ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedrock

B EH1 D R AA2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedrock-, *bedrock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedrock(n) หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย
bedrock(sl) ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation

English-Thai: Nontri Dictionary
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDROCK B EH1 D R AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedrock (n) bˈɛdrɒk (b e1 d r o k)
bedrocks (n) bˈɛdrɒks (b e1 d r o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩床[がんしょう, ganshou] (n) bedrock [Add to Longdo]
岩盤[がんばん, ganban] (n) bedrock; (P) [Add to Longdo]
基盤岩[きばんがん, kibangan] (n) bedrock [Add to Longdo]
金輪奈落[こんりんならく, konrinnaraku] (n,n-adv) utmost limits; to the finish; to the (bitter) end; to the hilt; down to the bedrock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedrock
   n 1: solid unweathered rock lying beneath surface deposits of
      soil
   2: principles from which other truths can be derived; "first you
     must learn the fundamentals"; "let's get down to basics"
     [syn: {fundamentals}, {basics}, {fundamental principle},
     {basic principle}, {bedrock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top