ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beaten

B IY1 T AH0 N   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaten-, *beaten*
Possible hiragana form: べあてん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaten[ADJ] ถูกโจมตี, See also: พ่ายแพ้
beaten[ADJ] หมดเรี่ยวแรง, See also: อ่อนแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted
beaten[ADJ] (อาหาร) ที่บดแล้ว, See also: ขยี้, ทำเป็นผง, กลายเป็นผง
beaten-up[ADJ] เก่าและพัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
unbeaten(อันบีท'เทิน) adj. ไม่เคยแพ้,ไม่เคยถูกตี,ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
beaten(vt) pp ของ beat
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was beaten in the end, but it wasn't a man, it wasn't a woman.สุดท้ายท่านก็ถูกเอาชนะได้ เเต่ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์หน้าไหน Rebecca (1940)
He was sure that he had the Negro, who was a fine man and a great athlete... ... beaten.เขาแน่ใจว่าเขามีนิโกร ที่เป็นคนดีและเป็นนักกีฬาที่ดี พ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)
He knew he was beaten now, finally and without remedy.เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน ขณะนี้ ในที่สุดและไม่มีวิธีการรักษา The Old Man and the Sea (1958)
It is easy when you are beaten.มันเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณกำลัง พ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง... The Princess Bride (1987)
Someone has beaten a giant.มีคนเอาชนะเจ้ายักษ์ได้ The Princess Bride (1987)
You've beaten their whole apparatus.คุณได้ตีอุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขา The Russia House (1990)
Apologize, or allow yourself to be beaten.จงขอโทษ มิฉะนั้นก็ปล่อย ให้ตัวเองโดนทำร้ายเสีย Wuthering Heights (1992)
My old enemies have not beaten me.ศัตรูเก่าแก่ของฉัน มิได้เอาชนะฉัน Wuthering Heights (1992)
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
They found him in his office this morning, beaten so badly they had to check his name tag.เจอศพเมื่อเช้า หน้าเละจนต้องเช็คป้ายชื่ือ Gattaca (1997)
You want to get fucking beaten, Danny?อยากโดนต่อยหรือไงวะ แดนนีย์? American History X (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beatenBe beaten hollow.
beatenHe is proud of never having been beaten in ping-pong.
beatenHe was beaten black and blue.
beatenHe was beaten too easily.
beatenHe was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
beatenI can't stand getting beaten.
beatenI like onsen off the beaten track.
beatenI saw him beaten yesterday.
beatenIt's four against you. You'll be beaten up.
beatenI was beaten up by a gang of hoodlums on the way home from work.
beatenMeiji was beaten by Keio by a score of three to five.
beatenMy brother has never been beaten at tennis.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
ไข่เจียว[n. exp.] (khaijīo) EN: omelette = omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette   FR: omelette [f]
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout   FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat   FR: perdre ; être battu ; être vaincu
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEATEN    B IY1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beaten    (v) bˈiːtn (b ii1 t n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, / ] beaten; exhausted; tired, #7,142 [Add to Longdo]
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, ] beaten; tortured; executed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
雨曝し[あまざらし, amazarashi] (n) weatherbeaten [Add to Longdo]
金箔;金ぱく[きんぱく, kinpaku] (n,adj-no) gold leaf; beaten gold [Add to Longdo]
荒磯[あらいそ, araiso] (n) reefy coast; windswept and wave-beaten shore [Add to Longdo]
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience [Add to Longdo]
参った[まいった, maitta] (exp) (uk) (See 参る) I'm beaten; I give up [Add to Longdo]
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beaten
   adj 1: formed or made thin by hammering; "beaten gold"
   2: much trodden and worn smooth or bare; "did not stray from the
     beaten path"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top