ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bocking

B AA1 K   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bocking-, *bocking*, bock
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bocking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bocking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Knickerbocker[N] ชาวนิวยอร์ก, Syn. New Yorker
Knickerbocker[N] ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
knickerbockers[N] กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า, Syn. knickers

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dislocations, Keinbockกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bubkes.Bockmist. Muppets from Space (1999)
Yeah!Hat Cleveland Bock auf Rock? The Red Badge of Gayness (1999)
Pervert.Alter BockMachete (2010)
- A hug.- Bockmist. Bad Santa 2 (2016)
By Neptune's knickerbockers, she's puttered out.โดยรัดเข่าของดาว เนปจูน, เธอ พัตเตอร์ ออก Yellow Submarine (1968)
That's all I heard since Lubbock.ได้ยินมาตั้งแต่ ลับบอร์ก Walk the Line (2005)
There's one at the aquarium in Lubbock and the marine biologist said we could stop by anytime.มีอยู่ตัวหนึ่งที่อควอเรี่ยมใน Lubbock และนักชีววิทยาทางทะเลบอกว่า เราสามารถหยุดเวลาไหนก็ได้ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Name's Sam Douglas from Lubbock, Texas.ชื่อว่า แซม ดั๊กลาส มาจากลับบอค เท็กซัส Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Zombie kill of the week goes to sister Cynthia Knickerbocker.นักฆ่าซอมบี้ของสัปดาห์นี้ได้แต่ ซิสเตอร์ ซินเทียร์ นิกเกอร์บอคเกอร์ Zombieland (2009)
What would stepford-gretchen wear to one of these things? - [laughing] - Captain lubbock?แล้วคิดว่า"ยอดมนุษย์เพอร์เฟคเกรทเช่น" จะใส่อะไรไปดี กัปตันลับบอร์ก? Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
- "captain lubbock, baltimore p.D."ร้อยเอกลูบบ็อค สถานีตำรวจบัลติมอร์ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
- Captain lubbock. I'm samuel sullivan.ร้อยเอกลับบ็อค ผมแซมมวล ซูวิลาน Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Enjoy the carnival. Mrs. Lubbock.ขอให้สนุกกับงาน รื่นเริงนะครับ คุณลับบ็อค Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Local bus service from odessa to lubbock,รถโดยสารท้องถิ่นจาก โอเดสซาไปยัีงบูลล็อค Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
It was, uh, Bock Box Chicken Hut.ชื่อร้าน เอ่อ บ็อก บ็อกซ์ ชิกเก้น ฮัท The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Bock Box. I beg your pardon?บ็อก บ็อกซ์ คุณว่าไรนะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Bock Box Chicken Huts. Is Clucksten a supplier?บ็อก บ็อกซ์ ชิคเก้น ฮัท คลักสเติร์นเป็นคนส่งของให้รึเปล่า? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Just paid rent on a house last week in lubbock, texas.อาทิตย์ที่แล้วพึ่งจ่ายค่าเช่าบ้านที่ Lubbock ในเท็กซัส A Matter of Life and Death (2010)
Trees, Renbock. Trees are just wood.ต้นไม้ เรนบอค ก็แค่ต้นไม้หลายๆต้น Mirror Mirror (2012)
No one is to know the details,Renbock. Do you understand?อย่าให้ใครรู้เรื่องนี้นะ เรนบอค เข้าใจไหม Mirror Mirror (2012)
- Giants! - Renbock!ยักษ์ เรนบอค Mirror Mirror (2012)
- Renbock! - Giants!เรนบอค ยักษ์ Mirror Mirror (2012)
- Shut up, Renbock!- เงียบน่า เรนบอค Mirror Mirror (2012)
- Please Renbock.ข้าขอร้อง เรนบอค Mirror Mirror (2012)
Save trip, Renbock!เดินทางปลอดภัยนะ เรนบ็อค Mirror Mirror (2012)
I know this because three years ago, he was rustling cattle from the B.C. Corrigan Cattle Company of Lubbock, Texas.ผมรู้เพราะเมื่อ 3 ปีก่อน เท็กซัส Django Unchained (2012)
There's also a rumor that the Martini was invented at the Knickerbocker, but there are some people in San Francisco that would dispute that.นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเหล้ามาร์ตินี่ ถูกคิดค้นโดยชาวนิวยอร์ก, พวกที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ แต่บางคนว่าที่ San Francisco Booked Solid (2013)
