ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beatnik

B IY1 T N IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beatnik-, *beatnik*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beatnik(n) คนหนุ่มสาวยุค1950-1960ที่ทำตัวต่างจากคนส่วนมากในสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุตริ[uttari] (adj) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric  FR: curieux ; bizarre

CMU English Pronouncing Dictionary
BEATNIK B IY1 T N IH0 K
BEATNIKS B IY1 T N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beatnik (n) bˈiːtnɪk (b ii1 t n i k)
beatniks (n) bˈiːtnɪks (b ii1 t n i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビート族[ビートぞく, bi-to zoku] (n) beatniks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beatnik
      n 1: a member of the beat generation; a nonconformist in dress
           and behavior [syn: {beatnik}, {beat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top