ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

battlegrounds

B AE1 T AH0 L G R AW2 N D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battlegrounds-, *battlegrounds*, battleground
CMU English Pronouncing Dictionary
BATTLEGROUNDS B AE1 T AH0 L G R AW2 N D Z
BATTLEGROUND B AE1 T AH0 L G R AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battlegrounds (n) bˈætlgraundz (b a1 t l g r au n d z)
battleground (n) bˈætlgraund (b a1 t l g r au n d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battleground(n) สนามรบ, See also: แนวรบ, สมรภูมิ, Syn. battlefield

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรภูมิ(n) battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, Count Unit: แห่ง
รณสถาน(n) battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณภู, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: รณสถานแห่งนี้จะนองเนืองไปด้วยโลหิตของผู้กล้าหาญ
รณภู(n) battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: ผู้ที่ก้าวเข้าสู่รณภูย่อมเป็นผู้มีวรรณะกษัตริย์เท่านั้น
รณเกษตร(n) battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภู, รณภูมิ, สมรภูมิ, Example: องค์กฤษณะเป็นสารถีนำพระอรชุนออกสู่รณเกษตร, Notes: (สันสกฤต)
รณภูมิ(n) battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภู, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: บุคคลในวรรณะกษัตริย์จะยิ่งใหญ่ เมื่อก้าวเข้าสู่รณภูมิ, Count Unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมรภูมิ[samønraphūm = samøraphūm] (n) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front  FR: champ de bataille [m] ; front [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙场[shā chǎng, ㄕㄚ ㄔㄤˇ, / ] sandpit; battleground; battlefield, #31,889 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfplatz {m} | Kampfplätze {pl}battlefield; battleground | battlefields; battlegrounds [Add to Longdo]
Schlachtfeld {n} | Schlachtfelder {pl}battlefield; battle field; battleground | battle fields [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦場[せんじょう, senjou] (n) battlefield; battleground; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top