ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

being

B IY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -being-, *being*, be
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
being(n) การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being(n) ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being(n) การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being(n) คน, See also: บุคคล, มนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence, creature
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence
supreme beingn. พระเจ้า, Syn. God
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity, happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
being(vi pr.p ของ) be
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beingสัต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
being๑. สัต๒. ภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Being-in-Itselfพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
And, oh, yes, I remember she said something that struck me as being very peculiar at the time.อ้อ ผมจำได้ว่าหล่อนพูดบางอย่าง ที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆ Rebecca (1940)
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
Are they being freed?พวกเขาถูกปลดปล่อยแล้วหรือ? Night and Fog (1956)
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง 12 Angry Men (1957)
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
Oh, stop being a kid, will ya?โอ้หยุดเป็นเด็กจะยา? 12 Angry Men (1957)
The boy admitted leaving the house at eight o'clock at night after being slapped by his father.ที่หนึ่ง: 12 Angry Men (1957)
After being hit several times by his father.หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beingAbility to talk distinguishes human beings from animals.
beingA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
beingAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
beingAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
beingAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
beingAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
beingAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
beingAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
beingA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
beingAll human beings are legally equal.
beingAll human beings are mortal.
beingAll human beings are much more intelligent than animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นสาวเป็นนาง(v) being woman, See also: be a young woman, Example: โบราณว่าเป็นสาวเป็นนางควรจะต้องนอนตะแคง อย่านอนหงายหรือนอนคว่ำ, Thai Definition: มีอายุพ้นวัยที่เป็นเด็กหญิง
ทรหวล(v) blown away, See also: being carried away (as by a wind), Thai Definition: พัดหอบเอาไป
ระบัด(adj) just budding, See also: being young tender sprouts or newly formed leaves, Syn. เพิ่งผลิ, อ่อน
รองบ่อน(adj) attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai Definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด
ฐิติ(n) stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
กลางคน(adj) middle-aged, See also: being of the age intermediate between youth and old age, Syn. วัยกลางคน, Example: ผู้จัดการวัยกลางคนของปั๊มน้ำมันนี้เป็นคนใจดี, Thai Definition: มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่
ฐิติ(n) stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
กำลัง(aux) being, See also: in the act of, in the process of, Example: พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์, Notes: (ไวยากรณ์)
การเผาผลาญ(n) burning down, See also: being on fire, flaming, blazing, Syn. การเผา, การเผาไหม้, Example: การเผาผลาญของไฟทำให้ทุกอย่างที่นี่มอดเป็นจุลไม่มีเหลือ
การรักษาการ(n) being on duty, See also: acting for, being in charge, Syn. การทำหน้าที่แทน, การปฏิบัติแทน, Example: การรักษาการแทนกรรมการบริษัทของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย, Thai Definition: การปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
บุพเพสันนิวาส[bupphēsanniwāt] (n) EN: state of being husband and wife in the past life
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adv) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being
ชีวะ[chīwa] (n) EN: life ; being ; existence  FR: vie [f]
ชีวัน[chīwan] (n) EN: life ; living things ; living beings  FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[chīwit kap singwaētløm] (n, exp) EN: human being and environment
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adv) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time  FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ใจร้อน[jairøn] (adj) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded  FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กำลัง...[kamlang ...] (v) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just  FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[kamlang ... yū] (v, exp) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of  FR: être en train de ... ; être occupé à ...

CMU English Pronouncing Dictionary
BEING B IY1 IH0 NG
BEINGS B IY1 IH0 NG Z
BEING'S B IY1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
being (v) bˈiːɪŋ (b ii1 i ng)
beings (n) bˈiːɪŋz (b ii1 i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freistehendbeing vacant [Add to Longdo]
gegenüberliegendbeing opposite [Add to Longdo]
schwer fallende; schwerfallende [alt]being difficult [Add to Longdo]
stillschweigendbeing silent [Add to Longdo]
thronendbeing enthroned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いなくなる[inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
うんざり[unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
おんり[onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 being
   n 1: the state or fact of existing; "a point of view gradually
      coming into being"; "laws in existence for centuries" [syn:
      {being}, {beingness}, {existence}] [ant: {nonbeing},
      {nonentity}, {nonexistence}]
   2: a living thing that has (or can develop) the ability to act
     or function independently [syn: {organism}, {being}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top