ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

birding

B ER1 D   
547 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birding-, *birding*, bird
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา birding มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *birding*)
English-Thai: Longdo Dictionary
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bird[N] นก
bird[N] ลูกขนไก่, Syn. shuttlecock
bird[N] สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร, See also: สัตว์จำพวกไก่และเป็ด
bird[SL] หญิงสาว
bird[SL] ติดคุก
birdy[SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. birdie
birdie[N] การได้คะแนนในกีฬากอล์ฟ
birdie[SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. irdy
seabird[N] นกทะเล, Syn. seafowl
bird-dog[SL] ตรวจตรา, See also: คอยควบคุม, ติดตาม, สอดส่อง
birdcage[N] กรงนก, Syn. aviary
birdseed[N] เมล็ดพืชที่ให้นกกิน
birdseed[SL] เงินจำนวนเล็กน้อย
birdsong[N] เสียงร้องเป็นเพลงของนก
birdturd[SL] งี่เง่า, See also: งั่ง, น่ารังเกียจ
bluebird[N] นกสีน้ำเงินในอเมริกาเหนือ
jailbird[N] คนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ติดคุก, Syn. convict, con
lovebird[N] นกแก้วตัวเล็ก ๆ
lyrebird[N] นกชนิดหนึ่งพบในประเทศออสเตรเลียตัวผู้มีหางยาว
snowbird[N] คนเดินทางไปยังสถานที่อากาศอบอุ่น, Syn. redwing, fieldfare
snowbird[N] นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ
songbird[N] นกที่มีเสียงเพราะเหมือนดนตรี, Syn. lark, nightingale
yardbird[N] นักโทษ (คำไม่เป็นทางการ)
birdbrain[N] คนโง่
blackbird[N] นกยุโรปชนิดหนึ่ง
game bird[N] นกที่ถูกล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร, Syn. squab, wood pigeon
mousebird[N] นกแอฟริกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง, Syn. coly
rare bird[N] คนหรือสิ่งที่หายาก, Syn. rarity, rara avis
whirlbird[SL] เฮลิคอปเตอร์
dicky bird[N] นกตัวเล็ก (มักเป็นคำที่เด็กๆ ใช้เรียก นก)
dolly bird[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
shore bird[N] นกชายฝั่งทะเล
tailorbird[N] นกเล็กชนิดหนึ่ง, See also: นกกระจิบ
weaverbird[N] นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา, See also: อยู่ในตระกูล Ploceidae
whirlybird[N] เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. helicopter
birdwatcher[N] คนดูนก
hummingbird[N] นกที่เล็กที่สุดของโลก
mockingbird[N] นกอเมริกาลายสีดำและขาว
bird of prey[N] นกล่าสัตว์อื่นหรือนกเล็กๆ เป็นอาหาร
for the birds[IDM] ไม่เป็นที่ต้องการ (คำสแลง)
secretary bird[N] นกแอฟริกาตระกูล Sagittarius serpentarius, See also: มีขนหัวมีลักษณะคล้ายปากกาขนนก
bird's-eye view[IDM] ภาพที่มองเห็นจากมุมสูง
bird's-eye view[IDM] การสำรวจย่อๆ
eat like a bird[IDM] กินน้อย
Thanksgiving bird[N] ไก่งวงที่ใช้ในวันขอบคุณพระเจ้า, See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน, Syn. turkey
birds and the bees[IDM] การสืบพันธุ์ของมนุษย์ (คำเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์)
Fine feathers make fine birds.[IDM] คนน่าสนใจได้ถ้าแต่งตัวดี
The early bird catches the worm[IDM] เริ่มก่อนจะได้เปรียบ, See also: คนมาก่อนมักจะเป็นคนได้ของดีไป
Birds of a feather flock together[IDM] คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bird(เบิร์ด) n. นก,สัตว์จำพวกมีปีก
bird of peacen. นกพิราบ
bird of preyn. นกล่านก (เช่นเหยี่ยว,นกอินทรีย์)
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
birdseedn. ข้าวสำหรับเลี้ยงนก
game birdn. นกที่ล่าได้
gooney bird(กู'นี) n. นกทะเลขนาดใหญ่
heath birdn. ไก่ป่าสีดำ
hummingbird(ฮัม'มิงเบิร์ด) n. นกที่เล็กที่สุดของโลก,นกผึ้ง
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก
jaybird(เจย์'เบิร์ด) n. =jay
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์,เจ้าของเงิน
sea birdn. นกทะเล., Syn. sea bowl
songbirdn. นกที่เพรียกร้อง
yardbird(ยาร์ด'เบิร์ด) n. ทหารเกณฑ์,นักโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
bird(n) นก
BIRD'S-bird's-eye(adj) มองเผินๆ
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
birdcage(n) กรงนก
birder(n) คนเลี้ยงนก,คนล่านก
birdlime(n) ยางเหนียวใช้ดักนก
birdman(n) คนเลี้ยงนก,คนล่านก,นักบิน
GAME game bird(n) นกที่ล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bird's foot deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปตีนนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bird's-eye viewวิวตานก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bird fluไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bird controlการควบคุมนก [TU Subject Heading]
Bird droppingsมูลนก [TU Subject Heading]
Bird ownersเจ้าของนก [TU Subject Heading]
Bird watchingการดูนก [TU Subject Heading]
Birding sitesพื้นที่ดูนก [TU Subject Heading]
Birdsนก [TU Subject Heading]
Birds in artนกในศิลปะ [TU Subject Heading]
Birds in literatureนกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Cranes (Birds)นกกระเรียน [TU Subject Heading]
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Gardening to attract birdsการจัดสวนสำหรับนก [TU Subject Heading]
Garuda (Mythical bird)ครุฑ (นกในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
Garuda (Mythical bird) in artครุฑ (นกในจินตนาการ) ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Lovebirdsนกเลิฟเบิร์ด [TU Subject Heading]
Photography of birdsการถ่ายภาพนก [TU Subject Heading]
Sunbirdsนกกินปลีเหลือง [TU Subject Heading]
Talking birdsนกพูดได้ [TU Subject Heading]
Water birdsนกน้ำ [TU Subject Heading]
Baby Birdเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก [การแพทย์]
Bird Chilliพริกขึ้หนู [การแพทย์]
Bird Diseasesนก,โรค [การแพทย์]
Bird Mark 7เครื่องช่วยหายใจเบิร์ดแบบ7 [การแพทย์]
Birdsนก [การแพทย์]
Kissing Birdsคล้ายปากนกสองปากกำลังจูบกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
bird brain[เบริด เบรน] (slang) โง่
frigatebird (n) นกโจรสลัด
to kill two birds with one stone (phrase) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Birds.นก! Around the World in 80 Days (2004)
