ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bidder

B IH1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bidder-, *bidder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bidder(n) ผู้ให้ราคา, Syn. ผู้ประมูล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประมูล(n) bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขายประมูล[khāi pramūn] (v, exp) EN: sell to the highest bidder
คนประมูล[khon pramūn] (n) EN: bidder
ผู้ให้ราคา[phū hai rākhā] (n, exp) EN: bidder
ผู้ประมูล[phū pramūn] (n) EN: bidder ; auctioneer  FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]
ผู้ประมูลราคา[phū pramūn rākhā] (n, exp) EN: bidder
ผู้สู้ราคา[phū sū rākhā] (n, exp) EN: bidder
ทอดตลาด[thøttalāt] (v) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction

CMU English Pronouncing Dictionary
BIDDER B IH1 D ER0
BIDDERS B IH1 D ER0 Z
BIDDER'S B IH1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bidder (n) bˈɪdər (b i1 d @ r)
bidders (n) bˈɪdəz (b i1 d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
競り手[せりて, serite] (n) bidder (e.g. in an auction) [Add to Longdo]
最高額入札者[さいこうがくにゅうさつしゃ, saikougakunyuusatsusha] (n) highest bidder [Add to Longdo]
入札者[にゅうさつしゃ, nyuusatsusha] (n) bidder [Add to Longdo]
落札者[らくさつしゃ, rakusatsusha] (n) tender winner; successful bidder; contract awardee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bidder
      n 1: someone who makes an offer
      2: someone who makes a bid at cards

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top