ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bannering

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bannering-, *bannering*, banner
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner(n) ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
banner(adj) ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ, See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
banner(n) พาดหัวข่าว, Syn. headline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
banner(n) ธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standard; banner; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
screamer; bannerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; standard; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
banner; screamerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner headingพาดตัวยักษ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexillum; banner; standardกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colors!Banner! Kill the Boy (2015)
Darling, I need the banner over here.ที่รัก ฉันต้องการป้ายมาแขวนไว้ตรงนี้นะ Mannequin: On the Move (1991)
I want to be sure that the Prince and Company banner will be prominently displayed on...ผมอยากให้แน่ใจว่า ป้ายบริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี จะปรากฏอยู่... Mannequin: On the Move (1991)
but manfully to fight under His banner against sin, the world and the devil.แลสู้ภายใน นามของพระเจ้าอย่างสมชายชาตรี Wuthering Heights (1992)
[FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV][FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV] The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
Its banners caught high in the morning breeze.ทิวธงสูงตระหง่าน ในสายลมยามเช้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
25 people arrived they hung a big banner on the top of our house saying murderers they danced around outside with gasmasks and so on.มีคนมา 25 คน พวกเขาขึ้นไปแขวนป้ายผ้าผืนใหญ่บนหลังคาบ้านเรา เขียนว่า ฆาตกร The Corporation (2003)
Yeah, there's a message for you that a Mike Banner,ค่ะ มีข้อความจากไมค์ แบนเนอร์ฝากถึงคุณค่ะ Match Point (2005)
Detective Mike Banner, called.นักสืบไมค์ แบนเนอร์โทรมา Match Point (2005)
- Banner?-แบนเนอร์ Match Point (2005)
Detective Banner, please.ขอสายนักสืบแบนเนอร์ครับ Match Point (2005)
- Chris Wilton. Detective Banner.-คริส วิลตั้น นี่นักสืบแบนเนอร์ Match Point (2005)
thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp.thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp. Aqua (2005)
Thanks to you, Lightning, we had a banner year!ขอขอบคุณที่คุณสายฟ้าเรามีแบนเนอร์ปี! Cars (2006)
Great people of the banner of the sun...Great people of the banner of the sun... Apocalypto (2006)
People of the banner of the sun, do not fear.People of the banner of the sun, do not fear. Apocalypto (2006)
Making banners for Spirit Week.มาทำธงสำหรับงานกีฬา Chapter Four 'Collision' (2006)
Ms. Roberts says we need a banner over the trophy case, and Jackie was all,คุณโรเบิร์ตบอกว่าเราต้องมีป้ายติดที่กล่อง and Jackie was all, Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Jerome Le Banner is famous for his punch.Jerome Le Banner เป็นสุดยอดของการต่อยหมัด Sex Is Zero 2 (2007)
Hanging a banner?เเขวนริบบิ้นนี่เหรอ The Sleep of Babies (2008)
Ladies and gentlemen, here to sing The Star-Spangled Banner, mother of Leafs' center Darren Roanoke, Lillian Roanoke.ท่านสุภาพบุรุษและสตรี นี่คือผู้ที่จะร้องเพลงชาติอเมริกา แม่ของกองกลางทีมลีฟส์ ดารร์เรน โรอาโน้ค, ลิลเลียน โรอาโน้ค The Love Guru (2008)
You'll wrap the newborn in Besiktas banner for me, will you?ฝากห่มผ้า เจ้าตัวเล็ก ให้ผมด้วยนะ.. The Breath (2009)
It was a banner year at the Bender family.ผมได้กล่องบุหรี่ล่ะ Pilot (2009)
- Yeah, yeah. It was another banner day.- จ้ะ ก็เหมือนทุกวันนั่นแหละ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
So they hung up a banner...เขาแขวนป้ายผ้า Boom Crunch (2009)
I want it pulling a big-ass banner that reads,ผมต้องการให้มันลากป้ายอันใหญ่เบิ้ม ที่อ่านว่า Boom Crunch (2009)
I released the banner.โอเค ฉันปลดป้ายออกแล้ว แล้วทำไงต่อ? Boom Crunch (2009)
Do not, repeat, do not fly over Wisteria park with that banner.คุณต้องยกเลิก อย่าทำ ทวนอีกครั้ง อย่าบินเหนือสวนวิสทีเรียกับป้ายผ้านั้น Boom Crunch (2009)
- What banner? - Call me.ป้ายอะไร? Boom Crunch (2009)
What banner?คาร์ล ป้ายอะไร? Boom Crunch (2009)
Well, I thought, what if I hire a plane to fly over Bree's street carrying a banner with a heartfelt personal message?พอดีผมเลยคิดว่าถ้าผมจะจ้างเครื่องบินสักลำ เพื่อบินอยู่เหนือถนนบ้านคุณ แล้วลากป้ายผ้าทีมีข้อความส่วนตัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจรัก Boom Crunch (2009)
When you put a message on a banner, it ceases to be personal.คาร์ล เวลาที่คุณใส่ข้อความนั้นบนป้าย มันก้อไม่ใช่ส่วนตัวแล้วหล่ะ Boom Crunch (2009)
