ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bigamist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bigamist-, *bigamist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bigamist(n) ผู้มีสามีหรือภรรยาสองคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigamist(บิก'กะมิสทฺ) n. ผู้ที่ทำผิดในฐานมีภรรยาหรือสามีสองคน, See also: bigamistic adj.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bigamist (n) bˈɪgəmɪst (b i1 g @ m i s t)
bigamists (n) bˈɪgəmɪsts (b i1 g @ m i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bigamist {m} | Bigamisten {pl}bigamist | bigamists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重婚者[じゅうこんしゃ, juukonsha] (n) bigamist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bigamist
      n 1: someone who marries one person while already legally
           married to another

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top