ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biotin

B AY1 AH0 T AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biotin-, *biotin*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biotinไบโอทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biotinไบโอติน,ไบโอทิน,บักเตรีในลำไส้ [การแพทย์]
Biotinไบโอติน [การแพทย์]
biotinไบโอทิน, วิตามินบี 7, วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H16O3N2S ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Biotinyllysineไบโอทินิลไลซีน,ไบโอตินิลไลซีน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOTIN    B AY1 AH0 T AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビオチン[, biochin] (n) biotin (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  biotin
      n 1: a B vitamin that aids in body growth [syn: {biotin},
           {vitamin H}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top