ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bating

B AE1 T   
780 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bating-, *bating*, bat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bating มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bating*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur (n ) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
extubate (vi ) เอาท่อออก (จากอวัวะ)
intubate (vi ) สอดท่อ
intubation (n ) การใส่ท่อเข้าไปในร่างกาย

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
right off the bat (slang ) immediately, at once, right away

English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา
masturbate(vt ) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bat[N] กระบอง, Syn. club
bat[N] ไม้ตีลูกเบสบอลหรือลูกคริกเก็ต, See also: ไม้ตีลูกบอล, Syn. stick, club, racket
bat[N] แส้ไว้ใช้หวดหรือตีม้าเวลาแข่ง
bat[VT] ได้เปรียบจากการตีลูก
bat[VT] ตีด้วยไม้, Syn. hit, rap, stike
bat[N] ค้างคาว
bat[VT] กระพริบตา, See also: ขยิบตา, Syn. wink
bate[VT] ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
bate[VT] อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
bath[VI] อาบน้ำ, Syn. shower
bath[N] น้ำที่ใช้อาบ
bath[N] อ่างอาบน้ำ, Syn. bathtub
bath[N] การอาบน้ำเพื่อการรักษา
bats[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ติ๊งต๊อง, Syn. insane, crazy
abate[VT] ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate[VT] ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abate[VI] น้อยลง, See also: ลดลง
abate[VI] สิ้นสุด
batch[N] หมู่, See also: พวก, ชุด, กลุ่ม, Syn. group
batch[N] ปริมาณอาหารที่หุงต้มในหนึ่งครั้ง
batch[VT] นำมารวมเข้าด้วยกัน
bated[ADJ] ซึ่งน้อยลง
bathe[VI] อาบน้ำ, Syn. bath
bathe[VT] ชำระล้าง, Syn. cleanse
baths[N] สระว่ายน้ำ (คำเก่า), Syn. swimming pool
batik[N] การพิมพ์ผ้าด้วยมือ, See also: เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม, สิ่งทอท, Syn. tie-dyeing
batik[N] ผ้าบาติก
baton[N] ไม้สั้นของวาทยากรที่ควบคุมการบรรเลงเพลง
batty[ADJ] บ้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ติ๊งต๊อง, Syn. crazy, Ant. sane, rational
Rabat[N] เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก
abatis[N] แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน
bathed[ADJ] ซึ่งเปียกชุ่มเพราะเหงื่อหรือน้ำตา
bathos[N] การเสแสร้งสงสารหรือเห็นใจมากเกินไป, Syn. sentimentality
batman[N] ทหารรับใช้
batmen[N] ทหารรับใช้ (คำนามพหูพจน์ของ batman)
batten[N] ไม้ยาวสำหรับดามหรือเป็นที่ค้ำ, See also: ไม้ระแนง, ไม้สำหรับตรึงผ้าใบเรือ
batten[VT] ใช้ไม้ดาม, See also: ตรึง, Syn. fasten
batter[VT] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ตีติดต่อกัน, โจมตีติดต่อกัน, Syn. beat
batter[N] ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: ส่วนผสมของแป้งเค้กที่ผสมเสร็จแล้ว
batter[VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
batter[N] ผู้ตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battle[N] การสู้รบ, See also: การประจัญบาน, การรบ, สงคราม, ยุทธการ, Syn. attack, fight
battle[VI] ดิ้นรนต่อสู้, See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน, Syn. strive
battle[N] การต่อสู้ดิ้นรน, See also: การแข่งขัน
combat[N] การสู้รบ, See also: การต่อสู้, การประจัญบาน, Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, opposition, strife
combat[VT] ต่อต้าน, Syn. contend, oppose, resist
combat[VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
debate[N] การโต้วาที, See also: การอภิปราย, การโต้แย้ง, การถกเถียง, Syn. argument, contention, controversy, discussion, dispute, disputation
debate[N] การพิจารณา, See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย, Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
albatross(แอล' บะทรอส. -โทรส) นกทะเลขนาดใหญ่ที่สุดจำพวก Diomedeidae
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
bath(บาธ) n. การอาบน้ำ,น้ำอาบ,ที่อาบน้ำ,ถังอาบน้ำ,ห้องน้ำ,สถานที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ -Conf. bathe
bath toweln. ผ้าเช็ดตัว
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
bathhouse(บาธฺ'เฮาสฺ) n. ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
bathroomn. ห้องน้ำ, Syn. bath
bathtubn. อ่างอาบน้ำ
bathy-Pref. ความลึก
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
batman(แบท'เมิน) n. ทหารรับใช้นายทหาร -pl. batmen
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
batsman(แบท'สเมิน) n. ผู้ตีด้วยไม้., See also: batsmanship n. ดูbatsman
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
batten(แบท'เทิน) {battened,battening,battens} vi. อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter
battle linen. แนวรบ
battle ordern. การจัดขบวนรบ
battle wagonn. เรือรบ
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
battlefieldn. สนามรบ
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bat(vt) ตี(ด้วยไม้)
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
bath(n) การอาบน้ำ
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
baton(n) คทา,กระบอง
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battle(vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
batty(adj) บ้า,วิกลจริต,ฟั่นเฟือน
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combat(vt) ต่อสู้,ต่อต้าน,รบ
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
incubate(vt) ฟักไข่,กกไข่,อบ,บ่ม
incubation(n) การฟัก,ระยะฟักตัว,การกกไข่,การบ่ม
incubator(n) เครื่องฟักไข่,เครื่องอบทารก,เครื่องเพาะเชื้อ
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
