ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bed

B EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bed-, *bed*, b, be
English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Rollaway bed[โร้ลเลอะเวย์ เบ้ด] (n) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed(n) เตียงนอน, See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก, Syn. divan, cot
bed(n) การนอนหลับ
bed(n) การมีเพศสัมพันธ์
bed(n) แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้), See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bed(n) พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
bed(n) พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bed(n) ฐานของถนนหรือรางรถไฟ, See also: แท่น
bed(n) ชั้นหิน, See also: แนวหิน
bed(vt) ฝังลงไป
bed(vt) มีเพศสัมพันธ ์(คำไม่เป็นทางการ), Syn. sleep with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
bedding(เบด'ดิง) n. ที่นอนและผ้าปูที่นอน
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
bed(vt) ให้ที่นอน
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
bedbug(n) ตัวเรือด
bedchamber(n) ห้องนอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bed๑. ชั้นหิน๒. ชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed and boardการหย่าโดยยังอยู่กินด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bed load (of river)วัตถุพัดพาบนพื้นท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed load (of river)วัตถุพัดพาบนพื้นท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed moistureความชื้นในชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed plate press; flatbed pressเครื่องพิมพ์แท่นนอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bed rest๑. นอนพัก๒. พนักพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bed rockหินดาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed, nailเนื้อใต้เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedbugเรือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bed Activitiesความสามารถในเตียง [การแพทย์]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
bed levelbed level, ระดับท้องคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed loadbed load, ตะกอนท้องน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed load feederbed load feeder, เครื่องป้อนตะกอนท้องน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed material samplerbed material sampler, เครื่องเก็บตะกอนท้องน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bed Panที่รองถ่าย,ที่รองถ่าย,หม้อนอน [การแพทย์]
Bed Phaseระยะอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bed Rest, Completeการนอนพัก,การนอนพัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- She's ill in bed with a cold.- หล่อนนอนป่วยอยู่บนเตียงน่ะคะ Rebecca (1940)
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง Night and Fog (1956)
It's 12 feet from the bed to the door. The hall is 43 feet.มันเป็น 12 ฟุตจากเตียงไปที่ประตู ฮอลล์เป็น 43 ฟุต 12 Angry Men (1957)
She said she went to bed about eleven o'clock that night.She said she went to bed about eleven o'clock that night. 12 Angry Men (1957)
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street. 12 Angry Men (1957)
You ought to go to bed so that you'll be fresh in the morning.คุณควรจะไปนอน เพื่อที่คุณจะจะสดในตอนเช้า The Old Man and the Sea (1958)
Bed is my friend, just bed.เตียงเป็นเพื่อนเพียงเตียงของฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Bed will be a great thing. "เตียงจะเป็นสิ่งที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
But we have no more beds here.แต่เราไม่มีเตียงเหลือ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bedA bad cold confined her to her bed.
bedA boy sleeping in bed seems to be an angel.
bedA few minutes after he finished his work, he went to bed.
bedAfter I had done my homework, I went to bed.
bedAfter I had finished the job, I went to bed.
bedAfter I locked all the doors, I went to bed.
bedAfter I watched TV, I went to bed.
bedA hot bath and then bed.
bedAir the bedclothes when the weather is good.
bedAlice went to bed at ten.
bedAll of the children had gone to bed before it got dark.
bedAll the children went to bed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงนอน(n) bed, Syn. เตียง, Example: เขาชอบอ่านหนังสือบนเตียงนอน, Thai Definition: ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ มีขา 4 ขา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ผ้าคลุมเตียง(n) bedspread
