ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bikini

B IH0 K IY1 N IY0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bikini-, *bikini*
Possible hiragana form: びきに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bikini[N] ชุดว่ายน้ำแบบสองชิ้นของผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bikini(บิคี'นี) n. ชุดอาบน้ำบิกินี,ชุดอาบน้ำสองชิ้นของผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then, you're lying in the canoe in your bikini, just waiting like bait.และจากนั้น คุณกำลัง นอนอยู่ใน เรือแคนูใน บิกินี่ ของคุณ เพียงรอ I Spit on Your Grave (1978)
I prefer bikinis.ฉันชอบบิกินี่ Wild Reeds (1994)
You know, these guys are no Bikini Kill or the Raincoats.พวกนี้น่ะ อาจจะเล่นไม่ดีเท่า วง Bikini Kill หรือ The Raincoats (วง indyผู้หญิงนำ แถบ Seattle) 10 Things I Hate About You (1999)
Oh, they have bikini pictures.ดูรูปชะนีใส่บีกินี่พวกนี้สิ Latter Days (2003)
They want me back in a bikini?- ดอว์น ขอร้อง I Heart Huckabees (2004)
So, Simpkey, have you put on that little red bikini yet?คุณได้ใส่บิกินี่สีแดงตัวจิ๋วนั่นหรือยัง The Holiday (2006)
How do you remember my little red bikini?คุณจำบิกินี่สีแดงของฉันได้ไง The Holiday (2006)
Give me the bikini top.ได้หรือยัง Open Water 2: Adrift (2006)
Little tiny bikini.บิกินี่ตัวจิ๋ว The British Invasion (2007)
On Bikini Destinations, Cabo San Lucas.บน จุดหมายบิกินี, คาโบ ซาน ลูคัส. Disturbia (2007)
Ooh, I say we nominate the woman who gives Edie her Bikini wax.นี่ ฉันว่านะเราส่งคนที่ทำบิกินี่แวกส์ให้อีดี้เข้าชิงน่าจะดี In Buddy's Eyes (2008)
Uh, Swedish bikini team.อ่า ทีมบีกินี่สวีเดน Chuck Versus the Gravitron (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bikiniIt seems that bikinis are "in" this year.
bikiniJudy decided to wear her new bikini.
bikiniThe pretty girl in the bikini was an eye-opener on the beach.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิกินี[n.] (bikinī) EN: bikini   FR: bikini [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIKINI    B IH0 K IY1 N IY0
BIKINIS    B AH0 K IY1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bikini    (n) bˈɪkˈiːniː (b i1 k ii1 n ii)
bikinis    (n) bˈɪkˈiːnɪz (b i1 k ii1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比基尼[bǐ jī ní, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ, ] bikini, #19,478 [Add to Longdo]
比基尼岛[Bǐ jī ní dǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Bikini atoll, French nuclear test site in South Pacific, #199,148 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bikiniunterteil {n}bikini bottom [Add to Longdo]
Bikini {m}bikini [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P) [Add to Longdo]
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
セパレート水着[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style) [Add to Longdo]
ビキニ[, bikini] (n) (1) bikini (swimwear); (2) Bikini island; (P) [Add to Longdo]
ビキニモデル[, bikinimoderu] (n) bikini model [Add to Longdo]
紐パン[ひもパン;ヒモパン, himo pan ; himopan] (n) (col) (sl) (from 紐パンツ) string bikini; g-string; thong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bikini
   n 1: an atoll in the Marshall Islands; formerly used by the
      United States as a site for testing nuclear weapons
   2: a woman's very brief bathing suit [syn: {bikini}, {two-
     piece}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bikini
 
 1. bikini, iki küçük parçadan ibaret mayo.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top