masturbation(n) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period, incubationระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobate; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobed; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pertubationการเป่าท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perturbationเพอร์เทอร์เบชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta multipartita; placenta, multilobate; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation๑. การคุมประพฤติ (ก. อาญา) [ดู controlling of behaviour]๒. การทดลองปฏิบัติงาน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probational appointmentการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probationerผู้ถูกคุมความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, battledoreรกหางเปีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, bilobate; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, bilobed; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobed; lobateเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobate; lobedเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lingual titubation; dysphemia; stammering; stutteringการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebateให้ส่วนลด, ส่วนลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebatingการลดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhomboidal; rhombate; rhomboid-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhombate; rhomboid; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhomboid; rhombate; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reintubationการใส่หลอดสวนอีก, การใส่ท่ออีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stuttering; dysphemia; stammering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separator; battery separatorแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
separator; batter separatorแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stammering; dysphemia; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ regression ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, incubativeระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt bath brazingการแล่นประสานเตาเกลือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
orbationการพราก (ผู้เยาว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-bath cleaner; oil-bath filterหม้อกรองอากาศแบบอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment, probationalการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiabatic engineเครื่องยนต์แอเดียแบติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ regression ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business incubatorหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Batteryแบตเตอรี่
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]
Subatomic particleอนุภาคย่อยของอะตอม, อนุภาคใด ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน
[นิวเคลียร์]
Batteryแบตเตอรี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Bata rayรังสีเบตา
รังสีมีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น กัมมันตรังสีของไอโอดีน(1101I) อาจจะสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสี bata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]
Acrobatsนักกายกรรม [TU Subject Heading]
Adobe Acrobatอะโดเบ อะโครแบท [TU Subject Heading]
Ardennes, Battle of the, 1944-1945การรบที่อาร์เดนส์, ค.ศ. 1944-1985 [TU Subject Heading]
Batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Bath, Finnish ; Saunaเซาน่า [TU Subject Heading]
Bathing customsประเพณีการอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Bathing suitsชุดว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Bathroomsห้องอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Bathsการอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Baths, Bedการอาบน้ำบนเตียง [TU Subject Heading]
Baths, Vaporการอบไอน้ำ [TU Subject Heading]
Bathtubsอ่างอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Batikบาติก [TU Subject Heading]
Batsค้างคาว [TU Subject Heading]
Batteriesแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Batteries (Ordance)หมู่อาวุธ [TU Subject Heading]
Battery industryอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Battlesการรบ [TU Subject Heading]
Business incubatorsศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]
Electric batteriesแบตเตอรี่ปฐมภูมิ [TU Subject Heading]
Harlem Heights, Battle of, N.Y., 1776การรบที่ฮาร์เลม ไฮทส์, นิวยอร์ก, ค.ศ. 1776 [TU Subject Heading]
Incubationการฟัก [TU Subject Heading]
Intensive probationการคุมประพฤติแบบควมคุมตัว [TU Subject Heading]
Intubationการใส่ท่อหายใจ [TU Subject Heading]
Intubation, Intratrachealการใส่หลอดเข้าภายในหลอดลม [TU Subject Heading]
Iwo Jima, Battle of, Japan, 1945การรบที่อิโว จิมา, ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1945 [TU Subject Heading]
Juvenile probationการคุมประพฤติเยาวชน [TU Subject Heading]
Lead-acid batteriesแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด [TU Subject Heading]
Lexington, Battle of, 1775การรบที่เลกซิงตัน, ค.ศ. 1775 [TU Subject Heading]
Masturbationการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง [TU Subject Heading]
Naval battlesยุทธนาวี [TU Subject Heading]
Nemipterus bathybiusปลาทรายแดง [TU Subject Heading]
Perturbation (Mathematics)เพอร์เทอร์เบชั่น (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Plumbat Affair, 1968กรณีพลัมแบท, ค.ศ. 1968 [TU Subject Heading]
Probationการคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probationary employeesลูกจ้างทดลองงาน [TU Subject Heading]
Public bathsสถานอาบน้ำสาธารณะ [TU Subject Heading]
Storage batteriesแบตเตอรี่ทุติยภูมิ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
battlery (n) การต่อสู้อย่างมีชั้นเชิง