ร่องสวน(n) bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
เวลานอน(n) bedtime, Syn. เวลาเข้านอน, Ant. เวลาตื่น, Example: เด็กๆ นั้น หากถึงเวลานอนแล้วไม่ได้นอน เขาจะร้องไห้งอแง
ห้องนอน(n) bedroom, Example: ห้องนอนจัดเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน ต้องออกแบบให้อยู่สบาย คือ ต้องให้ได้ลมในฤดูร้อน, Count Unit: ห้อง
เตียง(n) bed, Syn. เตียงนอน, Example: เขาอุ้มเธอลงนอนบนเตียง พร้อมกับจุมพิตที่หน้าผากอย่างแผ่วเบา, Count Unit: หลัง, เตียง
มัญจา(n) bed, Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม, Count Unit: หลัง, เตียง, Thai Definition: สิ่งที่ตั้งบนพื้นใช้รองรับกาย มักมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมี 4 ขา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปลง(n) plot, See also: bed, garden, nursery, Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้, Example: เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน, Thai Definition: ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน
มัญจา(n) bed, Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม, Count Unit: หลัง, เตียง, Thai Definition: สิ่งที่ตั้งบนพื้นใช้รองรับกาย มักมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมี 4 ขา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรือด(n) bedbug, Example: เวลาเรือดกัดเราจะรู้สึกคันๆ เจ็บๆ, Thai Definition: แมลงในวงศ์ Cimicidae ลำตัวแบนราบรูปไข่ ไม่มีปีก ยาว 4-5 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง อาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนมุ้ง ร่องกระดาน เตียงนอน และพื้นบ้าน ดูดกินเลือดคนและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ด[bet] (n) EN: fishhook ; hook ; barbed hook  FR: hameçon [m]
บุคคลวิกลจริต[bukkhon wikonjarit] (n, exp) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind
เชื่อฟัง[cheūafang] (adj) EN: obedient
ชีปะขาว[chīpakhāo] (n) EN: ascetic ; white-robed ascetic  FR: ascète [m]
ดินดาน[dindān] (n) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil
เห็นใจ[henjai] (v) EN: be present at a deathbed  FR: garder un mort ; veiller (un mort)
ห้องนอน[hǿng nøn] (n) EN: bedroom  FR: chambre à coucher [f]
หัวดื้อ[hūadeū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate  FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวนอน[hūanøn] (n) EN: head of the bed  FR: tête de lit [f]
หัวอ่อน[hūa-øn] (adj) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive  FR: docile ; complaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
BED B EH1 D
BEDS B EH1 D Z
BEDE B IY1 D
BEDA B EY1 D AH0
BEDKE B EH1 D K IY0
BEDEL B IH0 D EH1 L
BEDBUG B EH1 D B AH0 G
BEDARD B IH0 D AA1 R D
BEDDED B EH1 D IH0 D
BEDDOE B EH1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bed (v) bˈɛd (b e1 d)
beds (v) bˈɛdz (b e1 d z)
Beddau (n) bˈɛðau (b e1 dh au)
Beduin (n) bˈɛduɪn (b e1 d u i n)
Bedwas (n) bˈɛdwɒz (b e1 d w o z)
bedbug (n) bˈɛdbʌg (b e1 d b uh g)
bedded (v) bˈɛdɪd (b e1 d i d)
bedlam (n) bˈɛdləm (b e1 d l @ m)
bedpan (n) bˈɛdpæn (b e1 d p a n)
bedsit (n) bˈɛdsɪt (b e1 d s i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] bed; couch; classifier for beds, #1,410 [Add to Longdo]
卧室[wò shì, ㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] bedroom, #6,812 [Add to Longdo]
寝室[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] bedroom; dormitory, #7,661 [Add to Longdo]
床头[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, / ] bedhead; bedside; headboard, #14,897 [Add to Longdo]
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, ] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk, #19,396 [Add to Longdo]
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bedcover; fig. to foreshadow, #21,608 [Add to Longdo]
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, ] bedding; bedclothes, #27,460 [Add to Longdo]
床铺[chuáng pù, ㄔㄨㄤˊ ㄆㄨˋ, / ] bed, #28,495 [Add to Longdo]
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, / ] bedding; bedclothes, #37,616 [Add to Longdo]
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, / ] bedroom; a sleeping compartment (on a train), #39,000 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
bedenkenlos(adj, adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, Syn. ohne Zweifel
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bedeutend(adj, adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. danken
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., Syn. ungefährlich