Lovebird!- Lovebird... The Jigsaw Man (1983)
Birdy, don't!Birdy, nicht! Birdy (1984)
Аnd the birds will singและนกจะร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd the birds will singและนกจะร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What ails these crazy birds?อะไร ails นกบ้าเหล่านี้หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd the birds will singและนกจะร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Yeah, he locked me in a bird cage--ใช่เขาล็อคฉันในกรง นก เขาทำ? Pinocchio (1940)
Just then he saw a man-o'-war bird.ทันใดนั้นเขาเห็นชายคนหนึ่ง- อ-สงครามนก The Old Man and the Sea (1958)
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา The Old Man and the Sea (1958)
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง The Old Man and the Sea (1958)
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ? The Old Man and the Sea (1958)
A small bird came toward the skiff from the north.นกตัวเล็ก ๆ มาหาเรือกรรเชียง เล็ก จากทิศเหนือ The Old Man and the Sea (1958)
What are birds coming to anyway?สิ่งที่เป็นนกที่จะมาถึงหรือไม่? เหยี่ยวที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ The Old Man and the Sea (1958)
It is all right, small bird.มันเป็นสิทธิทั้งหมดนกตัวเล็ก ๆ The Old Man and the Sea (1958)
But then you must go in, and you must take your chances like every man and every fish and every bird must do.คุณต้องใช้โอกาสของคุณ เหมือนทุกคน และทุกปลาและนกทุกอย่าง ต้องทำ The Old Man and the Sea (1958)
I got it from this Eastern bird...ฉันได้รับมันจากนกตัวนี้ตะวันออก ผู้หญิง Help! (1965)
(Birds chirp)ในตอนท้ายของชั่วคราว Help! (1965)
Or a bird, leave alone a man, though we didn't get much of that down our way.หรือนกปล่อยให้อยู่คนเดียวคน ที่แม้ว่าเรา ไม่ได้รับมากจากการที่ลงทาง ของเรา How I Won the War (1967)
I've never admitted it before, but my cousin is the Bluebird of Happiness.ฉันไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน แค่ญาติของฉันคือครามแห่ง ความสุข Yellow Submarine (1968)
When you were slaves, you sang like birds.สมัยเป็นทาศ เจื้อยแจ้วกันเหมือนนกแก้ว Blazing Saddles (1974)
I can't, my flock of birds have flown away. - So?ผมไปไม่ได้ ฝูงนกของผมบินไปแล้ว The Little Prince (1974)
It's too far, and my birds have disappeared.มันไกลเกินไป แล้วนกของผมก็หายไปแล้ว The Little Prince (1974)
I'll catch this bird for you. It ain't going to be easy. Bad fish.ผมจะจับฉลามนี่ให้ มันจะไม่ง่าย เจ้าปลาร้าย Jaws (1975)
Small birds sing in chorus. Harmony is in the proportion of branchesนกเล็กร้องในคณะนักร้อง harmony is ในสัดส่วนของสาขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He's a menace to everything in the air. Yes, birds, too.เขาเป็นภัยต่อทุกอย่างในอากาศ ใช่แล้ว นกด้วย Airplane! (1980)
And do the birdและทำเตอะเบอด The Blues Brothers (1980)
You should of heard those knocked-out jail birds singคุณควรจะได้ยินเสียงเคาะเหล่านั้นนอกจากคนขี้คุกร้องเพลง The Blues Brothers (1980)
As free as a mountain birdอิสระเหมือนกับนก บนภูเขา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I wonder why the Pentagon would send a full bird Colonel to handle this?ผมสงสัยว่าทำไมเพนตากอนจะ ส่งพันเอกนกเต็มในการจัดการนี้ First Blood (1982)
The guns sing, more sweetly than birds.ปืนร้องเพลงหวานกว่านก Idemo dalje (1982)
"The guns sing more sweetly than birds... ""ปืนร้องเพลงหวานมากกว่านก..." Idemo dalje (1982)
More sweetly than birds?หวานกว่านก? ! Idemo dalje (1982)
More sweetly than birds?หวานกว่านก? Idemo dalje (1982)
No. Birds sing, guns kill.ไม่นกร้องเพลงปืนฆ่า Idemo dalje (1982)
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน, Idemo dalje (1982)
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน 2010: The Year We Make Contact (1984)
With the magnifying glass, you can actually see... the projection on the end of the bird's beak... with which he breaks out of the egg.ด้วยแว่นขยายที่คุณสามารถมองเห็น ... ฉายที่ปลายจะงอยปากของนก ... ซึ่งเขาแบ่งออกมาจากไข่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Miss Porter, this is one of the largest single collections... of hummingbirds in Europe.นางสาวพอร์เตอร์นี้เป็นหนึ่ง ในคอลเลกชันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ... ของฮัมมิ่งเบิร์ในยุโรป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Those aren't big birds, sweetheart.ผู้ที่ไม่ได้นกขนาดใหญ่สุดที่รัก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Ooh, what big birds!โอสิ่งที่นกใหญ่! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Let's get in that whirlybird, find us an island someplace, get juiced up... and spend what time we got left soaking' up some sunshine.ให้เรากลับไปขึ้นเครื่อง เพื่อบินหาเกาะซักแห่งไกลจากนี่ แล้วลงไปนอนอาบแดด เติมพลัง Day of the Dead (1985)
My job is to fly the whirlybird. I've been doin' that job just fine.งานผมคือทำให้เครื่องบินได้ และผมก็ทำแล้ว Day of the Dead (1985)
Whirlybird can't hold us all.เครื่องขนเราไปไม่หมดหรอก Day of the Dead (1985)
bring all birds into final bounce mode. bounce mode engaged.นำดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งปฏิบัติการ ดาวเทียมพร้อมปฏิบัติการแล้ว Spies Like Us (1985)
Look, Papa, birds!ดูสิ พ่อครับ นก An American Tail (1986)
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป Stand by Me (1986)
Our son kept birds.ลูกเราเลี้ยงนกน่ะ *batteries not included (1987)
You know what happens when birds learn to fly.รู้มั้ยเกิดอะไรขึ้นเวลานกหัดบิน *batteries not included (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
birdLook at that flying bird.
birdThe boy released a bird from the cage.
birdIn the fall many birds head for the south.
birdThe bird flew away and was lost to sight.
birdA bat is not a bird, but a mammal.
birdA little bird told me.
