ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blowgun

B L OW1 G AH2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blowgun-, *blowgun*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blowgunn. หลอดเป่ากระสุนอาวุธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blowgun(n) ไม้ซาง

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOWGUN B L OW1 G AH2 N
BLOWGUNS B L OW1 G AH2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き矢;吹矢[ふきや, fukiya] (n) blowgun; blowpipe; dart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  blowgun
      n 1: a tube through which darts can be shot by blowing [syn:
           {blowgun}, {blowpipe}, {blowtube}, {blow tube}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top