo]
Boden {m} (von Gefäß)base [Add to Longdo]
Boden {m}; Erdboden {m} | Böden {pl} | anstehender Boden; ungestörter Boden | bindiger Boden | gepflügter Bodensoil | soils | in-situ soil | cohesive soil | plough soil; plow soil [Add to Longdo]
Bodenablauf {m}floor drainage [Add to Longdo]
Bodenabsenkung {f}settled earth [Add to Longdo]
Bodenanalyse {f}soil analysis [Add to Longdo]
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character [Add to Longdo]
Bodenbearbeitung {f}; Bewirtschaftung {f}cultivation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
お通夜;御通夜[おつや, otsuya] (n) (pol) (See 通夜) all-night vigil over a body; wake [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
くたばりぞこない[kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name [Add to Longdo]
どんな[donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ本体[ページほんたい, pe-ji hontai] page body [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation [Add to Longdo]
試験体[しけんたい, shikentai] test body [Add to Longdo]
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body [Add to Longdo]
複式本体[ふくしきほんたい, fukushikihontai] multi-part body [Add to Longdo]
文字枠[もじわく, mojiwaku] character body [Add to Longdo]
文書体系[ぶんしょたいけい, bunshotaikei] document architecture, document body [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そこ, soko] BODEN, GRUND [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bod
   n 1: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
      studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
      spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human
      body}, {physical body}, {material body}, {soma}, {build},
      {figure}, {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis},
      {frame}, {form}, {flesh}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top