ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begun

B IH0 G AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begun-, *begun*
Possible hiragana form: べぐん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begun(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ begin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begun(บิกัน') กริยาช่อง 3 ของ begin

English-Thai: Nontri Dictionary
begun(vt pp ของ) begin

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The shooting hasn't begun yet.ตอนนี้ยังไม่เริ่มยิงปืน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
These last days, people's minds have begun to turn to this bed and away from the atrocities.หลังๆ นี้ ผู้คนเริ่มนึกถึงเตียงนี้ และเลิกทำสิ่งที่เลวร้าย Gandhi (1982)
It may have begun with the shock of contact with Number 26, or possibly...มันกำลังจะเกิดการติดต่อขึ้นอย่างรุนแรง ระหว่างหมายเลข 26 หรือ บางที... Akira (1988)
We've begun the test of earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.เราได้เริ่มการทดสอบของ ระบบแรกของโลก ที่สร้างขึ้นด้วยการแบ่งปัน ความรู้กับเพื่อนบ้านในพื้นที่ Contact (1997)
There are real problems that we haven't even begun to deal with.มันมีปัญหาที่เรา ไม่ได้ลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง The Story of Us (1999)
And I've already begun working.ฉันเริ่มต้นเขียนไปแล้วล่ะ Swimming Pool (2003)
No. I already... already begun a group painting.ฉันเริ่มงานไปแล้ว งานวาดภาพกลุ่ม Girl with a Pearl Earring (2003)
And I won't for hours. I've just begun examining the body for needle marks.นี่อะไร Yankee White (2003)
Whispers that Totenkopf had begun work on what was darkly hinted to be a doomsday device.เป็นที่โจษจันกันทั่วไปว่า โทเทนค๊อฟท์ได้เริ่มงานของเขา ซึ่งเป็นงานที่มีนัยชั่วร้าย และอาจนำไปสู่วันโลกาวินาศ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
What has begun cannot be stopped.เมื่อมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว ก็มิอาจจะหยุดมันได้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
begunEric has begun to sing.
begunHave you begun studying English?
begun"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
begun"Have you finished?" "On the contrary I have not even begun yet."
begun"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."
begunHe begun to make excuses.
begunHe has begun on a new book.
begunHe has begun to enjoy country life.
begunHis business has begun to thrive at last.
begunHis health has begun to decline now.
begunI could clearly see that the hard work had begun to tell on his health.
begunI have only just begun.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGUN B IH0 G AH1 N
BEGUN B EY1 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begun (v) bˈɪgˈʌn (b i1 g uh1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
本鈴[ほんれい, honrei] (n) (See 予鈴) bell signalling that work, class, etc. has formally begun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top