birdShe wrote a book about the bird.
birdKill two birds with one stone.
birdA bird was caught by a cat.
birdThe crow thinks her own birds fairest.
birdBirds usually wake up early in the morning.
birdHe aimed at the bird.
birdThe bird went far away.
birdA bird has wings.
birdThose birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.
birdA bird was flying high up in the sky.
birdThe bird is in its nest.
birdThe cat took advantage of the high grass to creep on the bird.
birdThe bird was covered with white feathers.
birdA bird can glide through the air without moving its wings.
birdThe birds pecked grains.
birdThe bird was looking for worms.
birdThe Mozilla Foundation released the latest version of its email/news-client software, "Thunderbird 2.0.0.14" on May 1st.
birdBirds are pecking at the grounds.
birdA bird was flying in the sky.
birdSome of the birds didn't fly.
birdBirds sometimes cause accidents by getting in the way of airplanes.
birdHe opened the cage and set the birds free.
birdLittle birds sing merrily.
birdWe may be able to see birds' nests.
birdWere I a bird, I would be there at once.
birdI've never seen this sort of bird.
birdMany little red birds always sing merrily in the trees.
birdI didn't know the name of the birds that were singing such a merry song.
birdI might as well marry a bird as marry you.
birdI listened to the music of birds.
birdThe birds flew south in search of warmth.
birdHave you heard of a bird called the Arctic Tern?
birdThe bird soared above.
birdThe birds are singing.
birdWe can have dogs, cats, birds, and so on.
birdThe fowler's pipe sounds sweet till the bird is caught.
birdHow are you and your wife doing, now that the birds have all flown the coop?
birdThe birds are singing merrily.
bird"I rather like heights. You know, in my last life I must have been ... an aeroplane?" "Usually that would be 'bird' there."
birdThis bird lives neither in Japan nor in China.
birdA gigantic bird came flying toward him.
birdThe birds were flying in a group.
birdI didn't know hummingbirds could even fly upside down when frightened.
birdThere are 340 species of hummingbirds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนนก[N] bird park
ลอบ[N] kind of network trap for birds, Thai definition: ตาข่ายที่ขึงดักจับนก, Notes: (ถิ่นใต้)
เค้าแมว[N] owl, See also: bird of night, bird of pray, Example: พี่ชายฉันออกเที่ยวป่าเพื่อล่าเค้าแมว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน
เงือก[N] a kind of bird, Syn. นกเงือก, Example: นกเงือกเป็นสัตว์สงวนชนิดหนึ่งที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน, Count unit: ตัว
ปักษี[N] bird, Syn. นก, วิหค, สกุณา, Example: เศรษฐีพาข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีทั้งปวง, Count unit: ตัว
ปักษา[N] bird, Syn. นก, วิหค, สกุณา, Example: เวลาทำงานเหนื่อยๆ ในใจผมนึกถึงแต่ พรรณพฤกษ์ ผีเสื้อ เครือไม้ ปุยเมฆ ปักษา ฟ้าใส, Count unit: ตัว
ปักษาสวรรค์[N] Bird of paradise, See also: Strelitzia reginae Bank, Syn. ต้นปักษาสวรรค์, Example: คุณย่าของสุนีย์ชอบปลูกต้นปักษาสวรรค์มาก เพราะท่านชอบที่ดอกมันเหมือนนก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าชนิด Strelitzia reginae Bank ในวงศ์ Strelitziaceae ใบเรียงสลับซ้อนกันดป็นแผง ดอกสีน้ำเงินมีกาบสีส้ม รูปคล้ายปีกนกหุ้มอยู่
ปีกนก[N] wing, See also: bird's wing, Example: หัวหน้าหมู่บ้านนำสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ช้าง ม้า แก่นสน ยางสน ปีกนก นอแรด งาช้าง, Count unit: ปีก, ข้าง, Thai definition: อวัยวะสำหรับบินของนก
พริกขี้หนู[N] guinea-pepper, See also: bird-chilli, Syn. พริกแกว, Example: ข้าวมันส้มตำไม่น่าจะเผ็ด หากเขาไม่เผลอเคี้ยวพริกขี้หนูเข้าไป, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริกเม็ดเล็กที่มีรสเผ็ดร้อน
มูลไถ[N] forest wagtail, See also: pipit, name of bird, Syn. นกขี้ไถ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่งตัวขนาดนกกระจาบฝน โตกว่านิดหน่อย
วายุภักษ์[N] name of a fabulous bird which eats the air as its food, See also: Wind Eating Bird, Thai definition: ชื่อนกในวรรณคดี แปลว่า นกกินลม, Notes: (สันสกฤต)
วิหค[N] bird, Syn. นก, ปักษี, ปักษา, Ant. ตัว, Example: ฝูงวิหคบินจากรังส่งเสียงร้องไปทั่ว
ศกุน[N] bird, Syn. นก, ศกุนา, วิหค, ปักษี, ปักษา, ศกุนต์, Count unit: ตัว, Notes: (สันสกฤต)
ศกุนต์[N] bird, Syn. นก, ศกุนา, วิหค, ปักษี, ปักษา, ศกุน, Count unit: ตัว, Notes: (สันสกฤต)
สกุณ[N] bird, Syn. นก, สกุณา, วิหค, ปักษี, ปักษา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
สกุณา[N] bird, Syn. นก, สกุณ, วิหค, ปักษี, ปักษา, Count unit: ตัว, Notes: (กวี)
สกุนต์[N] bird, Syn. นก, สกุณ, วิหค, ปักษี, ปักษา, สกุณา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
ตัง[N] birdlime, See also: gluten, glue, Example: พรานทาตังบนต้นไม้เพื่อดักนก, Thai definition: ยางไม้ที่ประสมกับสิ่งอื่นแล้วทำให้เหนียวสำหรับดักนกเป็นต้น
ตะกรุม[N] Leptoptilos javanicus, See also: adjutant stork, bird of the stork family, adjutant bird, Leptoptilos argula, Leptoptilos j, Syn. นกตะกรุม, Example: จังหวัดนราธิวาสยังเป็นที่อยู่ของนกตะกรุมเป็นจำนวนมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกกระสาชนิด Leptoptilos javanicus ในวงศ์ Ciconiidae รูปร่างคล้ายนกตะกรามแต่ขนาดเล็กกว่า หัวและคอสีเหลือง ไม่มีถุงลมและพู่ขนสีขาวที่คอ