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten(vt) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedienerführung {f}operator guidance [Add to Longdo]
Bedieneroberfläche {f} (Computerprogramm)user interface [Add to Longdo]
Bedächtigkeit {f}deliberation [Add to Longdo]
Bedachung {f}; Dachdeckung {f} | Bedachungen {pl}roofing | roofings [Add to Longdo]
Bedienungsfeld {n}; Schalterleiste {f}switch panel [Add to Longdo]
Bedienungsfeld {n}; Tastatur {f}console [Add to Longdo]
Bedienungshandbuch {n}reference manual [Add to Longdo]
Bedienungshandrad {n}; Schaltrad {n}control wheel [Add to Longdo]
Bedienungsknopf {m}operating button [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement [Add to Longdo]
Bedarfsanalyse {f}market analysis [Add to Longdo]
Bedarfsartikel {m}; Gebrauchsgegenstand {m} | Bedarfsartikel {pl}; Gebrauchsgegenstände {pl}; Waren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Bedarfsaufstellung {f}requirements list [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
ねんね;おねんね[nenne ; onenne] (n,vs) bed-time (for a baby); going bye-byes [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
もっこり[mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
わやく[wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
アルベド[arubedo] (n) albedo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing [Add to Longdo]
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付き添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
付添[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
付添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
口惜しい[くちおしい, kuchioshii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] bedauernswert, beklagenswert [Add to Longdo]
悔しい[くやしい, kuyashii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] bedauerlich, kostbar, verschwenderisch, zu_gut [Add to Longdo]
惜しむ[おしむ, oshimu] bedauern, schaetzen, geizen, missgoennen, ungern_tun [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (31 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bed
   n 1: a piece of furniture that provides a place to sleep; "he
      sat on the edge of the bed"; "the room had only a bed and
      chair"
   2: a plot of ground in which plants are growing; "the gardener
     planted a bed of roses"
   3: a depression forming the ground under a body of water; "he
     searched for treasure on the ocean bed" [syn: {bed},
     {bottom}]
   4: (geology) a stratum of rock (especially sedimentary rock);
     "they found a bed of sandstone"
   5: a stratum of ore or coal thick enough to be mined with
     profit; "he worked in the coal beds" [syn: {seam}, {bed}]
   6: single thickness of usually some homogeneous substance;
     "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach" [syn:
     {layer}, {bed}]
   7: the flat surface of a printing press on which the type form
     is laid in the last stage of producing a newspaper or
     magazine or book etc.
   8: a foundation of earth or rock supporting a road or railroad
     track; "the track bed had washed away"
   v 1: furnish with a bed; "The inn keeper could bed all the new
      arrivals"
   2: place (plants) in a prepared bed of soil
   3: put to bed; "The children were bedded at ten o'clock"
   4: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]
   5: prepare for sleep; "I usually turn in at midnight"; "He goes
     to bed at the crack of dawn" [syn: {go to bed}, {turn in},
     {bed}, {crawl in}, {kip down}, {hit the hay}, {hit the sack},
     {sack out}, {go to sleep}, {retire}] [ant: {arise}, {get up},
     {rise}, {turn out}, {uprise}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drab
 
