ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betel

B EH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betel-, *betel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betel(n) ใบพลู, See also: ใบพลู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betel(เบ'เทิล) n. ใบพลู (Piper betel), Syn. betel pepper
betel nutn. หมาก
betel palmn. ต้นหมาก (Areca catechu)

English-Thai: Nontri Dictionary
betel(n) พลู
BETEL betel nut(n) หมาก
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Betel nutหมาก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลู(n) betel, See also: betel-vine, Piper betel, Syn. ต้นพลู, ใบพลู, Example: ข้างตัวเขามีเถาว์พลูใบเขียวเข้มเป็นมันเลื่อมซ้อนกันแน่นเป็นพุ่มทึบห่อเสา, Count Unit: ต้น, ใบ, Thai Definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper betel Linn. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได้
หย่อง(n) betel-nut tray, Example: ชาวหล่มสักรับประทานอาหารจากหย่องกันปกติที่บ้าน, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: เครื่องรองรับ, สิ่งสำหรับใส่หมาก พลู มีรูปเหมือนถ้วยมีตีน โดยมากทำด้วยทองเหลือง
ใบพลู(n) betel leaf, Example: ย่าหยิบใบพลูป้ายปูนพับเล็กๆ ใส่ลงในตะบันตำถี่ๆ เป็นภาพที่ชินตาข้าพเจ้าอยู่ทุกวัน, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบของต้นพลู
เชี่ยน(n) receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยนหมาก, Example: ยายเก็บเศษสตางค์ไว้ในเชี่ยน, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
เชี่ยนหมาก(n) receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยน, Example: เชี่ยนหมากจะวางไว้อยู่ใกล้ๆ คุณยายเสมอไม่ค่อยห่างตัว, Count Unit: ใบ, สำรับ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
ต้นหมาก(n) betel palm, Example: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ เขาก็ใช้ต้นหมากมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ แทนไม้ไผ่ก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพลู[bai phlū] (n, exp) EN: betel leaf  FR: feuille de bétel [f]
จีบพลู[jīp phlū] (v, exp) EN: roll a betel leave  FR: rouler une feuille de bétel
ขมิ้นกะปูน[khamin ka pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
ขมิ้นกับปูน[khamin kap pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
กินหมาก[kin māk] (v, exp) EN: chew betel  FR: chiquer du bétel
ลูกหมาก[lūk māk] (n, exp) EN: betel nut ; areca nut  FR: noix de bétel [f] ; noix d'arec [f]
หมาก[māk] (n) EN: betel palm ; areca palm
หมาก[māk] (n) EN: betel nut ; areca nut  FR: noix d'arec [f] ; feuille de bétel [f]
หมากดิบ[māk dip] (n, exp) EN: raw betel nut
พลู[phlū] (n) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper  FR: feuille de bétel [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BETEL B EH1 T AH0 L
BETELGEUSE B EH1 T AH0 L G UH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betel (n) bˈiːtl (b ii1 t l)
betels (n) bˈiːtlz (b ii1 t l z)
betel-nut (n) bˈiːtl-nʌt (b ii1 t l - n uh t)
betel-nuts (n) bˈiːtl-nʌts (b ii1 t l - n uh t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
槟榔[bīng lang, ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut, #29,942 [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut; Taiwan pr. bin1, #51,014 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] betel, #109,221 [Add to Longdo]
[bá, ㄅㄚˊ, ] betel, #152,520 [Add to Longdo]
萎叶[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] betel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベテルギウス[beterugiusu] (n) Betelgeuse; α Orionis [Add to Longdo]
平家星[へいけぼし, heikeboshi] (n) (See ベテルギウス) Betelgeuse; Alpha Orionis; Alpha Ori; Heike star [Add to Longdo]
檳榔[びんろう;びにろう, binrou ; binirou] (n) (See 檳榔樹) areca palm (Areca catechu); betel palm [Add to Longdo]
檳榔子[びんろうじ, binrouji] (n) (See 檳榔樹) betel nut; areca nut [Add to Longdo]
檳榔樹[びんろうじゅ, binrouju] (n) areca palm (Areca catechu); betel palm; betel nut tree [Add to Longdo]
蒟醤[きんま;キンマ, kinma ; kinma] (n) (uk) betel (Piper betle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betel
   n 1: Asian pepper plant whose dried leaves are chewed with betel
      nut (seed of the betel palm) by southeast Asians [syn:
      {betel}, {betel pepper}, {Piper betel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top