ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedecking

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedecking-, *bedecking*, bedeck
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedeck(vt) ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
bedeck with(phrv) ประดับด้วย, See also: ตกแต่งไปด้วย, Syn. deck with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
ขจิต(v) decorate, See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set, Syn. ประดับ, ตกแต่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDECK B IH0 D EH1 K
BEDECKED B IH0 D EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedecked (j) bˈɪdˈɛkt (b i1 d e1 k t)

German-Thai: Longdo Dictionary
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]
Bedeckung {f} [astron.]occultation [Add to Longdo]
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage [Add to Longdo]
mit Fertigrasen bedeckento turf [Add to Longdo]
Kopfbedeckung {f}headgear [Add to Longdo]
Kopfbedeckung {f} | Kopfbedeckungen {pl}headpiece | headpieces [Add to Longdo]
Mulch {m} | mit Mulch bedeckenmulch | to mulch [Add to Longdo]
mit Rasen bedeckendsodding [Add to Longdo]
Rasenstück {n} | Rasenstücke {pl} | mit Rasenstücken bedeckenturf | turves | to turf over [Add to Longdo]
Schlamm {m}; Schmutz {m} | mit Schlamm bedeckt | mit nassem Schmutz bedecktmud | plastered with mud | caked with mud and wet [Add to Longdo]
Schneebedeckung {f}snow cover; snow covering [Add to Longdo]
Spinnwebe {f}; Spinnengewebe {n}; Spinngewebe {n}; Spinnennetz {n} | Spinnweben {pl}; Spinnengewebe {pl}; Spinnennetze {pl} | mit Spinngeweben bedecktcobweb; spider's web; spider web | cobwebs; spider's webs; spider webs | cobwebby [Add to Longdo]
mit Stroh bedeckendmulching [Add to Longdo]
mit Stroh bedecktmulched [Add to Longdo]
bedecken; abdecken | bedeckend; abdeckendto cover | covering [Add to Longdo]
bedeckendcanopying [Add to Longdo]
bedeckendcapping [Add to Longdo]
bedeckendsheltering [Add to Longdo]
bedeckendsuffusing [Add to Longdo]
bedeckt; verdeckt; zugedeckt; überzogencovered [Add to Longdo]
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky) [Add to Longdo]
bedecktcapped [Add to Longdo]
bedecktcoated [Add to Longdo]
bedecktsuffuses [Add to Longdo]
bedecken; sich bewölkento overcast [Add to Longdo]
bedecktecanopied [Add to Longdo]
bedecktsuffused [Add to Longdo]
mit feinem Staub oder Puder bedecktglaucous [Add to Longdo]
decken; bedecken; umfassento cover [Add to Longdo]
erfüllen; durchfluten; bedeckento suffuse [Add to Longdo]
kiesbedeckt; kieshaltig; steinig {adv}gravelly [Add to Longdo]
rasenbedecktsodded [Add to Longdo]
rasenbedeckt {adv}turfily [Add to Longdo]
rasenbedecktturfy [Add to Longdo]
schmücken | schmückend | schmückt | schmückteto bedeck | bedecking | bedecks | bedecked [Add to Longdo]
schneebedecktsnow covered [Add to Longdo]
schneebedecktsnowcapped [Add to Longdo]
schuttbedecktrubbishy [Add to Longdo]
umhüllen; umkleiden; bedecken; auskleiden (mit)to coat (with) [Add to Longdo]
unbedeckt {adj}uncovered [Add to Longdo]
unbekleidet; entkleidet; unbedeckt {adj}undressed; unclothed; bare; naked [Add to Longdo]
von Spinngeweben bedecktcobwebbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
[ぼう, bou] MUETZE, HUT, KOPFBEDECKUNG [Add to Longdo]
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] ohne_Kopfbedeckung, barhaeuptig [Add to Longdo]
[そ, so] NACKT, UNBEDECKT, SCHLICHT [Add to Longdo]
覆う[おうう, ouu] bedecken, verbergen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top