ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedroll

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedroll-, *bedroll*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shimizu, you can put your bedroll there.ชิมิซึ .. นายมาจองที่นอนตรงนี้ก็ได้ Letters from Iwo Jima (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedroll (n) bˈɛdroul (b e1 d r ou l)
bedrolls (n) bˈɛdroulz (b e1 d r ou l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺盖卷儿[pū gài juǎn r, ㄆㄨ ㄍㄞˋ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, / ] bedroll, #238,122 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bedroll
      n 1: bedding rolled up for carrying

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions