ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blocking

B L AA1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blocking-, *blocking*, block
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blockingการจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockingการหยุดโดยฉับพลัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ,หยุดกะทันหัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ [การแพทย์]
Blocking, Two Dimensionalการทดลองทั้งแนวตั้งและแนวนอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู... Deep Throat (1993)
You're blocking my way.คุณกำลังปิดกั้นทางของฉัน The Birdcage (1996)
Presumably Colin hasn't told you because he is blocking it out.ดูเหมือนคอลินจะไม่เล่าให้คุณฟัง เพราะเขาต้องการปิดบังมันเอาไว้ Hope Springs (2003)
Some of us are blocking and tackling.บางคนคอยป้องกันและรับมือ The Corporation (2003)
What's this thing here blocking my jade reserves?สิ่งที่ขวางเหมืองหยกของฉันอยู่ตรงนี้ Around the World in 80 Days (2004)
How's about going and be crazy someplace else? You're blocking the damn path.นายไปบ้าบอที่อื่นได้ไหม เกะกะจริงๆ เลย Around the World in 80 Days (2004)
I need two men up there on Ladder 17, and two men blocking right now upon it.ฉันต้องการคน 2 คน ขึ้นไป ลัดเดอร์ 17 และอีกสองคนที่จะพังกำแพงข้างบนนั้น Ladder 49 (2004)
You're blocking traffic!You're blocking traffic! Shall We Dance (2004)
Either way, we need to think about blocking up this window. We're totally exposed.ไอ้แก่บ้านั่นเกือบเชือดฉันแล้วนะ Shaun of the Dead (2004)
That we were blocking that information.เหมือนเราสามารถจัดการกับแรงโน้มถ่วงได้ Primer (2004)
I think we're doing more than that. I think we're blocking more than that.แต่ฉันว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันไปไกลกว่านั้น มันจัดการได้มากกว่าแรงโน้มถ่วง Primer (2004)
We're blocking whatever keeps it moving forward, so they flip-flop.เราขวางไม่ให้มันไหลไปข้างหน้า มันเลยเด้งกลับไปกลับมา Primer (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blockingA car was blocking the gateway.
blockingHey! What are you doing blocking the way?
blockingI considered doing something like blocking edits based on a blacklist.
blockingPop-up ad blocking "Google Toolbar"
blockingThe thing blocking my path was a stone wall of less than 1 meter's height.
blockingThreats of retaliation are blocking negotiations.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOCKING B L AA1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blocking (v) blˈɒkɪŋ (b l o1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperrvermögen {n}blocking capability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラ割り[カメラわり, kamera wari] (n) camera blocking [Add to Longdo]
ノンブロッキング[nonburokkingu] (n) {comp} non-blocking [Add to Longdo]
ブロッキング[burokkingu] (n) blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ブロックサイン[burokkusain] (n) blocking signal [Add to Longdo]
ブロックソフト[burokkusofuto] (n) {comp} blocking software [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックか, burokku ka] (n) {comp} blocking [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ラバーカップ[raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックか, burokku ka] blocking [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
呼損率[こそんりつ, kosonritsu] blocking ratio [Add to Longdo]
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] deblocking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  blocking
      n 1: the act of obstructing or deflecting someone's movements
           [syn: {blocking}, {block}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top