close quarters battle (n ) การต่อสู้ระยะประชิด
conurbationเขตเมืองขยาย
mexican free tail bat (n name uniq ) ค้างคาวหางหนู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Kyle Bates.- Kyle Bates. The Deception (1984)
Bat....BatWyatt Earp (1994)
Battle!Battle! What If She's Lying? (2007)
Mr Bates?Mr Bates? Episode #1.1 (2010)
Mr Bates.Mr Bates. Episode #1.2 (2010)
Bates?Bates? Episode #4.2 (2013)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
BATHROOM/DISINFECTIONห้องน้ำและฆ่าเชื้อ Night and Fog (1956)
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง Night and Fog (1956)
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
We can start with a five-minute break. One gentleman is in the bathroom.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดพักห้านาที หนึ่งสุภาพบุรุษอยู่ในห้องน้ำ 12 Angry Men (1957)
- The guy's still in the bathroom.- คนที่ยังคงอยู่ในห้องน้ำ 12 Angry Men (1957)
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น 12 Angry Men (1957)
We've had two battalions flown in specially to ambush your friends.ที่สาม คูครี ปืนบิน คือพิเศษเพื่อซุ่มโจมตีเพื่อนของคุณ Help! (1965)
I've a feeling it's really gonna be a good long battle.รู้สึกเหมือนมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนาน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My faithful batman.ซื่อสัตย์แบทแมนของฉัน ฉันอาจจะถูลูกของคุณครับ? How I Won the War (1967)
At the battle of Trafalgar, one of the French captains had both legs blown off.หนึ่งในแม่ทัพฝรั่งเศส ขาทั้งสองข้างได้เป่าออก แต่ตัวเขาเองใส่ในถังของรำ How I Won the War (1967)
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา How I Won the War (1967)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
I'm a little duck so let's get quacking into battle.ฉันเป็ด น้อย จึงขอได้ คแวคิง ในการต่อสู้ เข้ามา. How I Won the War (1967)
Who's the Almighty God of battles?พระเยซูมันคืออะไร? How I Won the War (1967)
It represents battles fought and won years ago.ต่อสู้และได้รับรางวัลปีที่ผ่าน มา การต่อสู้การต่อสู้ How I Won the War (1967)
Battles fought so that we could live as we wanted to, long before the Americans were even thought of.เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ใน ขณะที่เราอยากจะ นานก่อนที่ชาวอเมริกัน ถูกคิดแม้แต่ How I Won the War (1967)
Some soldiers are going to come out of the din of battle and are going to thank us.ทหารบางคนกำลังจะออกจาก มา ของการต่อสู้และจะขอบคุณเรา How I Won the War (1967)
(first voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.ฉันจะไปอยู่ใน การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันจะไปอยู่ใน How I Won the War (1967)
(second voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันขอตัวอะลาเท้าของข้าพเจ้า How I Won the War (1967)
- I'm going to be in the second battle...อะลา นั่นเป็นตั๋วใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
Come on, kids, Dad is going to tell us about the second battle of Alamein again.มาสิ เด็ก, พ่อจะบอกพวกเราทุก คน เกี่ยวกับการต่อสู้ที่สองของอะ ลาอีกครั้ง How I Won the War (1967)
(whimpers) Any chance of another battle?โอกาสของการต่อสู้อื่นใดมัน ถึงเวลาที่สูง How I Won the War (1967)
- I want a battle.ฉันต้องการการสู้รบ How I Won the War (1967)
- That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ ฉันต้องการการสู้รบ How I Won the War (1967)
- I want a battle.ฉันจะบอกคุณเรียงลำดับของ คนที่ฉัน How I Won the War (1967)
At the second battle of Alamein, I shall be patient.อะลาฉันจะเป็นผู้ป่วย How I Won the War (1967)
I shall start the battle... here.ฉันจะเริ่มต้นการต่อสู้ที่นี่ How I Won the War (1967)
That is the sort of man I am. Never fight battles when you're awake.ไม่เคยต่อสู้ในสงครามเมื่อคุณ ตื่น How I Won the War (1967)
That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ How I Won the War (1967)
We'll send you chaps in with 200 tanks going like bats out of hell.ทุกคนจะเหมือนค้างคาวออกมา จากนรก คุณเคยเห็นพอตอนนี้ How I Won the War (1967)
Haven't you had enough? Find a battle and film it.หนังสงคราม ค้นหาการสู้รบ และการถ่ายทำมัน How I Won the War (1967)
- (Juniper) A good battle.การต่อสู้ที่ดี ล้างตากล้องเหล่านี้ ออกไป How I Won the War (1967)
It's important to raise a laugh on the battlefield.เพื่อยกระดับการหัวเราะใน สนามรบ และมีอารมณ์ขันมากบาง หัวเราะสามารถ How I Won the War (1967)
Cavalry horses love the stir and the din, even the danger, of battle.ม้าทหารม้าที่รักคนและดิน, แม้อันตรายของการต่อสู้ ทหารม้าอังกฤษรักม้าของเขา How I Won the War (1967)
I want a batting crease four feet from here, Gripweed.ฉันต้องการตีลูกสี่เท้าจากที่นี่ กริปวีด สปูล ใส่ตอไม้ที่นี่ How I Won the War (1967)
On a dead wicket, always bat first.โปรดจำไว้ว่า กริปวีด เหรียญ เป็นเพียง How I Won the War (1967)
- Open the batting from the mountain end.บางทีคุณอาจจะเปิดบอลจาก ปลายภูเขา เกิดอะไรขึ้นที่นี่? How I Won the War (1967)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
(announcer) Now, this is the job on which the soldier's life and the battle depends.ตอนนี้เป็นงานที่ทหาร ชีวิตและแกว่งไปแกว่งมาของ การต่อสู้ขึ้น ทันทีที่ทหารราบ How I Won the War (1967)
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ How I Won the War (1967)
Beatles to battle. Charge!บีทเทิล ที่จะต่อสู้ ค่าใช้จ่าย! Yellow Submarine (1968)
I have to go to the bathroom. Is it all right?ฉันต้องไปเข้าห้องน้ำ มันเป็นสิทธิทั้งหมดหรือไม่ The Godfather (1972)
Fatal. I have to batten down the beach.ตายเลยด้วย ผมเลยต้องปิดหาด Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batThe bath was not hot enough and I was unable to enjoy it.
batGreenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.
batThe battery died.
batWhen I was taking a bath, the telephone rang.
batI am taking a bath now.
batMy mother is on the point of taking a bath.
batIn Hawaii, one can enjoy sea bathing all the year round.
batA bat is not a bird, but a mammal.
batTo be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.
batShe beat off a big snake with a plastic toy bat.
batThe car battery is dead.
batPlease hold your bat by the end of its handle.
batSoon the bath was cool enough for him to get into.
batMen and women went into battle.
batThey are much better than Western baths.
batThis battle left Napoleon master of Europe.
batThey fought a fierce battle.
batHowever, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.
batI was taking a bath when you called me.
batHe is a very good batter.
batThe phone rang while I was talking my bath, as usual.
batDoes the room have a bath?
batThe battlefield was full of the dead and the dying.
batHe was sent into combat.
batShe enjoys soaking herself in a hot bath.
batI'd like to have a single room with a bath for two nights.
batI stepped outside and was bathed in the harsh direct sunlight.
batThere is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.
batHe demonstrated his courage by his actions in battle.
batWaves were battering the shore.
batBats usually fly in the dark.
batMy hands became swollen up while taking a long bath.
batThey bathed in the lake.
batWith first base open, he walked the batter.
batWould you like a room with a bath or a shower?
batWe debated the problem.
batThis computer runs on batteries.
batHis eyes are bathed in with tears.
batI usually take a bath after dinner.
batWe take a bath every day.
batThis job is not for every person in the battery.
batI debated for hours with my friends on the subject.
batPeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
batShe bathed her ankle with hot water.
batFather is having a bath.
batThe apartment consists of three small rooms and a bath.
batThe three batters went out in quick.
batIn his boyhood, Yasunari Kawabata took care of his grandfather.
batThe player swung the bat at a ball.
batHe cheated death many times on the battlefield.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
ถกปัญหา[V] discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
กรมคุมประพฤติ[N] Department of Probation
เสื้อคลุมอาบน้ำ[N] bathing gown, See also: bathing wrap
หมวกกันน้ำ[N] bathing cap, See also: swimming cap
ช่วยตัวเอง[V] masturbate, Syn. อัตตกามกิริยา, Thai definition: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
การทำร้ายร่างกาย[N] battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, Count unit: แห่ง
สรงน้ำ[V] take a bath, See also: bathe, Syn. รดน้ำ, อาบน้ำ, ชำระล้าง
สู้รบ[V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
แบตเตอรี[N] battery, Example: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้, Thai definition: หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง, Notes: (อังกฤษ)
ซาลง[V] diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
ประจัน[V] confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
ยุทธการ[N] battle, See also: military operations, naval operations, fighting, warfare, Syn. การรบ, การทำสงคราม, Example: ยุทธการใบไม้ร่วงนั้นเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นจริงในยุคที่ยังมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายที่เขตพื้นที่ใกล้ชายแดน
เยิน[V] be damaged, See also: be broken, be battered, Syn. ยับเยิน, Example: บังโคลนรถเยินเล็กน้อย
รา[V] cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai definition: ค่อยๆ เลิกไป
รายย่อย[N] minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count unit: ราย, Thai definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
วันพระ[N] Buddhist holy day, See also: Buddhist Sabbath, Syn. วันธรรมสวนะ, Example: ศาลาท่าน้ำหน้าวัด วันพระจะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมบ้านไกลพายเรือมาฟังเทศน์, Count unit: วัน, Thai definition: วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี 4 วัน
ศึก[N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก[N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกสงคราม[N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
สะบักสะบอม[V] be badly bruised, See also: be battered, be beaten black and blue, Syn. บอบช้ำ, Example: คนไทยต้องสะบักสะบอมจากการต่อสู้กับเศรษฐกิจอย่างสาหัสสากรรจ์
ส่าง[V] abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
อภิปราย[V] debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
อาบน้ำศพ[V] bath a dead body before putting it in a coffin, Example: ศพที่ตายธรรมดานิยมอาบน้ำศพด้วยน้ำอบน้ำหอม, Thai definition: ีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
อาบน้ำศพ[N] bathing rites for the corpse, See also: bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead, Syn. พิธีอาบน้ำศพ, การอาบน้ำศพ, Example: การอาบน้ำศพในกรุงเทพฯ มักชำระร่างกายผู้ตายให้สะอาดแล้วแต่งกายเรียบร้อย จึงให้นอนในที่ที่จะรดน้ำศพ, Thai definition: พิธีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
วิวาท[V] dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
