ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

battlement

B AE1 T AH0 L M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battlement-, *battlement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battlements(n) กำแพงที่มีแบบเป็นรอยเว้าเป็นระยะๆ, See also: กำแพงซึ่งมีใบเสมา, Syn. parapet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement

English-Thai: Nontri Dictionary
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
battlementปราการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสอ(n) battlements, See also: ogival merlon, leaf-like boundary stone, Syn. ใบเสมา, Count Unit: ใบ,แผ่น
เชิงเทิน(n) rampart, See also: battlements, earthwork fortification, Example: บรรดาไพร่พลยืนประจำอยู่บนเชิงเทินเพื่อทำหน้าที่ป้องกันเมือง, Thai Definition: ที่ดินที่พูนสูงขึ้นเป็นเชิงของป้อมปราการ, พื้นที่ว่างภายในป้อมสำหรับให้ทหารขึ้นไปอยู่ตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
ใบสอ[baisø] (n) EN: battlements
เชิงเทิน[choēngthoēn] (n) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification  FR: rempart [m] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTLEMENT B AE1 T AH0 L M AH0 N T
BATTLEMENT B AE1 T AH0 L M EH0 N T
BATTLEMENTS B AE1 T AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battlements (n) bˈætlmənts (b a1 t l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] battlement; target, #36,729 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] battlements, #111,577 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 battlement
   n 1: a rampart built around the top of a castle with regular
      gaps for firing arrows or guns [syn: {battlement},
      {crenelation}, {crenellation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top