ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bighorn

B IH1 G HH AO2 R N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bighorn-, *bighorn*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing funny about Little Bighorn.Nothing funny about Little BighornNight at the Museum (2006)
When General Custer's search for gold ended with his last stand at Little Bighorn, it became clear none would ever find it."การตามล่าทองครั้งหลังสุดคือ สมัยนายพลคอสเตอร์ เขาตายที่ ลิตเติล บิ๊คฮอร์น ทำให้รู้ว่า เขาไม่พบมัน ." National Treasure: Book of Secrets (2007)
Mount Bighorn, elevation 2779 feet.ชาร์ลี! 2012 (2009)
It's called the Little Bighorn. That's smart, Mark.เล่นล่อเหยื่อสินะ ฉลาดมาก มาร์ค The Social Network (2010)
- Bighorn. - Little early in the season, isn't it?บิกโฮน น้อยในช่วงต้นฤดูกาล ไม่ได้หรือไม่ Beyond the Reach (2014)
There's your bighorn.มีรถขนาดใหญ่ของคุณ Beyond the Reach (2014)
I bought this baby special when I landed my bighorn permit.ฉันซื้อทารกนี้เป็นพิเศษเมื่อฉัน ได้รับใบอนุญาต บิกโฮน ของฉัน Beyond the Reach (2014)
You know what the odds are for landing a bighorn license?คุณรู้หรือไม่ว่าราคาต่อหนึ่งใบ สำหรับใบอนุญาตของ บิกโฮน มีอะไรบ้าง Beyond the Reach (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIGHORN    B IH1 G HH AO2 R N
BIGHORNS    B IH1 G HH AO2 R N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビッグホーン[, bigguho-n] (n) bighorn sheep (Ovis canadensis) [Add to Longdo]
大角羊[おおつのひつじ;オオツノヒツジ, ootsunohitsuji ; ootsunohitsuji] (n) (uk) (obsc) (See ビッグホーン) bighorn sheep (Ovis canadensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bighorn
   n 1: a river that flows from central Wyoming to the Yellowstone
      River in southern Montana [syn: {Bighorn}, {Bighorn River}]
   2: wild sheep of mountainous regions of western North America
     having massive curled horns [syn: {bighorn}, {bighorn sheep},
     {cimarron}, {Rocky Mountain bighorn}, {Rocky Mountain sheep},
     {Ovis canadensis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top