ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blinder

B L AY1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blinder-, *blinder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blinder(n) สิ่งที่ดีเยี่ยมในกีฬา
blinder(sl) แสนจะสนุกสนาน, See also: สนุกสุดยอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blinder(ไบล'เดอะ) n. ที่ปิดตาม้า, Syn. blinker

English-Thai: Nontri Dictionary
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right now you're blinder than I am.ตอนนี้ เธอตาบอดยิ่งกว่าฉันซะอีก. Cinema Paradiso (1988)
You just keep on plowing ahead with them blinders on,นายไถลไปกับพวกมันต่อไป แบบหูหนวกตาบอด Under & Out (2008)
You know, but the thing abouthem blinders is...นั่นล่ะ แต่อย่างนึง การปิดหูปิดตาก็คือ.. Under & Out (2008)
If I do that, she'll put on blinders and run out into the line of fire.ถ้าผมทำอย่างนั้น เธอก็จะยิ่งไม่ยอมใหญ่เลย แล้วก็วิ่งออกไปประจันบานแนวหน้าทันที Rise (2011)
Anyone who tells you the future of gravy is nitrogen-based is cooking with blinders on, Cece.ใครที่เล่าเกี่ยวกับ น้ำซุปเกรวี่ มีพื้นฐานเป็นไนโตรเจน พวกนั้นหลับตาทำ ซีซี Thanksgiving (2011)
Is it just me or is she blinder than she was last year?นี่ฉันคิดไปเองรึเปล่า ว่าเธอดูตาบอดมากกว่าปีที่แล้วน่ะ Blood Is the New Black (2012)
You think that I have blinders on, but I see.คุณคิดว่าผมมองข้ามบางเรื่องไป แต่ผมมองเห็น I'm So Lonesome I Could Die (2013)
Well, sounds like maybe mom's got blinders on.แปลว่าบางทีแม่เขาอาจจะเห็นแต่แง่ดีก็ได้ The Friend in Need (2013)
You put these blinders on and you just charge ahead!ลูกเหมือนกับคนที่ปิดตาไว้ แล้วเอาแต่ตะลุยไปข้างหน้า Patriot Games (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มู่ลี่[mūlī] (n) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder  FR: store [m] ; persienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDER B L AY1 N D ER0
BLINDERS B L AY1 N D ER0 Z
BLINDER'S B L AY1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blinders (n) blˈaɪndəz (b l ai1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
妄信[ぼうしん, boushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
盲人[もうじん, moujin] Blinder [Add to Longdo]
盲信[もうしん, moushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
盲従[もうじゅう, moujuu] blinder_Gehorsam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blinder
   n 1: blind consisting of a leather eyepatch sewn to the side of
      the halter that prevents a horse from seeing something on
      either side [syn: {winker}, {blinker}, {blinder}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top