ตระเวนไพร[N] muscicapidac, See also: kind of birds, name of birds, Syn. ตระเวนวัน, ระวังวัน, ระวังไพร, ตระเวนวัน, Example: ฝูงตระเวนไพรมักมาหากินที่พุ่มไม้แถวนี้เสมอ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Timaliidae ตัวสีน้ำตาล ปากแหลมโค้ง คอ อก และท้องสีขาว หางยาว นกกินแมลงที่พื้นและพุ่มไม้
ตลบนก[V] cast over a bird, Example: ชาวบ้านช่วยกันตลบนกตอนสายวันนี้, Thai definition: ดักจับนกโดยการขึงตาข่ายดักไว้
ไต่ไม้[N] name of a species of little bird, Syn. นกไต่ไม้, Count unit: ตัว, พันธุ์, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก หางสั้น ปากแหลม ชอบไต่จากยอดไม้ลงมาสู่โคลนโดยเอาหัวลง กินหนอนและแมลงในเปลือก ทำรังในโพรงไม้
จุฬา[N] star-shaped kite, See also: bird-shaped kite, Syn. ว่าวจุฬา, ว่าวกุลา, ว่าวปักเป้า, Example: ว่าวของไทยที่ทำขึ้นเล่นเป็นพื้นมีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน คือ อีลุ้ม ปักเป้า จุฬา และตุ๋ยตุ่ย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง มีรูปร่าง 5 แฉก หัวแหลมเป็นรูปกรวย
ทวิชาติ[N] bird, See also: twice-born, Syn. นก, ทวิช, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิช[N] bird, See also: twice-born, Syn. นก, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิชากร[N] bird, Syn. ปักษิน, สกุณา, วิหค, นก, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุหรง[N] bird, Syn. นก, Count unit: ตัว, Notes: (ชวา)
ราปีก[V] slacken the speed when about to alight by reversing the wing, See also: back wind by reversing the wings (as birds do), glide, Thai definition: หยุดขยับปีกถาไป (ใช้แก่นก)
รังนก[N] nest, See also: bird 's nest, Count unit: รัง, Thai definition: รังที่นกสร้างขึ้นสำหรับวางไข่
ร้า[N] a species of bird of the heron family, Syn. นกอีร้า, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปคล้ายนกยาง
ปรอด[N] bulbul, See also: bird of the family Pycnonotidae, Syn. นกกรอด, กระหรอด, กะหรอด, Example: ที่บ้านเลี้ยงนกปรอด, Count unit: ตัว
ช่างทอง[N] name of a species of birds, Syn. นกช่างทอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง
กรงนก[N] birdcage, Example: คนขายนกยืนร้องเรียกผู้ซื้อข้างหลังของเขามีกรงนกชนิดต่างๆ มากมาย
กระจาบ[N] weaverbird, Syn. นกกระจาบ, Example: นกกระจาบเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา กระจาบอกลาย และกระจาบทอง ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
กระจิบ[N] Long-tailed Tailorbird, See also: Orthotomus sutorius, Syn. นกกระจิบ, Example: นกกระจิบร้องจิ๊บๆ อยู่บนยอดไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Sylviidae ร้องเสียงจิบๆ
กินเครา[N] kind of bird in literature, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวรรณคดี
กินนร[N] mythical creature, See also: half-human and half-bird, a bird with a human head, Example: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป
กินปลิง[N] name of bird, Syn. นกยางขาว, ยางควาย, Count unit: ตัว, Thai definition: นกชนิดหนึ่ง
กินรี[N] half-bird half-woman, See also: female bird with a human head, Example: เขาฝันเห็นกินรีกำลังเล่นน้ำในสระ, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: กินนรเพศหญิง, Notes: (กวี/บาลี)
ขนนก[N] feather, See also: plumage, pinion, bird feather, Syn. ขน, Example: ขนนกของนกยูงมีราคาเพราะมีสีสันสวยงาม, Count unit: เส้น
นก[N] bird, See also: fowl, Syn. สกุณี, ปักษิน, วิหค, ศกุนี, ศกุน, ทวิช, ทิชากร, Example: มีนกจำนวนมากเกาะอยู่บนกิ่งไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี 2 เท้า 2 ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว
นกกระจาบ[N] ricebird, See also: weaverbird, Example: กระจาบฝูงหนึ่งบินผ่านไปเสียงจาบๆ แต่คูนไม่รู้ว่ามันพากันบินไปทางไหน เพราะยามมองออกไปนอกเกวียนก็เห็นแต่ฟ้ากับดินชนกัน, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) กระจาบอกลาย (P. manyar) และกระจาบทอง (P. hypoxanthus) ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
นักโทษ[N] prisoner, See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird, Syn. คนโทษ, ผู้ต้องขัง, คนคุก, Example: บัญชาเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก
ปล่อยนก[V] set a bird free (for merit), Syn. ปล่อยนกปล่อยกา, Example: พวกเขามาปล่อยนกกันที่ลานหญ้าข้างต้นโพ, Thai definition: ปล่อยนกให้ออกจากกรงเพื่อเป็นการทำบุญ, Notes: (สำนวน)
ปีกนก[N] wing, See also: wing of a bird, Example: วิธีแก้ปัญหาอาคารมีรอยแยกออกจากกันที่ดีที่สุดก็คือการทำปีกนกจากอาคารหนึ่งเข้าไปคลุมอีกอาคารหนึ่ง, Count unit: ปีก, ข้าง, Thai definition: ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว
เสียงร้อง[N] cry (e.g. of a bird), Example: เสียงร้องของนกตาฟางตัวนี้เพราะดีมาก
ปล่อยนก[V] set a bird free (for merit), Syn. ปล่อยนกปล่อยกา, Example: พวกเขามาปล่อยนกกันที่ลานหญ้าข้างต้นโพ, Thai definition: ปล่อยนกให้ออกจากกรงเพื่อเป็นการทำบุญ, Notes: (สำนวน)
ปีกนก[N] wing, See also: wing of a bird, Example: วิธีแก้ปัญหาอาคารมีรอยแยกออกจากกันที่ดีที่สุดก็คือการทำปีกนกจากอาคารหนึ่งเข้าไปคลุมอีกอาคารหนึ่ง, Count unit: ปีก, ข้าง, Thai definition: ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว
เสียงร้อง[N] cry (e.g. of a bird), Example: เสียงร้องของนกตาฟางตัวนี้เพราะดีมาก
