ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begone

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begone-, *begone*
Possible hiragana form: べごね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begone(int) คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begone(บิกอน') vt. จากไป,ไปจาก
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
begone(int) ไปให้พ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begone (nil) bˈɪgˈɒn (b i1 g o1 n)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top