ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedded

B EH1 D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedded-, *bedded*, bedd, bedde
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bedded-ชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beddedThe foundation is bedded in concrete.
beddedWe bedded down at the roadside park for the night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จม[jom] (v) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed  FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDDED B EH1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedded (v) bˈɛdɪd (b e1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
組み込み;組込み;組込[くみこみ, kumikomi] (n,vs) (1) cut-in (printing); insertion; inclusion; (adj-f) (2) built-in; predefined; embedded (e.g. software) [Add to Longdo]
組み込みプロセッサ[くみこみプロセッサ, kumikomi purosessa] (n) {comp} embedded processor [Add to Longdo]
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] (n) {comp} embedded testing [Add to Longdo]
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] (n) {comp} embedded numeric keypad [Add to Longdo]
墳丘墓[ふんきゅうぼ, funkyuubo] (n) tomb embedded in a Yayoi period barrow [Add to Longdo]
埋め込みプロセッサ[うめこみプロセッサ, umekomi purosessa] (n) {comp} embedded processor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing [Add to Longdo]
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedded
   adj 1: deposited or arranged in horizontal layers; "stratified
       rock" [syn: {stratified}, {bedded}] [ant: {unstratified}]
   2: having a bed or beds as specified [ant: {bedless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top