เขา[N] dove (a kind of bird), See also: the turtledove of the family Columbidae, Syn. นกเขา, Example: ที่บ้านสวนพ่อเลี้ยงนกเขาไว้ดูเล่น แก้เหงา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกลุมพูและนกพิราบ ขนสีน้ำตาล บางชนิดออกสีน้ำตาลแดง ลำตัวมีลาย มักอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูง ชอบหากินเมล็ดพืชบนพื้นดิน ในประเทศไทยมีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
ดูนก[v. exp.] (dū nok) EN: watch birds   FR: observer les oiseaux
ฝูงนก[n. exp.] (fūng nok) EN: flock of birds   FR: vol d'oiseaux [m]
จุฬา[n.] (julā) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite   FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
การดูนก[n. exp.] (kān dū nok) EN: birds watching   FR: observation des oiseaux [f]
การเวก[n.] (kārawēk) EN: paradise window bird   FR: rossignol [m]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu   FR: grippe aviaire [f]
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather   FR: plume [f] ; plumage [m]
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   
กินรี[n.] (kinrī) EN: half-bird half-woman ; female bird with a human head   
กระจาบ[n.] (krajāp) EN: weaverbird   FR: alouette [f]
กระจิบ[n.] (krajip) EN: Long-tailed Tailorbird   
กรงนก[n. exp.] (krong nok) EN: birdcage ; cage   FR: cage (à oiseaux) [f]
เลี้ยงนก[v. exp.] (līeng nok) EN: keep birds   FR: élever des oiseaux
ลอบ[n.] (løp) EN: kind of network trap for birds   
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
นก[n.] (nok) EN: bird   FR: oiseau [m]
นกเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok boēt øf phārādais) EN: Bird of Paradise   FR: oiseau de paradis [m]
นกเดินดงดำปีกเทา[n. exp.] (nok doēn dong dam pīk thao) EN: Grey-winged Blackbird   FR: Merle à ailes grises [m]
นกเดินดงสีดำ[n. exp.] (nok doēn dong sī dam) EN: Eurasian Blackbird ; Common Blackbird   FR: Merle noir [m] ; Merle à bec jaune [m]
นกหางนาค[n. exp.] (nok hāng nāk) EN: Striated Grassbird   FR: Mégalure des marais ; Rousserolle à tête striée [f] ; Grande Fauvette des marais [f]
นกโจรสลัด[n.] (nok jōnsalat) EN: frigatebird   FR: frégate [f]
นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส[n. exp.] (nok jōnsalat kǿ Khrismās) EN: Christmas Island Frigatebird   FR: Frégate d'Andrews [f] ; Frégate de Christmas [f]
นกโจรสลัดเล็ก[n. exp.] (nok jōnsalat lek) EN: Lesser Frigatebird   FR: Frégate ariel [f] ; Petite Frégate [f]
นกโจรสลัดใหญ่[n. exp.] (nok jōnsalat yai) EN: Great Frigatebird   FR: Frégate du Pacifique [f] ; Grande frégate [f]
นกคิงเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok khing boēt øf phārādais) EN: King Bird of Paradise   
นกเขียวก้านตอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng) EN: leafbird   
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng nāphāk sī thøng) EN: Golden-fronted Leafbird   FR: Verdin à front d'or [m]
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า[n. exp.] (nok khīo kāntøng pīk sī fā) EN: Blue-winged Leafbird   FR: Verdin à tête jaune [m] ; Verdin à ailes bleues [m]
นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม[n. exp.] (nok khīo kāntøng thøng sī som) EN: Orange-bellied Leafbird   FR: Verdin de Hardwicke = Verdin de Hardwick [m] ; Chloropsis de Hardwick [m] ; Chloropsis hardwickei [m] ; Verdin à ventre orange [m]
นกเขียวก้านตองใหญ่[n. exp.] (nok khīo kāntøng yai) EN: Greater Green Leafbird   FR: Verdin de Sonnerat [m] ; Verdin majeur [m]
นกเขียวคราม[n. exp.] (nok khīo khrām) EN: fairy-bluebird   
นกเขียวคราม[n.] (nok khīo khrām) EN: Asian Fairy-bluebird   FR: Irène vierge [f] ; Iréna [f] ; Oiseau bleu des fées [m] ; Irène bleue [f]
นกกินปลี[n.] (nok kin plī) EN: sunbird   FR: souimanga [m]
นกกินปลีแดง[n. exp.] (nok kin plī daēng) EN: Temminck's Sunbird ; Scarlet Sunbird ; Javan Sunbird   FR: Souimanga de Temminck [m] ; Souimanga écarlate [m]
นกกินปลีแดงหัวไพลิน[n. exp.] (nok kin plī daēng hūa phailin) EN: Fire-tailed Sunbird   FR: Souimanga queue-de-feu [m] ; Souimanga à queue rouge [m]
นกกินปลีดำม่วง[n. exp.] (nok kin plī dam muang) EN: Purple Sunbird   FR: Souimanga asiatique [m] ; Souimanga pourpré [m]
นกกินปลีหางยาวเขียว[n. exp.] (nok kin plī hāng yāo khīo) EN: Green-tailed Sunbird   FR: Souimanga à queue verte [m]
นกกินปลีหางยาวคอดำ[n. exp.] (nok kin plī hāng yāo khø dam) EN: Black-throated Sunbird   FR: Souimanga sombre [m] ; Souimanga à gorge noire [m] ; Souimanga à poitrine noire [m]
นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า[n. exp.] (nok kin plī hāng yāo khø sī fā) EN: Mrs Gould's Sunbird ; Gould's Sunbird   FR: Souimanga de Gould [m] ; Souimanga violet [m]
นกกินปลีแก้มสีทับทิม[n. exp.] (nok kin plī kaēm sī thapthim) EN: Ruby-cheeked Sunbird   FR: Souimanga à joues rubis [m] ; Souimanga de Ceylan [m]
นกกินปลีคอแดง[n. exp.] (nok kin plī khø daēng) EN: Crimson Sunbird   FR: Souimanga siparaja [m] ; Souimanga rouge [m]
นกกินปลีคอสีม่วง[n. exp.] (nok kin plī khø sī muang) EN: Purple-throated Sunbird   FR: Souimanga de Hasselt [m] ; Souimanga de Van Hasselt [m] ; Souimanga pourpre [m] ; Souimanga à gorge violette [m]
นกกินปลีคอสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kin plī khø sī nāmtān) EN: Brown-throated Sunbird ; Plain-throated Sunbird   FR: Souimanga à gorge brune [m] ; Souimanga malais [m]
นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok kin plī khø sī nāmtān daēng) EN: Red-throated Sunbird   FR: Souimanga à gorge rouge [m]
นกกินปลีคอสีทองแดง[n. exp.] (nok kin plī khø sī thøng daēng) EN: Copper-throated Sunbird   FR: Souimanga de Macklot [m] ; Souimanga à gorge cuivrée [m] ; Souimanga cuivré [m]
นกกินปลีอกเหลือง[n. exp.] (nok kin plī ok leūang) EN: Olive-backed Sunbird   FR: Souimanga à dos vert [m] ; Souimanga à dos olive [m] ; Soumanga à gorge bleue [m]
นกกินปลีสีเรียบ[n. exp.] (nok kin plī sī rīep) EN: Plain Sunbird   FR: Souimanga modeste [m] ; Souimanga simple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRD    B ER1 D
BIRDY    B ER1 D IY0
BIRDS    B ER1 D Z
BIRDEN    B ER1 D AH0 N
BIRD'S    B ER1 D Z
BIRDS'    B ER1 D Z
BIRDIE    B ER1 D IY0
BIRDER    B ER1 D ER0
SUNBIRD    S AH1 N B ER2 D
REDBIRD    R EH1 D B ER2 D
CATBIRD    K AE1 T B ER2 D
BIRDERS    B ER1 D ER0 Z
BIRDIED    B ER1 D IY0 D
BIRDMAN    B ER1 D M AE0 N
SNOWBIRD    S N OW1 B ER2 D
BLUEBIRD    B L UW1 B ER2 D
LADYBIRD    L EY1 D IY0 B ER2 D
FIREBIRD    F AY1 ER0 B ER2 D
BIRDWELL    B ER1 D W EH2 L
BIRDSONG    B ER1 D S AO2 NG
BIRDSELL    B ER1 D S AH0 L
SUNBIRDS    S AH1 N B ER2 D Z
STARBIRD    S T AA1 R B ER2 D
SONGBIRD    S AO1 NG B ER2 D
BIRDLIFE    B ER1 D L AY2 F
BIRDCAGE    B ER1 D K EY0 JH
BIRDSALL    B ER1 D Z AO2 L
KINGBIRD    K IH1 NG B ER2 D
SONGBIRDS    S AO1 NG B ER2 D Z
SHOREBIRD    SH AO1 R B ER2 D
SNOWBIRDS    S N OW1 B ER2 D Z
KINGBIRDS    K IH1 NG B ER2 D Z
BLACKBIRD    B L AE1 K B ER0 D
FIREBIRDS    F AY1 ER0 B ER2 D Z
BIRDFEEDER    B ER1 D F IY0 D ER0
BIRDFINDER    B ER1 D F AY2 N D ER0
BLACKBIRDS    B L AE1 K B ER0 D Z
HUMMINGBIRD    HH AH1 M IH0 NG B ER2 D
THUNDERBIRD    TH AH1 N D ER0 B ER2 D
BIRDFEEDERS    B ER1 D F IY0 D ER0 Z
MOCKINGBIRD    M AA1 K IH0 NG B ER2 D
BIRDFEATHER    B ER1 D F EH1 DH ER0
HUMMINGBIRDS    HH AH1 M IH0 NG B ER2 D Z
THUNDERBIRDS    TH AH1 N D ER0 B ER2 D Z
BIRDFEATHER'S    B ER1 D F EH1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bird    (n) bˈɜːʴd (b @@1 d)
birds    (n) bˈɜːʴdz (b @@1 d z)
seabird    (n) sˈiːbɜːʴd (s ii1 b @@ d)
birdcage    (n) bˈɜːʴdkɛɪʤ (b @@1 d k ei jh)
birdlime    (n) bˈɜːʴdlaɪm (b @@1 d l ai m)
firebird    (n) fˈaɪəbɜːʴd (f ai1 @ b @@ d)
gaolbird    (n) ʤˈɛɪlbɜːʴd (jh ei1 l b @@ d)
ladybird    (n) lˈɛɪdɪbɜːʴd (l ei1 d i b @@ d)
lovebird    (n) lˈʌvbɜːʴd (l uh1 v b @@ d)
seabirds    (n) sˈiːbɜːʴdz (s ii1 b @@ d z)
songbird    (n) sˈɒŋbɜːʴd (s o1 ng b @@ d)
birdcages    (n) bˈɜːʴdkɛɪʤɪz (b @@1 d k ei jh i z)
birdlimes    (n) bˈɜːʴdlaɪmz (b @@1 d l ai m z)
blackbird    (n) blˈækbɜːʴd (b l a1 k b @@ d)
dickybird    (n) dˈɪkɪbɜːʴd (d i1 k i b @@ d)
firebirds    (n) fˈaɪəbɜːʴdz (f ai1 @ b @@ d z)
game-bird    (n) gˈɛɪm-bɜːʴd (g ei1 m - b @@ d)
gaolbirds    (n) ʤˈɛɪlbɜːʴdz (jh ei1 l b @@ d z)
ladybirds    (n) lˈɛɪdɪbɜːʴdz (l ei1 d i b @@ d z)
lovebirds    (n) lˈʌvbɜːʴdz (l uh1 v b @@ d z)
lyre-bird    (n) lˈaɪə-bɜːʴd (l ai1 @ - b @@ d)
songbirds    (n) sˈɒŋbɜːʴdz (s o1 ng b @@ d z)
waterbird    (n) wˈɔːtəbɜːʴd (w oo1 t @ b @@ d)
bird's-eye    (j) bˈɜːʴdz-ɛɪ (b @@1 d z - ei)
blackbirds    (n) blˈækbɜːʴdz (b l a1 k b @@ d z)
dickybirds    (n) dˈɪkɪbɜːʴdz (d i1 k i b @@ d z)
game-birds    (n) gˈɛɪm-bɜːʴdz (g ei1 m - b @@ d z)
lyre-birds    (n) lˈaɪə-bɜːʴdz (l ai1 @ - b @@ d z)
night-bird    (n) nˈaɪt-bɜːʴd (n ai1 t - b @@ d)
waterbirds    (n) wˈɔːtəbɜːʴdz (w oo1 t @ b @@ d z)
weaverbird    (n) wˈiːvəbɜːʴd (w ii1 v @ b @@ d)
birdnesting    (n) bˈɜːʴdnɛstɪŋ (b @@1 d n e s t i ng)
birdwatcher    (n) bˈɜːʴdwɒtʃər (b @@1 d w o ch @ r)
canary-bird    (n) kˈənˈɛəʴrɪ-bɜːʴd (k @1 n e@1 r i - b @@ d)
hummingbird    (n) hˈʌmɪŋbɜːʴd (h uh1 m i ng b @@ d)
night-birds    (n) nˈaɪt-bɜːʴdz (n ai1 t - b @@ d z)
weaverbirds    (n) wˈiːvəbɜːʴdz (w ii1 v @ b @@ d z)
bird-fancier    (n) bˈɜːʴd-fænsɪəʴr (b @@1 d - f a n s i@ r)
birdwatchers    (n) bˈɜːʴdwɒtʃəz (b @@1 d w o ch @ z)
canary-birds    (n) kˈənˈɛəʴrɪ-bɜːʴdz (k @1 n e@1 r i - b @@ d z)
gallows-bird    (n) gˈælouz-bɜːʴd (g a1 l ou z - b @@ d)
hummingbirds    (n) hˈʌmɪŋbɜːʴdz (h uh1 m i ng b @@ d z)
bird-fanciers    (n) bˈɜːʴd-fænsɪəʴz (b @@1 d - f a n s i@ z)
gallows-birds    (n) gˈælouz-bɜːʴdz (g a1 l ou z - b @@ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , / ] classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc, #136 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] birds; fowl, #3,432 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] swallow (a type of bird), #4,554 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, / ] to cry (of birds), #5,891 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, / ] large fabulous bird, #7,532 [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] bird, #11,051 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] bird, #11,051 [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, / ] chick; young bird, #11,930 [Add to Longdo]
[yīng, , / ] calling of birds, #13,474 [Add to Longdo]
鸟类[niǎo lèi, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] birds, #14,636 [Add to Longdo]
