ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

binderies

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binderies-, *binderies*, binderie , bindery
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binderies (n) bˈaɪndərɪz (b ai1 n d @ r i z)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is the fairies' midwife, and she comes in state no bigger than an agate-stone on the forefinger of an alderman, drawn with a team of little atomies, athwart men's noses as they lie asleep.Sie ist der Feenwelt Entbinderin. Sie kommt, nicht größer als der Edelstein am Zeigefinger eines Aldermanns, und fährt mit einem Spann von Stäubchen den Schlafenden quer auf der Nase hin. Romeo and Juliet (1968)
She is the fairies' midwife and she comes in shape no bigger than an agate-stone on the forefinger of an alderman drawn with a team of little atomies over men's noses as they lie asleep.Sie ist der Feenwelt Entbinderin. Sie kömmt, nicht größer als der Edelstein... ..am Zeigefinger eines Ratsherrn,... ..und fährt mit einem Spann von Sonnenstäubchen... ..den Schlafenden quer über die Nase hin. Romeo + Juliet (1996)
Half-Indian, but thanks.Halbinderin, aber danke. Ted (2012)
I'll examine the wards and, if necessary, strengthen them, and... then, if she's still causing trouble, we can use the binding ritual.Wenn Sie weiter Probleme macht, verwenden wir das Binderitual. The Weeping Lady (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blumenbinder {m}; Blumenbinderin {f}; Florist {m}; Floristin {f}florist; flower arranger [Add to Longdo]
Buchbinderei {f} | Buchbindereien {pl}bindery | binderies [Add to Longdo]
Buchbinderei {f} | Buchbindereien {pl}bookbindery | bookbinderies [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top