ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedim

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedim-, *bedim*
Possible hiragana form: べぢん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedim with(phrv) ทำให้มัว (คำเก่า), See also: ทำให้สว่างลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว

English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedimmed (j) bˈɪdˈɪmd (b i1 d i1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedim
   v 1: make darker and difficult to perceive by sight [syn:
      {benight}, {bedim}]
   2: make obscure or unclear; "The distinction was obscured" [syn:
     {obscure}, {bedim}, {overcloud}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top