ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begonia

B IH0 G OW1 N Y AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begonia-, *begonia*
Possible hiragana form: べごにあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begonia(n) ต้นไม้มีดอกหลากหลายสี ปลูกในร่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I do want to mention that the first picture in that deal was starring my beautiful and talented lady, Begonia Garcia.แต่ฉันอยากกล่าวว่า the first picture in that deal was starring บีโกเนีย การ์เซีย ที่สวยและฉลาด Loyal and True (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGONIA B IH0 G OW1 N Y AH0
BEGONIAS B IH0 G OW1 N Y AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begonia (n) bˈɪgˈounɪəʳ (b i1 g ou1 n i@)
begonias (n) bˈɪgˈounɪəʳz (b i1 g ou1 n i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秋海棠[qiū hǎi táng, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ, ] begonia, #75,900 [Add to Longdo]
秋海棠花[qiū hǎi táng huā, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄚ, ] begonia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベゴニア[begonia] (n) begonia (lat [Add to Longdo]
秋海棠[しゅうかいどう;シュウカイドウ, shuukaidou ; shuukaidou] (n) (uk) hardy begonia (Begonia grandis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 begonia
   n 1: any of numerous plants of the genus Begonia grown for their
      attractive glossy asymmetrical leaves and colorful flowers
      in usually terminal cymes or racemes

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top