You're the one that fed me all the shiner bock.คุณเป็นคนที่คอยเอาเบียร์ให้ฉัน There Will Be Blood (2013)
I was visiting my sister in Lubbock when I heard the news.ฉันไปเยี่ยมน้องสาวของฉันตอนได้ยินข่าว. Closet Bear (2013)
- She's at the Knickerbocker Towers.- Sie ist in den Knickerbocker Towers. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
A capricorn."Ein Steinbock!" It Happened in Broad Daylight (1958)
Only cars from Graubünden have a capricorn on the license plate."Nur Autos aus Graubünden -" "- haben einen Steinbock auf dem Nummernschild." It Happened in Broad Daylight (1958)
That could be a capricorn."Das könnte ein Steinbock sein." It Happened in Broad Daylight (1958)
- I'd like you to draw a capricorn. Look, up there is one.Ihr sollt einen Steinbock zeichnen. It Happened in Broad Daylight (1958)
That's a capricorn.Da ist ein SteinbockIt Happened in Broad Daylight (1958)
You could catch a common whitefish, because it's vegetarian- Einen Aalbock. Weil er ein Vegetarier ist. Und eine Forelle? It Happened in Broad Daylight (1958)
I was an obstinate, prejudiced, inconsiderate, cold-hearted louse!Ich war eine bockige, rücksichtslose, voreingenommene, kaltherzige Laus! Teacher's Pet (1958)
I'm being set up as the fall guy.Die machen mich zum SündenbockTouch of Evil (1958)
You bourgeois asshole!ZiegenbockLes tricheurs (1958)
I had to dance the mambo for over an hour, at my age, and in front of the Inspector, who thought I was an old goat.Ich musste in meinem Alter über eine Stunde Mambo tanzen! Vor dem Kommissar, der mich für einen alten Bock hielt! Come Dance with Me! (1959)
Light there and rest easy, Travis, while I bed down this buck.Setzen Sie sich, Travis. Ich bringe diesen Bock ins Bett. The Alamo (1960)
In the event any guile comes to the king's attention, I have found the perfect scapegoat.Denn falls der König Wind davon kriegen sollte, habe ich bereits einen Sündenbock bei der Hand. Esther and the King (1960)
There've been completely different things without somebody immediately resigning.Hier sind schon ganz andere Sachen verbockt worden, ohne das einer gleich sein Amt hinschmeißt. The Haunted Castle (1960)
Dug a hole under a wooden vaultin' horse. So what?Sie haben unter einem Turnbock ein Loch gebuddelt. Two Way Stretch (1960)
We're going to have to prop up the ship, get the wheels down, try to take her off- get her in the air.Beeilt euch. Wir müssen das Ding hochbocken und die Räder ausfahren. Wir müssen sie wieder in die Luft bekommen. King Nine Will Not Return (1960)
Father, you've turned this house into a playroom.Du benimmst dich wie ein bockiges Kind. Ein bockiges Kind? The Lateness of the Hour (1960)
You're all set to find a scapegoat.Ihr wollt unbedingt einen Sündenbock haben. The Monsters Are Due on Maple Street (1960)
And a thoughtless, frightened search for a scapegoat has a fallout all of its own for the children and the children yet unborn.Eine gedankenlose, angsterfüllte Suche nach einem Sündenbock hat ihre ganz eigenen Auswirkungen. Für die Kinder und die noch ungeborenen Kinder auch. The Monsters Are Due on Maple Street (1960)
What do you want? Leave me alone.Die hätte dir gepasst, die Minderjährige, du Mädchenschänder, geiler BockAccattone (1961)
$24.95 and I throw in a pair of knickers.24,95 Dollar und ein Paar Knickerbocker gratis. Lover Come Back (1961)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOCK    B AA1 K
BOCKUS    B AA1 K AH0 S
BOCKIUS    B AA1 K IY0 AH0 S
BOCKMAN    B AA1 K M AH0 N
LUBBOCK    L AH1 B AH0 K
PRZYBOCKI    P R AH0 Z B AA1 K IY0
STEINBOCK    S T AY1 N B AA2 K
BOCKELMAN    B AA1 K AH0 L M AH0 N
KNICKERBOCKER    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0
KNICKERBOCKERS    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0 Z
