ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bill

B IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bill-, *bill*
English-Thai: Longdo Dictionary
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bill(n) ใบแจ้งหนี้, See also: ใบสำคัญเก็บเงิน, Syn. charge, invoice
bill(vt) แจ้งหนี้, See also: วางบิล, Syn. charge, debit
bill(n) ธนบัตร, Syn. bank note
bill(n) ร่างกฎหมาย, See also: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ, Syn. act, law
bill(vt) อธิบายหรือให้รายละเอียด
bill(n) ปากนก, See also: ปากเป็ด, ปากไก่, Syn. beak, nib
bill(n) ใบปลิว, See also: ใบโฆษณา, Syn. leaflet, poster
bill(n) รายการ, See also: โปรแกรม, Syn. outline, program
billy(n) ไม้ตะบองของตำรวจ, Syn. billycan
billy(sl) ยากระตุ้น, See also: ยาขยัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
bill collectorn. คนเก็บเงิน
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
billร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill๑. ตั๋วเงิน (ก. แพ่ง)๒. ใบแจ้งหนี้ (ก. แพ่ง)๓. ร่างกฎหมายที่เสนอสภา (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill brokerนายหน้าตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill draftingการยกร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill of divorceหนังสือหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of exchange in a setตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of ladingใบตราส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of ladingใบตราส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of mortalityบัญชีคนตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bill draftingการร่างกฎหมาย [TU Subject Heading]
Bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [การบัญชี]
Bill payableเจ้าหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Bill receivableลูกหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Bill-postingป้าย [TU Subject Heading]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Billiardsบิลเลียด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
billing address(n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billA bill came along with the package.
billAbove all, Bill was worried about gaining weight.
billA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
billAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
billAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
billAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
billAfter the meal I asked for the bill.
billAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
billA generous man contributed some two billion yen to charity.
billA hundred billion castaways looking for a home.
billAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
billAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างกฎหมาย(v) bill
รายการอาหาร(n) menu, See also: bill of fare, list of food, Syn. เมนู, เมนูอาหาร, Example: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่
คิว(n) cue, See also: billiard cue, Syn. ไม้คิว, Example: เขาจับไม้คิวไม่มั่นคงเลยแทงลูกไม่ลงหลุม, Count Unit: อัน, Notes: (ปาก)
พลอดรัก(v) bill and coo, See also: exchange kisses and loving whisper, Example: นักศึกษาหนุ่มสาวแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai Definition: พูดจาอ่อนหวานต่อกันในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
ลูกคลื่น(n) wave, See also: billow, swell, Syn. คลื่น, เกลียวคลื่น, Example: ทันทีที่ก้อนหินกระทบผิวน้ำจะเกิดลูกคลื่นตามมาเป็นระลอก, Count Unit: ลูก
ตั๋วเงิน(n) bill of exchange, See also: order, commercial note, bill, note, commercial paper, check, Syn. ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, Ant. เงินสด, Example: ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย, Count Unit: ใบ,ฉบับ, Thai Definition: หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค
ตั๋ว(n) ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
ตั๋วแลกเงิน(n) bill of exchange, See also: order, Syn. เช็ค, Example: ผู้สนใจบริจาคเงินช่วยเหลือคนน้ำท่วมสามารถส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินหรือเช็คสั่งจ่ายไปยังกระทรวงมหาดไทย, Count Unit: ฉบับ,ใบ, Thai Definition: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
ตั๋วเงิน(n) bill of exchange, See also: order, commercial note, bill, note, commercial paper, check, Syn. ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, Ant. เงินสด, Example: ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย, Count Unit: ใบ, ฉบับ, Thai Definition: หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค
ตั๋ว(n) ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [m]
แบงก์ห้าร้อย[baeng hā røi] (n, exp) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[baeng hāsip] (n, exp) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[baeng phan] (n, exp) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ปลอม[baeng pløm] (n, exp) FR: faux billet [m]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [m]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบเก็บเงิน[bai kep ngoēn] (n, exp) EN: bill  FR: addition [f] ; note [f]
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [m] ; prospectus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BILL B IH1 L
BILLE B AY1 L
BILLY B IH1 L IY0
BILLS B IH1 L Z
BILLET B IH1 L IH0 T
BILLIE B IH1 L IY0
BILLET B IH1 L AH0 T
BILL'S B IH1 L Z
BILLED B IH1 L D
BILLER B IH1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bill (n) bˈɪl (b i1 l)
bill (v) bˈɪl (b i1 l)
Billy (n) bˈɪliː (b i1 l ii)
bills (v) bˈɪlz (b i1 l z)
billy (n) bˈɪliː (b i1 l ii)