 1. (bed, bing) orospu, fahişe
 2. pasaklı kadın
 3. fahişelerle düşüp kalkmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drub
 
 1. (bed, bing) sopayla dövmek, dayak atmak
 2. üstesinden gelmek. drubbing dayak, kötek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dub
 
 1. (bed, bing) şövalyelik unvanı verilirken kılıçla omuza hafifçe dokunmak, şövalyelik unvanı vermek bir kimseye yeni bir unvan veya isim vermek, adlandırmak, çağırmak
 2. vurmak, düzeltmek (kereste, deri)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dub
 
 1. (bed, bing) dublaj yapmak, filmi çekiminden sonra seslendirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fib
 
 1. (bed, bing) küçük yalan, uydurma
 2. yalan söylemek, uydurmak, (slang) atmak. fibber yalancı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fob
 
 1. (bed, bing) off ile hile yapmak
 2. başından savmak, atlatmak
 3. bir kenara atmak, (slang) kazık atmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grab
 
 1. (-bed, -bing) kapmak, el atmak, zorla almak, gaspetmek
 2. çabucak tutmak
 3. kapış, kapma, gasp
 4. el koyma
 5. (mak.) eşya kaldırmaya mahsus tırnaklı alet. grab bag panayırda eşya piyangosu torbası. grab rope (den.) vardakavo, sandalcıların tutunması için geminin yanında asılı duran halat. grabber yağmacı kimse, her şeyi kapmak isteyen kimse, açgözlü kimse
 6. vinç, çengel.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grub
 
 1. (bed, bing) toprağı kazmak, eşelemek
 2. adi işlerle uğraşmak
 3. monoton bir işte calışmak
 4. (argo) yemek yemek, yedirmek
 5. yeri kazıp ağaç köklerini çıkarmak
 6. kökünden sökmek
 7. sürfesini çıkarmak .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hobnob
 
 1. (bed, bing) arkadaşlık etmek, sıkıfıkı olmak
 2. beraberce içip eğlenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 knob
 
 1. (bed, bing) top, yumru
 2. topuz, tokmak
 3. tepecik, yuvarlak tepe
 4. (argo.) kafa, kelle
 5. yumrulaştırmak. knobbiness yumru yumru olma. knobby yumrulu, yumru yumru olan
 6. tokmak gibi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jib
 
 1. (-bed, -bing) (den.) bumba ile seren veya yelkeni kavanço etmek
 2. gerilemek
 3. diretmek, dayatmak
 4. inat edip ileri gitmemek (eşek)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 job
 
 1. (-bed, -bing) iş vermek
 2. kira ile tutmak
 3. komisyonculuk yapmak
 4. kişisel çıkarı için resmi işe girmek
 5. götürü iş yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lob
 
 1. (-bed, - bing) ağır ağır atmak
 2. tenis kortunun arka tarafına düşsün diye topu havaya vurmak
 3. (kriket) topu aşağıdan ve ağır ağır atmak
 4. yavaş yavaş ve salınarak gitmek
 5. havaya vurulan top
 6. ağır ağır ve aşağıdan atılan top.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mob
 
 1. (-bed, -bing) insan kalabalığı, izdiham
 2. ayaktakımı, avam
 3. (k. dili) gangsterler çetesi: güruh halinde saldırmak, kitle halinde hücum etmek
 4. merakla etrafını sarmak
 5. yığılmak. mob law halk tarafından yürütülen kanun, linç kanunu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nab
 
 1. (-bed, -bing) (k. dili) yakalamak, tutmak, ele geçirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nib
 
 1. (-bed, - bing) kalem ucu
 2. sivri uç
 3. uç koymak
 4. kalemin ucunu yontmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rib
 
 1. (-bed, - bing) kaburga kemiği: etin kaburgadan olan kısmı, pirzola: (bot.) yaprak damarı: (den.) posta, ıskarmoz, kaburga
 2. saka zevce
 3. (argo) (şaka): çubuklarla desteklemek, lata ile kuvvetlendirmek
 4. (den.) ıskarmoz koymak
 5. (argo) alay etmek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rub
 
 1. (-bed, -bing) ovmak, ovalamak
 2. sürtmek: sürtünerek tahriş etmek
 3. sürtüşmek
 4. ovup cilâlamak
 5. sürmek
 6. sürtünmek. rub away aşındırmak, yemek
 7. aşınmak. rub down masaj yapmak. rub in ovarak yedirmek (yağ) rub it in (argo) yüzüne vurmak. rub off, rub out silip çıkarmak
 8. sürtünmeyle çıkmak, dökülmek. rub out (argo) öldurmek. rub one the wrong way (argo) birini kızdırmak, sinirlendirmek, tepesini attırmak. rub shoulders with bir arada bu- lunmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scab
 
 1. (-bed, -bing) yara kabuğu
 2. koyun uyuzu
 3. bitki yapraklarına musallat olan bir hastalık
 4. (k. dili) greve katılmayan veya grevcilerin yerine çalışan işçi
 5. (argo) habis herif
 6. kabuk bağlamak (yara), kabuklanmak
 7. (k. dili) grevcilerin yerine çalışmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stub
 
