ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bender

B EH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bender-, *bender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bender(n) ช่วงของการดื่มอัลกอฮอล์หรือกินยามาก
bender(sl) การดื่มฉลองสุดเหวี่ยง
bender(sl) เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benderที่จับเฝือก [การแพทย์]
Bender-Gestalt Testการวาดรูปตามตัวอย่าง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างดัดเหล็ก[chang dat lek] (n) EN: bar bender ; steel bender

CMU English Pronouncing Dictionary
BENDER B EH1 N D ER0
BENDERS B EH1 N D ER0 Z
BENDER'S B EH1 N D ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オスメス変換[オスメスへんかん, osumesu henkan] (n) {comp} gender bender [Add to Longdo]
ベンダー;ベンダ[benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor [Add to Longdo]
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bender
   n 1: a tool for bending; "he used pliers as a bender"
   2: revelry in drinking; a merry drinking party [syn: {carouse},
     {carousal}, {bender}, {toot}, {booze-up}]
   3: a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its
     path curves as it approaches the batter [syn: {curve}, {curve
     ball}, {breaking ball}, {bender}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top