KNICKERBOCKERED    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knickerbockers    (n) nˈɪkəbɒkəz (n i1 k @ b o k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bock {m} (Tier; Sportgerät) | Böcke {pl} | Bock springenbuck | bucks | to vault over the buck [Add to Longdo]
Bock {m}; Auflagebock {m} [techn.]trestle; dog [Add to Longdo]
einen Bock schießento blunder; to commit a blunder [Add to Longdo]
einen Bock schießento make a bull; to pull a boner [Add to Longdo]
den Bock zum Gärtner machen [übtr.]to set a thief to catch a thief [fig.] [Add to Longdo]
Bockbier {n}bock (beer) [Add to Longdo]
Bockbrücke {f}trestle bridge [Add to Longdo]
Bocken {n}buck [Add to Longdo]
Bockleiter {f}double ladder [Add to Longdo]
Bockmist {m}; Mist {m}; Scheiß {m}; Schwachsinn {m} [ugs.]bullshit (BS) [coll.] [Add to Longdo]
Bockshornklee {m} [bot.]fenugreek [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]
Bockspringen {n}leapfrog [Add to Longdo]
Bockwurst {f}bockwurst; sausage [Add to Longdo]
Feuerbock {m}firedog [Add to Longdo]
Geißbock {m} | Geißböcke {pl}billy goat | billy goats [Add to Longdo]
Holzbock {m}wood tick [Add to Longdo]
Hurenbock {m}fornicator [Add to Longdo]
Kaminbock {m}andiron [Add to Longdo]
Kniehose {f}; Kniehosen {pl}; Knickerbocker {pl}(a pair of) knickerbockers [Add to Longdo]
Knickerbocker {pl}plus fours [Add to Longdo]
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal [Add to Longdo]
Pferd {n}; Bock {m} (Turnen)(vaulting) horse [Add to Longdo]
Portalkran {m}; Bockkran {m}portal crane; goliath crane [Add to Longdo]
Prellbock {m}buffer stop; buffer [Add to Longdo]
Prisma {n} (Auflegebock)V-block [Add to Longdo]
Ramme {f}; Rammbär {m}; Rammbock {m}ram [Add to Longdo]
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support [Add to Longdo]
Sägebock {m} | Sägeböcke {pl}sawhorse; sawbuck | sawhorses [Add to Longdo]
Schafsbock {m}; Sturmbock {m}; Widder {m}ram [Add to Longdo]
Springbock {m}springbok [Add to Longdo]
Steinbock {m} (Sternzeichen)Capricorn [Add to Longdo]
Stilblüte {f}; Schnitzer {m}; grober Fehler | einen Bock schießen [übtr.]bloomer | to make a bloomer [Add to Longdo]
Sündenbock {m} | Sündenböcke {pl}scapegoat; fall guy | scapegoats [Add to Longdo]
Wendekreis {m} | Wendekreis des Krebses; nördlicher Wendekreis | Wendekreis des Steinbocks; südlicher Wendekreistropic | Tropic of Cancer | Tropic of Capricorn [Add to Longdo]
Widder {m}; Schafbock {m}ram [Add to Longdo]
Ziegenbock {m}he goat [Add to Longdo]
(ein Auto) aufbocken | aufbockend | aufgebocktto jack up (a car) | jacking up | jacked up [Add to Longdo]
bockento buck [Add to Longdo]
verdrießlich; gereizt; bockig {adj}petulant [Add to Longdo]
Das macht den Bock zum Gärtner.That's asking for trouble. [Add to Longdo]
Du hast einen gehörigen Bock geschossen.You sure pulled a boner. [Add to Longdo]
Ich habe keinen Bock (keine Lust) auf ...I don't feel like doing ...; I'm not in the mood to do ... [Add to Longdo]
Ich habe keine Lust (keinen Bock) auf ...I don't want to ... [Add to Longdo]
Rammler {m}; Hasenbock {m} [zool.]buck [Add to Longdo]
Rehbock {m} [zool.]roebuck [Add to Longdo]
Riedbock {m} [zool.]reedbuck [Add to Longdo]
Steinbock {m} [zool.] | Steinböcke {pl}ibex | ibexes [Add to Longdo]
Wasserbock {m} [zool.]waterbuck [Add to Longdo]
Montagebock {m}mounting rack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッカ;ニッカー[, nikka ; nikka-] (n) (abbr) (See ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーズボン;ニッカズボン[, nikka-zubon ; nikkazubon] (n) (abbr) (See ズボン,ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーボッカー;ニッカーボッカーズ[, nikka-bokka-; nikka-bokka-zu] (n) knickerbockers [Add to Longdo]
ラボックスクロミス[, rabokkusukuromisu] (n) Lubbock's chromis (Chromis lubbocki) [Add to Longdo]
半ズボン[はんズボン, han zubon] (n) short pants; shorts; breeches; knickerbockers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top