สรงน้ำ[V] bathe, See also: take a bath, wash, clean, Syn. อาบ, อาบน้ำ, Example: อาจารย์ตื่นจากจำวัดแล้วก็ไปสรงน้ำ, Thai definition: เอาน้ำรดหรือลงในน้ำเพื่อชำระกาย
ห้องน้ำ[N] wash room, See also: bathroom, toilet, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ห้องอาบน้ำ, ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ห้องน้ำที่ดีควรจะมีช่องแสงสว่าง และช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้, Count unit: ห้อง
ห้องส้วม[N] toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ออกรบ[V] battle, See also: fight with, fight against, Syn. ออกศึก, Example: ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมเสมอเพื่อออกรบที่ชายแดน, Thai definition: ทำการรบ
แนวรบ[N] battle front, See also: front, battle line, fighting front, Example: แนวรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยอยู่ใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: เขตที่ประเทศคู่สงครามจะปะทะกัน
แนวการรบ[N] battle plan, Syn. แผนการรบ, Example: ผู้บัญชาการกองทัพเปลี่ยนแนวการรบแบบใหม่เพื่อต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์
ประมือ[V] engage, See also: fight hand to hand, begin battle with, assail, attack, Example: สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ถึง 3 ปีโดยไม่เคยพบหน้าทหารญี่ปุ่นและไม่เคยประมือกันเลย, Thai definition: ปะทะกัน, สู้กัน, รบกัน
ปะทะคารม[V] debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
การฟันฝ่า[N] struggle, See also: fight, battle, Syn. การต่อสู้, Example: นักวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่องการฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไทย, Thai definition: การบุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, การผจญสิ่งที่ขัดขวาง
การโต้ตอบ[N] conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
พลเรือน[N] civilian, See also: noncombatants, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: ผู้มาจากพลเรือนอย่างเขาจะไปสู้กับใครได้, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ทหาร
ขี้ครอก[N] Urend lobata, See also: Malvaceae, Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, Example: เขาไม่นิยมปลูกขี้ครอกไว้ใกล้ๆ ที่เลี้ยงสัตว์เพราะมันเป็นพิษต่อสัตว์, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium strumarium Linn. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมน้ำ ต้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุก ผลรี มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อนๆ ใช้อบผ้าได้
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
ไข่ตายโคม[N] egg spoiled while being incubated, Example: เราไม่สามารถแยกได้ว่าไข่ใบไหนเป็นไข่ตายโคมบ้าง, Thai definition: ไข่ที่เป็นตัวแล้วแต่ตายในระหว่างฟัก
ไข่ข้าว[N] egg spoiled while being incubated, See also: egg containing undeveloped embryo, Example: ใครเอาไข่ข้าวมาใส่ไว้ในตู้กับข้าว ส่งกลิ่นเหม็นมาก, Count unit: ลูก, ใบ, ฟอง, Thai definition: ไข่ที่ฟักยังไม่ทันเป็นตัว
เข้ากระโจม[V] have the water vapour bath in a small tent in the sun, Example: ป้าแนะนำให้ฉันเข้ากระโจมเพื่อรักษาโรคหืดหอบที่เป็นอยู่ให้ทุเลาลง, Thai definition: เข้าไปอยู่ในผ้าที่ทำเป็นกระโจมเพื่ออบให้เหงื่อออก, เข้าไปอบควันในกระโจม
ค้างคาว[N] bat, Example: ค้างคาวบินหวือๆ ไปมาในความมืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยกัวลง หากินในเวลากลางคืน
คำต่อคำ[ADV] verbatim, See also: word for word, word by word, literally, Example: ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ
กลั้นหายใจ[V] hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ, Ant. ถอนหายใจ, Example: เส้นเสียงจะปิดสนิทในขณะที่เรากลั้นหายใจ, Thai definition: อั้นลมหายใจ, ไม่หายใจเข้าหรือออก
ค่อยยังชั่ว[V] improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
คอซอง[N] boat neck, See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline, Thai definition: ผ้าผูกคอแบบหนึ่งมีสีดำ ผูกใต้คอปกเสื้อกะลาสีเป็นต้น
เถียง[V] dispute, See also: debate, argue, wrangle, discuss, Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง, Example: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR:bat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR:battre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR:bat général [m]
อาบน้ำ[v.] (āpnām) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner
อัตกาม[n.] (attakām) EN: masturbation   
แบทแมน[n. prop.] (Baētmaēn) EN: Batman   FR: Batman [m]
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ใบสอ[n.] (baisø) EN: battlements   
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
โบต[n.] (bōt) EN: boat   FR: bateau [m]
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man   FR: célibataire [m]
ชักว่าว[v. exp.] (chak wāo) EN: masturbate   FR: se masturber ; masturber
ชโลม[v.] (chalōm) EN: anoint ; bathe ; besmear   FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāngkāi) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower   FR: prendre un bain
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสถิติ[v. exp.] (chana sathiti) FR: battre le record
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter   FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่[v. exp.] (chāt baettoērī mai) FR: recharger la batterie
