ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beds

B EH1 D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beds-, *beds*, bed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedsit(n) ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย, Syn. bedsitter, bed sitting room
bedside(n) พื้นที่ข้างเตียง
bedsore(n) แผลกดทับ
bedstead(n) โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า
bedsitter(n) ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย
bedspread(n) ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedcover, spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bedsheet ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู blanket ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedsเตียง,เตียงนอน [การแพทย์]
Beds, Doubleเตียงคู่ที่นอนได้2คน [การแพทย์]
Beds, Fractureโต๊ะสำหรับเข้าเฝือก [การแพทย์]
Beds, Twinเตียงเดี่ยว2เตียง [การแพทย์]
Bedsoniaเชื้อเบดโซเนีย [การแพทย์]
Bedsoresแผลกดทับแผลนอนทับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bedsChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
bedsIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
bedsMy doctor has an excellent bedside manner.
bedsShe asked me to come to her bedside.
bedsShe came hurrying to his bedside.
bedsThe room is furnished with two beds.
bedsWe found the beds quite comfortable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าคลุมเตียง(n) bedspread

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ้าคลุมเตียง[phā khlum tīeng] (n) EN: bedspread ; quilt  FR: couvre-lit [m] ; dessus-de-lit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDS B EH1 D Z
BEDSAUL B EH1 D S AO0 L
BEDSIDE B EH1 D S AY2 D
BEDSOLE B EH1 D S OW2 L
BEDSTRAW B EH1 D S T R AO2
BEDSPREAD B EH1 D S P R EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beds (v) bˈɛdz (b e1 d z)
bedsit (n) bˈɛdsɪt (b e1 d s i t)
bedside (n) bˈɛdsaɪd (b e1 d s ai d)
bedsits (n) bˈɛdsɪts (b e1 d s i t s)
bedsore (n) bˈɛdsɔːr (b e1 d s oo r)
bedsides (n) bˈɛdsaɪdz (b e1 d s ai d z)
bedsores (n) bˈɛdsɔːz (b e1 d s oo z)
bedstead (n) bˈɛdstɛd (b e1 d s t e d)
bedsitter (n) bˈɛdsˈɪtər (b e1 d s i1 t @ r)
bedspread (n) bˈɛdsprɛd (b e1 d s p r e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褥疮[rù chuāng, ㄖㄨˋ ㄔㄨㄤ, / ] bedsore, #47,151 [Add to Longdo]
床沿[chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] bedside, #51,484 [Add to Longdo]
床侧[chuáng cè, ㄔㄨㄤˊ ㄘㄜˋ, / ] bedside [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっこり[mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
ベッドサイド[beddosaido] (n) bedside [Add to Longdo]
ベッドメイキング;ベッドメーキング[beddomeikingu ; beddome-kingu] (n,vs) making beds [Add to Longdo]
床;牀[しょう, shou] (ctr) counter for beds [Add to Longdo]
床擦れ;床ずれ[とこずれ, tokozure] (n,vs) bedsores [Add to Longdo]
真珠養殖場[しんじゅようしょくじょう, shinjuyoushokujou] (n) pearl-oyster beds [Add to Longdo]
川原松葉[かわらまつば;カワラマツバ, kawaramatsuba ; kawaramatsuba] (n) (uk) our lady's bedstraw (Galium verum); yellow bedstraw [Add to Longdo]
増床[ぞうしょう, zoushou] (n) expansion (in space) of a sales area; increase in the number of beds (in a hospital, etc.) [Add to Longdo]
二段ベッド[にだんベッド, nidan beddo] (n) bunk beds; double bunk [Add to Longdo]
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top