落网[luò wǎng, ㄌㄨㄛˋ ㄨㄤˇ, / ] to trap (a bird in net, or a criminal); to enmesh, #15,171 [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person), #15,219 [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance, #16,270 [Add to Longdo]
栖息[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, / ] to stay (for a rest); dwelling; perch (of birds), #16,468 [Add to Longdo]
鸟儿[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
禽类[qín lèi, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] bird species; birds, #19,717 [Add to Longdo]
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] (mythical bird), #20,757 [Add to Longdo]
鸟巢[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
飞鸟[fēi niǎo, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #26,016 [Add to Longdo]
朱雀[Zhū què, ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ, ] Vermilion Bird (Chinese constellation), #27,561 [Add to Longdo]
燕窝[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] short-tailed bird, #29,587 [Add to Longdo]
一举两得[yī jǔ liǎng dé, ㄧ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ, / ] one move, two gains (成语 saw); two birds with one stone, #29,818 [Add to Longdo]
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] falcon; migratory bird, #32,206 [Add to Longdo]
网罗[wǎng luó, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] net for fishing or birdcatching, #33,877 [Add to Longdo]
禽蛋[qín dàn, ㄑㄧㄣˊ ㄉㄢˋ, ] bird eggs, #36,143 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb, #36,388 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] birds of prey, #36,550 [Add to Longdo]
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus), #38,342 [Add to Longdo]
呢喃[ní nán, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ, ] onomat. twittering of birds; whispering; murmuring, #38,948 [Add to Longdo]
鸟笼[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage, #39,269 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] implicate; net for birds or fish, #42,431 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] crop (of bird), #44,601 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] crop of a bird; fat, #44,601 [Add to Longdo]
猛禽[měng qín, ㄇㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, ] bird of prey, #45,031 [Add to Longdo]
鸟语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, / ] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day, #46,631 [Add to Longdo]
水鸟[shuǐ niǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a water bird, #48,135 [Add to Longdo]
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together., #48,717 [Add to Longdo]
鸟兽[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna, #51,071 [Add to Longdo]
鸟瞰[niǎo kàn, ㄋㄧㄠˇ ㄎㄢˋ, / ] a bird's eye view; a broad overview, #51,610 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, / ] the Pycnonotidae or bulbul family of birds, #52,798 [Add to Longdo]
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
臭味相投[chòu wèi xiāng tóu, ㄔㄡˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] to share vile habits; partners in notoriety; birds of a feather, #55,125 [Add to Longdo]
瓢虫[piáo chóng, ㄆㄧㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] ladybug; ladybird, #55,518 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] seize (bird or animal), #56,256 [Add to Longdo]
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone, #59,301 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] mythical bird with one eye and one wing, #61,157 [Add to Longdo]
蜂鸟[fēng niǎo, ㄈㄥ ㄋㄧㄠˇ, / ] hummingbird, #63,090 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amsel {f}; Schwarzdrossel {f} [ornith.] | Amseln {pl}blackbird | blackbirds [Add to Longdo]
(flotte) Biene {f} (Mädchen)bird [Br.] [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Federwild {n}; Jagdvogel {m}game bird [Add to Longdo]
Frühaufsteher {m}; Frühaufsteherin {f}early bird; early riser [Add to Longdo]
alter Fuchs [ugs.]cunning old bird [Add to Longdo]
Futterplatz {m} für Vögelbird table [Add to Longdo]
Galgenvogel {m}gallows bird [Add to Longdo]
Häftling {m}; Knastbruder {m}jailbird [Add to Longdo]
Kaffeemühle {f} | Kaffeemühlen {pl}whirlybird | whirlybirds [Add to Longdo]
Kanarienvogel {m} [ornith.] | Kanarienvögel {pl}canary; canary bird | canaries [Add to Longdo]
Kauz {m}; komischer Kauz; alter Kauz | Käuze {pl} | ein wunderlicher alter Kauzoddball; strange fellow; codger | oddballs; codgers | a strange old bird [Add to Longdo]
Knast {m}bird [Br.] [Add to Longdo]
Knastbruder {m} | Knastbrüder {pl}jailbird | jailbirds [Add to Longdo]
Kokainschnupfer {m}snowbird [Add to Longdo]
Kolibri {m} [ornith.]hummingbird [Add to Longdo]
Paradiesvogel {m}bird of paradise [Add to Longdo]
Raubvogel {m} | Raubvögel {pl}bird of prey | birds of prey [Add to Longdo]
Schwimmvogel {m} [ornith.] | Schwimmvögel {pl}swimming bird | swimming birds [Add to Longdo]
Singvogel {m} [ornith.] | Singvögel {pl}songbird; singing bird | songbirds; singing birds [Add to Longdo]
ein Spatzenhirn habento be a bird brain [Add to Longdo]
Spürhund {m}bird dog [Am.] [Add to Longdo]
Sumpfvogel {m} [ornith.]marsh-bird [Add to Longdo]