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck   FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]
ดิ้นรน[v.] (dinron) FR: se démener ; se débattre
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   
โดยทางเรือ[X] (dōi thāng reūa) EN: by boat   FR: en bateau ; par bateau
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
ฟัก[v.] (fak) EN: incubate   FR: couver ; incuber
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood   FR: couver des oeufs

CMU English Pronouncing Dictionary
BAT    B AE1 T
BATZ    B AE1 T S
BATY    B EY1 T IY0
BATS    B AE1 T S
BATT    B AE1 T
BATE    B EY1 T
BATH    B AE1 TH
BATED    B EY1 T AH0 D
KABAT    K AE1 B AH0 T
BATHE    B EY1 DH
BATAN    B EY1 T AH0 N
BATAT    B AH0 T AA1 T
BATTY    B AE1 T IY0
BATCH    B AE1 CH
SABAT    S AA1 B AA0 T
BATTE    B AE1 T
BATEY    B EY1 T IY0
LABAT    L AA1 B AA0 T
BATES    B EY1 T S
ARBAT    AA1 R B AE0 T
BATIK    B AH0 T IY1 K
BATTS    B AE1 T S
BATHS    B AE1 TH S
BATON    B AE1 T AA2 N
BATON    B AH0 T AA1 N
BATIE    B EY1 T IY0
BATRA    B AE1 T R AH0
BATUS    B AE1 T AH0 S
BATUS    B AO1 T AH0 S
KUBAT    K UW1 B AH0 T
BATON    B AE1 T AH0 N
ABATE    AH0 B EY1 T
BATOR    B AA0 T AO1 R
BATTLE    B AE1 T AH0 L
BATLEY    B AE1 T L IY0
BATHES    B EY1 DH Z
ABATED    AH0 B EY1 T AH0 D
BATHED    B EY1 DH D
BATHER    B AE1 DH ER0
BATTER    B AE1 T ER0
BATTEY    B AE1 T IY0
BATTIS    B AE1 T IH2 S
BATAAN    B AH0 T AA1 N
BATHKE    B AE1 TH K
ABBATE    AA1 B EY0 T
BATIKS    B AH0 T IY1 K S
BATTED    B AE1 T AH0 D
AT-BAT    AE0 T B AE1 T
BATTEN    B AE1 T AH0 N
BATTON    B AE1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bat    (v) bˈæt (b a1 t)
Bath    (n) bˈaːθ (b aa1 th)
bate    (v) bˈɛɪt (b ei1 t)
bath    (v) bˈaːθ (b aa1 th)
bats    (v) bˈæts (b a1 t s)
abate    (v) ˈəbˈɛɪt (@1 b ei1 t)
batch    (n) bˈætʃ (b a1 ch)
bated    (v) bˈɛɪtɪd (b ei1 t i d)
bates    (v) bˈɛɪts (b ei1 t s)
bathe    (v) bˈɛɪð (b ei1 dh)
baths    (n) bˈaːðz (b aa1 dh z)
baths    (v) bˈaːθs (b aa1 th s)
batik    (n) bˈətˈiːk (b @1 t ii1 k)
baton    (n) bˈætən (b a1 t @ n)
batty    (j) bˈætiː (b a1 t ii)
Batley    (n) bˈætliː (b a1 t l ii)
abated    (v) ˈəbˈɛɪtɪd (@1 b ei1 t i d)
abates    (v) ˈəbˈɛɪts (@1 b ei1 t s)
bathed    (v) bˈaːθt (b aa1 th t)
bathed    (v) bˈɛɪðd (b ei1 dh d)
bather    (n) bˈɛɪðər (b ei1 dh @ r)
bathes    (v) bˈɛɪðz (b ei1 dh z)
bathos    (n) bˈɛɪθɒs (b ei1 th o s)
batiks    (n) bˈətˈiːks (b @1 t ii1 k s)
bating    (v) bˈɛɪtɪŋ (b ei1 t i ng)
batman    (n) bˈætmən (b a1 t m @ n)
batmen    (n) bˈætmən (b a1 t m @ n)
batons    (n) bˈætənz (b a1 t @ n z)
batted    (v) bˈætɪd (b a1 t i d)
batten    (v) bˈætn (b a1 t n)
batter    (v) bˈætər (b a1 t @ r)
battle    (v) bˈætl (b a1 t l)
battue    (n) bˈætˈuː (b a1 t uu1)
combat    (v) kˈɒmbæt (k o1 m b a t)
debate    (v) dˈɪbˈɛɪt (d i1 b ei1 t)
rebate    (n) rˈiːbɛɪt (r ii1 b ei t)
wombat    (n) wˈɒmbæt (w o1 m b a t)
Sabbath    (n) sˈæbəθ (s a1 b @ th)
abating    (v) ˈəbˈɛɪtɪŋ (@1 b ei1 t i ng)
acrobat    (n) ˈækrəbæt (a1 k r @ b a t)
batches    (n) bˈætʃɪz (b a1 ch i z)
bathers    (n) bˈɛɪðəz (b ei1 dh @ z)
bathing    (v) bˈaːθɪŋ (b aa1 th i ng)
bathing    (v) bˈɛɪðɪŋ (b ei1 dh i ng)
bathtub    (n) bˈaːθtʌb (b aa1 th t uh b)
batiste    (n) bˈætˈiːst (b a1 t ii1 s t)
batsman    (n) bˈætsmən (b a1 t s m @ n)
batsmen    (n) bˈætsmən (b a1 t s m @ n)
battens    (v) bˈætnz (b a1 t n z)
batters    (v) bˈætəz (b a1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to fight; fight; war; battle, #1,061 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] cough (blood); to argue; debate, #1,567 [Add to Longdo]
斗争[dòu zhēng, ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] struggle (with); fight; battle, #1,619 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] to wash; to bathe, #1,709 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book, #2,040 [Add to Longdo]
战斗[zhàn dòu, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ, / ] to fight; to battle, #2,132 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] to ascertain; to act on; to criticize; to pass on; classifier for batches, lots, military flights; tier (for the ranking of universities and colleges), #2,191 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, / ] to push aside; to appropriate (money); to move; to set aside; to poke; to stir; group (of people); batch, #2,495 [Add to Longdo]
[shài, ㄕㄞˋ, / ] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share), #2,767 [Add to Longdo]
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight, #2,943 [Add to Longdo]
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, / ] battle cry, #4,118 [Add to Longdo]
洗澡[xǐ zǎo, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ, ] to bathe, #4,514 [Add to Longdo]
战场[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] battlefield, #4,879 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] bath; to bathe, #5,277 [Add to Longdo]
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, ] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal, #5,338 [Add to Longdo]
