ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blackleg

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackleg-, *blackleg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackleg(n) ผู้ยังคงทำงาน ขณะที่คนอื่นหยุดงานประท้วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด

English-Thai: Nontri Dictionary
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blackleg (v) blˈæklɛg (b l a1 k l e g)
blacklegs (v) blˈæklɛgz (b l a1 k l e g z)
blacklegged (v) blˈæklɛgd (b l a1 k l e g d)
blacklegging (v) blˈæklɛgɪŋ (b l a1 k l e g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrüger {m} | Betrüger {pl}blackleg | blacklegs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blackleg
   n 1: someone who works (or provides workers) during a strike
      [syn: {scab}, {strikebreaker}, {blackleg}, {rat}]
   v 1: take the place of work of someone on strike [syn: {fink},
      {scab}, {rat}, {blackleg}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top