ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestride

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestride-, *bestride*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestride(vt) นั่งหรือยืนคร่อม, See also: นั่งคร่อม, ข้าม, Syn. straddle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude

English-Thai: Nontri Dictionary
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่อม(v) bestride, See also: straddle, Example: เขาพยายามหาหนทางจะป่ายขาขวาขึ้นคร่อมกราบเรือให้ได้, Thai Definition: ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร่อม[khrǿm] (v) EN: bestride ; straddle ; bridge  FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestride (v) bˈɪstrˈaɪd (b i1 s t r ai1 d)
bestrides (v) bˈɪstrˈaɪdz (b i1 s t r ai1 d z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bestride
   v 1: get up on the back of; "mount a horse" [syn: {hop on},
      {mount}, {mount up}, {get on}, {jump on}, {climb on},
      {bestride}] [ant: {get off}, {hop out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top