ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barium

B EH1 R IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barium-, *barium*
Possible hiragana form: ばりうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barium(n) แบเรียม, See also: ธาตุแบเรียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barium(แบร์'เรียม) n. ธาตุแบเรียม:Ba
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barium enemaการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium swallowing examination; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bariumแบเรียม,แบเรี่ยม,สารทึบรังสี,สารประกอบธาตุแบเรียม [การแพทย์]
Barium Carbonateแบเรียมคาร์บอนเนต [การแพทย์]
Barium Chloride, Saturatedแบเรี่ยมคลอไรด์อิ่มตัว [การแพทย์]
Barium Column, Head ofส่วนหัวของลำแบเรี่ยม [การแพทย์]
Barium Mealสารทึบรังสี [การแพทย์]
Barium Sulfateแบเรียมซัลเฟต,สารพวกแบเรี่ยม,แบเรียมซัลเฟต [การแพทย์]
Barium sulphateแบเรี่ยมซัลเฟต [TU Subject Heading]
Barium Suspensionsแบเรียมแขวนตะกอน [การแพทย์]
Barium Swallowingกลืนสารทึบแสง,การตรวจหลอดอาหาร [การแพทย์]
Barium titanateแบเรี่ยมติตาเนต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bariumFirst swallow one dose of barium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบเรียม(n) barium, Syn. ธาตุแบเรียม, Example: ของเล่นชนิดนี้มีแบเรียมปริมาณต่ำสุดที่ตรวจสอบได้ 0.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 56 สัญลักษณ์ Ba เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน เนื้ออ่อน เมื่อถูกอากาศสีจะหมองลงอย่างรวดเร็ว หลอมละลายที่ 714 ํ ซ. สารประกอบของแบเรียม ใช้ในอุตสาหกรรมสีทา แก้ว และดอกไม้ไฟ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบเรียม[baērīem] (n) EN: barium  FR: baryum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARIUM B EH1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barium (n) bˈɛəʳrɪəʳm (b e@1 r i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56, #10,566 [Add to Longdo]
硫酸钡[liú suān bèi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄅㄟˋ, / ] barium sulfate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bariumkarbonat {n} [chem.]barium carbonate [Add to Longdo]
Barium {n} [chem.]barium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チタン酸バリウム[チタンさんバリウム, chitan san bariumu] (n) barium titanate (BaTiO3) [Add to Longdo]
バリウム[bariumu] (n) barium (Ba); (P) [Add to Longdo]
塩化バリウム[えんかバリウム, enka bariumu] (n) barium chloride [Add to Longdo]
過酸化バリウム[かさんかバリウム, kasanka bariumu] (n) barium peroxide [Add to Longdo]
酸化バリウム[さんかバリウム, sanka bariumu] (n) barium oxide (BaO) [Add to Longdo]
水酸化バリウム[すいさんかバリウム, suisanka bariumu] (n) barium hydroxide; baryta [Add to Longdo]
標本室[ひょうほんしつ, hyouhonshitsu] (n) specimen room; herbarium [Add to Longdo]
硫酸バリウム[りゅうさんバリウム, ryuusan bariumu] (n) barium sulfate (BaSO4) (sulphate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  barium
      n 1: a soft silvery metallic element of the alkali earth group;
           found in barite [syn: {barium}, {Ba}, {atomic number 56}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top