争论[zhēng lùn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ, / ] to argue; to debate; to contend; argument; contention; controversy; debate, #6,186 [Add to Longdo]
加剧[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] to intensify; to sharpen; to accelerate; to aggravate; to exacerbate; to embitter, #6,417 [Add to Longdo]
战线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] battle line; battlefront; front, #7,044 [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] bath, #7,052 [Add to Longdo]
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] fight; combat; seize, #7,258 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle, #7,366 [Add to Longdo]
试用[shì yòng, ㄕˋ ㄩㄥˋ, / ] to try something out; on probation, #7,643 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect, #8,375 [Add to Longdo]
充电[chōng diàn, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] to recharge batteries; fig. to rest and recuperate, #8,984 [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle, #9,059 [Add to Longdo]
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] comrade-in-arms; battle companion, #9,156 [Add to Longdo]
卫生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, / ] bathroom; toilet; WC, #9,393 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] dispute; debate; argue; discuss, #9,736 [Add to Longdo]
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] debate; argue over, #10,147 [Add to Longdo]
批量[pī liàng, ㄆㄧ ㄌㄧㄤˋ, ] batch; lot, #10,273 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle, #10,504 [Add to Longdo]
浴室[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, ] bathroom (room used for bathing), #10,856 [Add to Longdo]
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, / ] real combat; actual combat, #10,962 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine), #10,991 [Add to Longdo]
沐浴[mù yù, ㄇㄨˋ ㄩˋ, ] bath, #11,445 [Add to Longdo]
决战[jué zhàn, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, / ] decisive battle, #11,613 [Add to Longdo]
退还[tuì huán, ㄊㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˊ, 退 / 退] to return (sth borrowed etc); to send back; to refund; to rebate, #11,675 [Add to Longdo]
战舰[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship; warship, #11,837 [Add to Longdo]
打仗[dǎ zhàng, ㄉㄚˇ ㄓㄤˋ, ] to fight a battle; to go to war, #12,025 [Add to Longdo]
出征[chū zhēng, ㄔㄨ ㄓㄥ, ] to go into battle; to campaign (military), #12,072 [Add to Longdo]
激战[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, / ] fierce battle, #12,539 [Add to Longdo]
蝙蝠[biān fú, ㄅㄧㄢ ㄈㄨˊ, ] bat, #12,760 [Add to Longdo]
上阵[shàng zhèn, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ, / ] to go into battle, #13,320 [Add to Longdo]
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing), #14,052 [Add to Longdo]
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, / ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc), #14,183 [Add to Longdo]
分批[fēn pī, ㄈㄣ ㄆㄧ, ] to do sth in batches or groups, #14,914 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] bathe; cleanse; receive favors, #14,923 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe
闘う[たたかう, tatakau] Thai: ทำการรบ English: to battle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflauen {n}; Abklingen {n}abatement [Add to Longdo]
Abschlag {m}; Disagio {n}; Skonto {m}; Rabatt {m}discount [Add to Longdo]
Abschmatzen {n}slobbation [Add to Longdo]
Akkumulator {m}; Akku {m} | alkalischer Akkumulatoraccumulator; battery; power pack; rechargeable battery | alkaline storage battery [Add to Longdo]
Akkumulatorsäure {f}electrolyte; battery acid [Add to Longdo]
Akrobat {m} | Akrobaten {pl}acrobat | acrobats [Add to Longdo]
Akrobat {m}equilibrist [Add to Longdo]
Akrobatik {f}acrobatics [Add to Longdo]
Alkalibatterie {f}alkaline cell [Add to Longdo]
Angriff {m}; Ansturm {m} | Angriffe {pl}; Anstürme {pl} | tätlicher Angriffassault | assaults | assault and battery [Add to Longdo]
Anstellung {f} auf Probeprobationary employment [Add to Longdo]
(ärztliche) Approbation {f}licence (license [Am.]) to practise medicine [Add to Longdo]
Aromabad {n}aromatic bath [Add to Longdo]
Atem {m}; Atemzug {m} | Atemzüge {pl} | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Autobatterie {f}car battery [Add to Longdo]
Babybadewanne {f}baby bathtub [Add to Longdo]
Bad {n} | Bäder {pl} | türkisches Bad | ein Bad nehmen | ein Bad nehmen; in der Wanne badenbath | baths; bathhouses | Turkish bath | to take a bath | to have a bath [Add to Longdo]
Badeanstalt {f}baths [Add to Longdo]
Badeanstalt {f}public baths [Add to Longdo]
Badeanzug {m}bathing costume [Add to Longdo]
Badeanzug {m}bathing suit [Add to Longdo]
Badegast {m} | Badegäste {pl}bather | bathers [Add to Longdo]
Badehaus {n}bathhouse [Add to Longdo]
Badekabine {f}bathing hut [Add to Longdo]
Badekappe {f} | Badekappen {pl}bathing cap | bathing caps [Add to Longdo]
Bademantel {m} | Bademäntel {pl}bath robe; bathrobe | bath robes [Add to Longdo]
Badematte {f}bathtub mat [Add to Longdo]
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant [Add to Longdo]
