ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barometer

B ER0 AA1 M IH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barometer-, *barometer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barometer(n) บาโรมิเตอร์, See also: เครื่องวัด, เครื่องวัดความดันของบรรยากาศ, Syn. barograph
barometer(n) ตัวชี้วัดอารมณ์หรือบรรยากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barometer(บะรอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความกดดันของอากาศ, See also: barometric adj. ดูbarometer barometrical adj. ดูbarometer
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท

English-Thai: Nontri Dictionary
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barometerบารอมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barometerบารอมิเตอร์ (บาโรมิเตอร์) หรือเครื่อง (มาตร) วัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
barometerbarometer, เครื่องวัดความกดอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
barometerบารอมิเตอร์, อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Barometer case - barometer boxกล่องใส่บารอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Barometer cisternกระปุกปรอทของ บารอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Barometersเครื่องวัดความดันบรรยากาศ,บาโรมิเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barometerBlood pressure is important as a barometer of health.
barometerFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
barometerPublic opinion polls are barometers of confidence in the government.
barometerThe barometer is falling - it is going to rain.
barometerThe retail price index is a barometer of economic activity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บารอมิเตอร์(n) barometer, Syn. บาโรมิเตอร์, Example: เขากำลังศึกษาวิธีใช้บารอมิเตอร์ที่ถูกต้องอยู่, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้วัดความกดดันของบรรยากาศ อาจประกอบด้วยปรอท หรือตลับโลหะสุญญากาศแล้วแต่ความมุ่งหมายและความสะดวกที่จะนำไปใช้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดเผาะ[het pho] (n, exp) EN: Barometer Earthstars
เครื่องวัดความกดดันของอากาศ[khreūangwat khwām kotdan khøng ākāt] (n, exp) EN: aneroid barometer
นีออน[nī-øn] (n) EN: Barometer bush ; Ash plant

CMU English Pronouncing Dictionary
BAROMETER B ER0 AA1 M IH0 T ER0
BAROMETERS B ER0 AA1 M IH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barometer (n) bˈərˈɒmɪtər (b @1 r o1 m i t @ r)
barometers (n) bˈərˈɒmɪtəz (b @1 r o1 m i t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晴雨表[qíng yǔ biǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄩˇ ㄅㄧㄠˇ, ] barometer, #34,581 [Add to Longdo]
气压表[qì yā biǎo, ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] barometer, #148,310 [Add to Longdo]
气压计[qì yā jì, ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] barometer, #158,979 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barometer {n} | Barometer {pl}barometer | barometers [Add to Longdo]
Barometerstand {m}barometer reading [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アネロイド気圧計[アネロイドきあつけい, aneroido kiatsukei] (n) aneroid barometer [Add to Longdo]
バロメーター(P);バロメータ[barome-ta-(P); barome-ta] (n) barometer; (P) [Add to Longdo]
気圧計[きあつけい, kiatsukei] (n) barometer [Add to Longdo]
景気指数[けいきしすう, keikishisuu] (n) business index; business barometer [Add to Longdo]
水銀気圧計[すいぎんきあつけい, suiginkiatsukei] (n) mercury barometer [Add to Longdo]
晴雨計[せいうけい, seiukei] (n) barometer [Add to Longdo]
土栗[つちぐり;ツチグリ, tsuchiguri ; tsuchiguri] (n) (uk) barometer earthstar (Astraeus hygrometricus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  barometer
      n 1: an instrument that measures atmospheric pressure

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top