Vogel {m} | Vögel {pl} | den Vogel abschießenbird | birds | to take the bun [Add to Longdo]
Vögelchen {n} | Vögelchen {pl}birdie | birdies [Add to Longdo]
Vogelbad {n}bird bath [Add to Longdo]
Vogelbauer {m} | Vogelbauern {pl}bird cage | bird cages [Add to Longdo]
Vogelbeobachter {m}; Vogelbeobachterin {f}bird watcher [Add to Longdo]
Vogeldreck {m}bird droppings [Add to Longdo]
Vogelei {n}bird's egg [Add to Longdo]
Vogelfänger {m}bird catcher [Add to Longdo]
Vogelflug {m}flight of the birds [Add to Longdo]
Vogelfutter {n}bird seed; birdseed; bird food [Add to Longdo]
Vogelgehirn {n}birdbrain [Add to Longdo]
Vogelhäuschen {n}bird box; bird house [Add to Longdo]
Vogelkäfig {m}birdcage [Add to Longdo]
Vogelkunde {f}bird lore [Add to Longdo]
Vogelliebhaber {m}bird lover [Add to Longdo]
Vogelmist {m}bird dung [Add to Longdo]
Vogelperspektive {f}bird's-eye view [Add to Longdo]
Vogelruf {m} | Vogelrufe {pl}birdcall; bird call | birdcalls [Add to Longdo]
Vogelscheuche {f}scarecrow; bird scarer [Add to Longdo]
Vogelschutzgebiet {n}bird sanctuary [Add to Longdo]
Vogelspinne {f}bird-eating spider [Add to Longdo]
Vogelzug {m}bird migration [Add to Longdo]
Vogelzüchter {m} | Vogelzüchter {pl}aviarist; bird breeder; bird fancier | aviarists [Add to Longdo]
Wandervogel {m} [ornith.] | Wandervögel {pl}bird of passage | birds of passage [Add to Longdo]
Wasservogel {m} [ornith.] | Wasservögel {pl}water bird | water birds [Add to Longdo]
Zugvogel {m} | Zugvögel {m}migrant; migratory bird; bird of passage | migrants; migratory birds; birds of passage [Add to Longdo]
ausgepfiffen werdento get the bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
とと;とっと[, toto ; totto] (n) (chn) fish; bird [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アリドリ科;蟻鳥科[アリドリか(アリドリ科);ありどりか(蟻鳥科), aridori ka ( aridori ka ); aridorika ( ari tori ka )] (n) Thamnophilidae (antbird family) [Add to Longdo]
イーグル[, i-guru] (n) eagle (bird of prey, Accipitridae family); (P) [Add to Longdo]
イクチオルニス[, ikuchiorunisu] (n) ichthyornis (extinct Cretaceous-period seabird) [Add to Longdo]
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis) [Add to Longdo]
エピオルニス[, epiorunisu] (n) aepyornis; elephant bird [Add to Longdo]
オリーブ姫啄木鳥[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
カモ科;鴨科[カモか(カモ科);かもか(鴨科), kamo ka ( kamo ka ); kamoka ( kamo ka )] (n) Anatidae (duck family of birds) [Add to Longdo]
カモ目;鴨目[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds) [Add to Longdo]
キジ科;雉科[キジか(キジ科);きじか(雉科), kiji ka ( kiji ka ); kijika ( kiji ka )] (n) Phasianidae (pheasant family of birds) [Add to Longdo]
キジ目;雉目[キジもく(キジ目);きじもく(雉目), kiji moku ( kiji me ); kijimoku ( kiji me )] (n) Galliformes (galliform order of birds) [Add to Longdo]
クギベラ[, kugibera] (n) bird wrasse (Gomphosus varius) [Add to Longdo]
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call) [Add to Longdo]
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse [Add to Longdo]
ゴライアスバードイーター[, goraiasuba-doi-ta-] (n) (See ルブロンオオツチグモ) Goliath birdeater (Theraphosa blondi, a large species of tarantula) [Add to Longdo]
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
シブリー・アールキスト鳥類分類[シブリー・アールキストちょるいぶんるい, shiburi-. a-rukisuto choruibunrui] (n) Sibley-Ahlquist taxonomy of birds [Add to Longdo]
ストレリチア[, sutorerichia] (n) (See 極楽鳥花) bird of paradise flower (lat [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
ナンベイウズラ科;南米鶉科[ナンベイウズラか(ナンベイウズラ科);なんべいうずらか(南米鶉科), nanbeiuzura ka ( nanbeiuzura ka ); nanbeiuzuraka ( nanbei uzura ka )] (n) Odontophoridae (New World quail family of birds) [Add to Longdo]
ハト目;鳩目[ハトもく(ハト目);はともく(鳩目), hato moku ( hato me ); hatomoku ( hato me )] (n) Columbiformes (family of birds comprising pigeons and doves) [Add to Longdo]
ハミングバード[, haminguba-do] (n) (See 蜂鳥) hummingbird [Add to Longdo]
バーディー[, ba-dei-] (n) birdie; (P) [Add to Longdo]
バートカービング[, ba-toka-bingu] (n) bird carving [Add to Longdo]
バード[, ba-do] (n) (1) bird; (2) bard (esp. in RPG games) [Add to Longdo]
バードウィーク[, ba-doui-ku] (n) (See 愛鳥週間) Bird Week (starting on May 10th of each year) [Add to Longdo]
バードウォッチング[, ba-douocchingu] (n) bird-watching [Add to Longdo]
バードウオッチャー[, ba-douoccha-] (n) bird-watcher; birdwatcher [Add to Longdo]
バードウオッチング[, ba-douocchingu] (n) bird watching [Add to Longdo]
バードコール[, ba-doko-ru] (n) birdcall; (P) [Add to Longdo]
バードサンクチュアリ[, ba-dosankuchuari] (n) bird sanctuary [Add to Longdo]
バードサンクチュアリー[, ba-dosankuchuari-] (n) bird sanctuary [Add to Longdo]
バードバス;バード・バス[, ba-dobasu ; ba-do . basu] (n) bird bath; bird-bath [Add to Longdo]
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple [Add to Longdo]
ピーピー[, pi-pi-] (n) peep (sound made by a small bird) [Add to Longdo]
ブラックバード[, burakkuba-do] (n) blackbird [Add to Longdo]
ブルーバード[, buru-ba-do] (n) bluebird; (P) [Add to Longdo]
ミツスイ科;蜜吸科[ミツスイか(ミツスイ科);みつすいか(蜜吸科), mitsusui ka ( mitsusui ka ); mitsusuika ( mitsu kyuu ka )] (n) Meliphagidae (honeyeater family of birds) [Add to Longdo]
モア[, moa] (n) moa (extinct, flightless bird formerly found in New Zealand) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top