Baden {n}bathing; swimming [Add to Longdo]
Badeort {m}bathing resort; swimming resort [Add to Longdo]
Badesalz {n}bath salts [Add to Longdo]
Badestelle {f}swimming spot; bathing area [Add to Longdo]
Badetuch {n} | Badetücher {pl}bath towel; swimming towel | bath towels [Add to Longdo]
Badewärter {m}bath attendant [Add to Longdo]
Badewanne {f} | Badewannen {pl}bath; bathtub; bath tub | bath tubs [Add to Longdo]
Badewasser {n}bath water [Add to Longdo]
Badezimmer {n} | Badezimmer {pl}bathroom; bath room | bathrooms; bath rooms [Add to Longdo]
Badtür {f}bath door [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}congested urban area; conurbation [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt {m}cash discount [Add to Longdo]
Bataillon {n} | Bataillone {pl}battalion | battalions [Add to Longdo]
Batik {m,f} [textil.]batik [Add to Longdo]
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect [Add to Longdo]
Batist {m} | Batisten {pl}batiste | batistes [Add to Longdo]
Batist {m}cambric [Add to Longdo]
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time [Add to Longdo]
Batterie-Empfänger {m}battery receiver [Add to Longdo]
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
お湯;御湯[おゆ, oyu] (n) (1) (pol) hot water; (2) (pol) hot bath [Add to Longdo]
お風呂;御風呂[おふろ, ofuro] (n) (See 風呂) bath [Add to Longdo]
お風呂に入る[おふろにはいる, ofuronihairu] (exp,v5r) to take a bath [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ご不浄;御不浄[ごふじょう, gofujou] (n) (pol) (See 不浄) bathroom [Add to Longdo]
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
ばたり[, batari] (adv) with a flop [Add to Longdo]
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばってん[, batten] (conj) (kyu [Add to Longdo]
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
ばついち;バツイチ[, batsuichi ; batsuichi] (n) divorced (once) (lit [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
ぽん[, pon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid [Add to Longdo]
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse) [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P) [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アゾレスクロミス[, azoresukuromisu] (n) Azores chromis (Chromis limbata) [Add to Longdo]
アットバット[, attobatto] (exp) at bat [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery [Add to Longdo]
一括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] batch processing [Add to Longdo]
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application [Add to Longdo]
一括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]
遠隔バッチ処理[えんかくばっちしょり, enkakubacchishori] remote batch processing [Add to Longdo]
遠隔バッチ入力[えんかくばっちにゅうりょく, enkakubacchinyuuryoku] remote batch entry [Add to Longdo]
遠隔一括処理[えんかくいっかつしょり, enkakuikkatsushori] remote batch processing [Add to Longdo]
遠隔一括入力[えんかくいっかつにゅうりょく, enkakuikkatsunyuuryoku] remote batch entry [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
総括票[そうかつひょう, soukatsuhyou] batch-header document [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] battery [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
オートエグゼックバット[おーとえぐぜっくばっと, o-toeguzekkubatto] AUTOEXEC.BAT [Add to Longdo]
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2 [Add to Longdo]
アクロバット[あくろばっと, akurobatto] Acrobat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] ANGREIFEN, NIEDERHAUEN [Add to Longdo]
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
刑罰[けいばつ, keibatsu] Strafe, Bestrafung [Add to Longdo]
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
厳罰[げんばつ, genbatsu] strenge_Strafe, harte_Strafe [Add to Longdo]
天罰[てんばつ, tenbatsu] Gottesstrafe, Himmelsstrafe [Add to Longdo]
征伐[せいばつ, seibatsu] Eroberung, Unterwerfung [Add to Longdo]
懲罰[ちょうばつ, choubatsu] Strafe, Disziplinarstrafe [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] hervorragend, ausgezeichnet [Add to Longdo]
桑畑[くわばたけ, kuwabatake] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
段々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
派閥[はばつ, habatsu] Clique [Add to Longdo]
濫伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abholzen [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (Gottes) Strafe [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] STRAFE, BESTRAFUNG [Add to Longdo]
茶畑[ちゃばたけ, chabatake] Teepflanzung [Add to Longdo]
藩閥[はんばつ, hanbatsu] -Clan [Add to Longdo]
討伐[とうばつ, toubatsu] Unterwerfung, Unterdrueckung [Add to Longdo]
討論[とうろん, touron] Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
討議[とうぎ, tougi] Eroerterung, Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
[ぎ, gi] BERATUNG, DEBATTE [Add to Longdo]
負ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] maechtige_Industriellenfamilie [Add to Longdo]
軍閥[ぐんばつ, gunbatsu] Militaerclique [Add to Longdo]
道端[みちばた, michibata] Strassenrand, Wegrand [Add to Longdo]
門閥[もんばつ, monbatsu] Abstammung, gute_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] CLIQUE, CLAN, PARTEI [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]
麦畑[むぎばたけ, mugibatake] Weizenfeld, Getreidefeld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top