billed (v) bˈɪld (b i1 l d)
billet (v) bˈɪlɪt (b i1 l i t)
billow (v) bˈɪlou (b i1 l ou)
billets (v) bˈɪlɪts (b i1 l i t s)
billies (n) bˈɪlɪz (b i1 l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole, #413 [Add to Longdo]
法案[fǎ àn, ㄈㄚˇ ㄢˋ, ] bill; proposed law, #8,539 [Add to Longdo]
票据[piào jù, ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, / ] bill; banknote; voucher; receipt, #10,072 [Add to Longdo]
台球[tái qiú, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄡˊ, ] billiards, #13,266 [Add to Longdo]
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, / ] billows; great waves (fig. of a story with great momentum), #13,963 [Add to Longdo]
账单[zhàng dān, ㄓㄤˋ ㄉㄢ, / ] bill, #18,360 [Add to Longdo]
比尔[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ, / ] Bill (name), #25,685 [Add to Longdo]
汇票[huì piào, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] bill of exchange, #28,896 [Add to Longdo]
大浪[dà làng, ㄉㄚˋ ㄌㄤˋ, ] billow; surge, #35,155 [Add to Longdo]
提单[tí dān, ㄊㄧˊ ㄉㄢ, / ] bill of lading, #41,295 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
billig(adj) มีราคาถูก
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: ermäßigt, Syn. reduziert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billard {n}billiard [Add to Longdo]
Billardkugel {f}billiard ball [Add to Longdo]
Billardstock {m}; Billardqueue {n}; Queue {n}cue; billiard cue [Add to Longdo]
Billiarde {f} | Billiarden {pl}quadrillion; thousand million million | quadrillions [Add to Longdo]
Billiardzimmer {n}poolroom [Add to Longdo]
Billig...cut-price; cut-rate [Add to Longdo]
Billiger {m}approver [Add to Longdo]
Billigflagge {f}flag of convenience [Add to Longdo]
Billigkeit {f}cheapness [Add to Longdo]
Billigkeit {f}inexpensiveness [Add to Longdo]
Billigung {f}approbation [Add to Longdo]
Billigung {f}; Befürwortung {f}; Zustimmung {f} | Billigungen {pl}; Befürwortungen {pl}; Zustimmungen {pl}approval | approvals [Add to Longdo]
Billion {f}trillion; million million [Add to Longdo]
Blattvorschub {m}bill feet [Add to Longdo]
Gesetzentwurf {m}; Entwurf {m}; Gesetzesvorlage {f}; Vorlage {f} | Gesetzentwürfe {pl}bill | bills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
むくむく[mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
アジビラ[ajibira] (n) (abbr) propaganda handbill (wasei [Add to Longdo]
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
カモハシ竜;鴨嘴竜[カモハシりゅう(カモハシ竜);かもはしりゅう(鴨嘴竜), kamohashi ryuu ( kamohashi ryuu ); kamohashiryuu ( kamo kuchibashi ryuu )] (n) duck-billed dinosaur; hadrosaur [Add to Longdo]
クリーンビル[kuri-nbiru] (n) clean bill [Add to Longdo]
コレクションビル[korekushonbiru] (n) collection bill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金[かきん, kakin] billing [Add to Longdo]
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data [Add to Longdo]
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information [Add to Longdo]
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
請求[せいきゅう, seikyuu] billing (for a service) [Add to Longdo]
伝票発行処理[でんぴょうはっこうしょり, denpyouhakkoushori] billing [Add to Longdo]
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安井[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
安物[やすもの, yasumono] billige_Ware [Add to Longdo]
廉売[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]
是認[ぜにん, zenin] Billigung, Rechtfertigung [Add to Longdo]
賛否[さんぴ, sanpi] Billigung_und_Missbilligung, Fuer_und_Wider [Add to Longdo]
駄菓子[だがし, dagashi] billiges_Konfekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bill
   n 1: a statute in draft before it becomes law; "they held a
      public hearing on the bill" [syn: {bill}, {measure}]
   2: an itemized statement of money owed for goods shipped or
     services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an
     account of what I owe" [syn: {bill}, {account}, {invoice}]
   3: a piece of paper money (especially one issued by a central
     bank); "he peeled off five one-thousand-zloty notes" [syn:
     {bill}, {note}, {government note}, {bank bill}, {banker's
     bill}, {bank note}, {banknote}, {Federal Reserve note},
     {greenback}]
   4: the entertainment offered at a public presentation
   5: an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet)
     intended for wide distribution; "he mailed the circular to
     all subscribers" [syn: {circular}, {handbill}, {bill},
     {broadside}, {broadsheet}, {flier}, {flyer}, {throwaway}]
   6: a sign posted in a public place as an advertisement; "a
     poster advertised the coming attractions" [syn: {poster},
     {posting}, {placard}, {notice}, {bill}, {card}]
   7: a list of particulars (as a playbill or bill of fare)
   8: a long-handled saw with a curved blade; "he used a bill to
     prune branches off of the tree" [syn: {bill}, {billhook}]
   9: a brim that projects to the front to shade the eyes; "he
     pulled down the bill of his cap and trudged ahead" [syn:
     {bill}, {peak}, {eyeshade}, {visor}, {vizor}]
   10: horny projecting mouth of a bird [syn: {beak}, {bill},
     {neb}, {nib}, {pecker}]
   v 1: demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We
      were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed
      only 3 nights" [syn: {charge}, {bill}]
   2: advertise especially by posters or placards; "He was billed
     as the greatest tenor since Caruso"
   3: publicize or announce by placards [syn: {placard}, {bill}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top