 1. (-bed, -bing) kesilmiş ağaç gövdesi, kütük
 2. mum dibi
 3. sigara izmariti
 4. kurşun kalemin kullanıldıktan sonra kalan parçası
 5. (A.B.D.) dip koçanı
 6. küt uçlu şey
 7. kökünden sökmek
 8. kökünü çıkarmak
 9. (ayağı) taşa çarpmak. stubby güdük
 10. küt
 11. kısa ve sert kıllı
 12. kısa ve kalın
 13. tıknaz, bodur
 14. ağaç kütükleri çok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slab
 
 1. (-bed, -bing) kalın dilim
 2. kerestenin dış parçası
 3. kütükten tahta biçmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slub
 
 1. (-bed, - bing) eğirmek için hazırlık olarak azıcık bükülen yün veya pamuk
 2. pamuk ipliğinde kalın yer
 3. çekip azcık bükmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sob
 
 1. (-bed, -bing) içini çekerek ağlamak, hıçkırarak ağlamak, hüngür hüngür ağlamak
 2. hıçkırır gibi ses çıkarmak
 3. ağlama hıçkırığı. sob sister (A.B.D.), (argo) çok içli makaleler yazan kadın gazeteci. sob story (argo) göz yaşı döktüren kişisel hikâye.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 snub
 
 1. (-bed, -bing) hiçe saymak, hakir görmek, küçümsemek
 2. (den.) halat veya zincirle geminin yolunu kesip durdurmak
 3. (den.) kastanyolaya vurarak zincirin akmasını durdurmak
 4. hiçe sayma, hakir görme
 5. (den.) birden durdurma (halat)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 squib
 
 1. (-bed, -bing) fişek, maytap
 2. dinamite konulan emniyet fitili
 3. hiciv
 4. fişek atmak
 5. hiciv söylemek veya yazmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stab
 
 1. (-bed, -bing) sivri bir aletle yaralamak
 2. bıçak veya hançer saplamak, bıçaklamak, hançerlemek
 3. içine girmek
 4. delmek
 5. süngüleme
 6. süngü yarası
 7. söz ile yaralama, kalbini kırma. stab in the back arkadan vurmak. make a stab at teşebbüste bulunmak, denemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 swab
 
 1. (-bed, -bing) tahta bezi
 2. ilâç veya yağ sürmeye veya yara temizlemeye mahsus sünger parçası
 3. tüfek namlusunu temizlemeye mahsus harbinin ucundaki paçavra parçası
 4. (argo) herif
 5. tahta bezi ile silmek. swab the decks (den.) güverteyi ucu paçavralı tahta parçası ile temizlemek. swabber tahta bezi ile yeri silen kimse
 6. elinden ancak adi işler gelen kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 throb
 
 1. (-bed, -bing) vurmak, çarpmak, atmak (nabız, kalp)
 2. zonklamak
 3. titreşmek
 4. nabız vurması, kalp çarpması
 5. çarpıntı
 6. titreşme. throb'bingly titreşerek
 7. zonklayarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tub
 
 1. (-bed, -bing) yarım fıçı, tekne yayık
 2. bir yayığın alabildiği miktar
 3. banyo küveti
 4. (k. dili) tekne
 5. fıçı içine dikmek veya koymak
 6. teknede yıkamak. tub'bable yıkanabilir. tub'ful tekne dolusu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 web
 
 1. (bed, bing) ağ
 2. örümcek ağı
 3. ağ gibi karışık şey veya tertip
 4. dokuma, dokunmuş kumaş
 5. (mak.) örs bogazı, ray bogazı, bağlantı levhası
 6. örgü
 7. (anat.), (zool.) zar, perde
 8. tüy bayrağı
 9. tomar
 10. etrafına ağ örmek
 11. ağ gibi sarmak. webfingered el parmaklarının arası perdeli. webtoed ayak parmaklarının arası perdeli, perde ayaklı. web press tomar kâğıt ile çalışan baskı makinası. web'bing kalın dokuma kayış.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top