Orson deserves the truth, and he should hear it from me, not a banner.ออร์ซัน สมควรได้รู้ความจริง และเขาควรรู้จากผม ไม่ใช่จากป้ายผ้า Boom Crunch (2009)
I am proposing to Bree today with an airplane banner.วันนี้ผมจะขอบรีแต่งงาน ด้วยป้ายผ้าที่ติดมากับเครื่องบิน Boom Crunch (2009)
Okay, so then we just, uh, change the banner to read. Good luck and so long.โอเค งั้นเราก็เปลี่ยนป้ายผ้านั่นเป็น.. Would I Think of Suicide? (2009)
- Banner or Bander..."เบนเดอร์" หรือ "แบนดิพส์"... Alice in Wonderland (2010)
Trouble in the square-- banner trouble.มีปัญหาที่ย่านจตุรัส-- ปัญหาเรื่องป้ายประกาศ In This Home on Ice (2010)
With us raising our banner.ที่เราขึ้นป้ายประกาศ In This Home on Ice (2010)
Was not pictured up on that banner.ไม่ีใช่รูปถ่ายที่อยู่ในป้ายประกาศ In This Home on Ice (2010)
Ohh. The banner goes away.โอ้ เอาป้ายประกาศลงไป! In This Home on Ice (2010)
The banner goes away!เอาป้ายประกาศลงไป! In This Home on Ice (2010)
Bruce Banner, Reed Richards,บรูซ แบนเนอร์, รีด ริชาร์ด The Excelsior Acquisition (2010)
The man made a banner that said "Jef"ผู้ชายคนนึงทำป้ายแบนเนอร์เขียนว่า "เจฟ" Chuck Versus the Living Dead (2010)
What if I shared my evidence condemning Oliver Queen and gave you the banner headline?ถ้าฉันจะให้หลักฐาน เกี่ยวกับโอลิเวอร์ ควีนส์ ให้คุณ เป็นพาดหัวข่าวในหนังสือคุณล่ะ น่าสนใจ Supergirl (2010)
Oh, my God. I need a traffic car To banner and spring for a single-car collision.มีเหตุรถชนที่ ถ.แบนเนอร์ ตัด สปริง Bullet Proof (2010)
Under whose banner do they march?ภายใต้การนำของใคร? The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
The guy sold you the banner for $100? What an evil man.พนักงานนั่นก็ร้ายจริงๆที่ขายป้ายนั่นต้องแสนวอน Episode #1.8 (2010)
First team to capture the enemy's banner wins.ทีมแรกที่ชิงธง ของฝ่ายตรงข้ามได้จะเป็นผู้ชนะ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
It was under a "local heroes" banner.James Coughlin. The Town (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bannerFight under the banner of freedom.
bannerLike the banner, the design was based around the colour white.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายหาเสียง(n) (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count Unit: ป้าย, แผ่น, Thai Definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
ธวัช(n) flag, See also: banner, standard, pennant, insignia, Syn. ธง, Notes: (สันสกฤต)
ธุช(n) flag, See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant, Syn. ธง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นักสราช(n) position of banner bearer, Count Unit: ตำแหน่ง, Thai Definition: ตำแหน่งคนถือธงท้ายเรือพระที่นั่งพาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[pāi] (n) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label  FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[pāi sen chai] (n, exp) EN: finish banner  FR: banderole d'arrivée [f]
พาดหัว[phāt hūa] (n) EN: newspaper banner ; streamer
พาดหัว[phāt hūa] (v, exp) EN: write a banner
แถบโฆษณา[thaēp khōsanā] (n, exp) EN: ad banner  FR: bandeau publicitaire [m]
ธง[thong] (n) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours  FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANNER B AE1 N ER0
BANNERS B AE1 N ER0 Z
BANNER'S B AE1 N ER0 Z
BANNERMAN B AE1 N ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banner (n) bˈænər (b a1 n @ r)
banners (n) bˈænəz (b a1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county, #2,886 [Add to Longdo]
旗号[qí hào, ㄑㄧˊ ㄏㄠˋ, / ] lit. a banner to distinguish an army unit or the name of its general; fig. to act in the name (of an idea or an organization); to fly the flag (as a cover for shady business); used for 旗語|旗语 semaphore, #17,056 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] banner, #24,348 [Add to Longdo]
独树一帜[dú shù yī zhì, ㄉㄨˊ ㄕㄨˋ ㄧ ㄓˋ, / ] lit. a banner on a solitary tree (成语 saw); to fly one's own flag; fig. to act as a loner; to stand out; to develop one's own school; to have an attitude of one's own, #26,986 [Add to Longdo]
条幅[tiáo fú, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, / ] a wall scroll (for painting or calligraphy); a banner, #28,764 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] felt; silken banner, #32,212 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] banner; make manifest, #35,418 [Add to Longdo]
八旗[bā qí, ㄅㄚ ㄑㄧˊ, ] the "Eight Banners" (military organization in Qing Dynasty), #37,213 [Add to Longdo]
旗子[qí zi, ㄑㄧˊ ㄗ˙, ] flag; banner, #39,181 [Add to Longdo]
旗鼓相当[qí gǔ xiāng dāng, ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] lit. two armies have equivalent banners and drums (成语 saw); fig. evenly matched; roughly comparable (opponents), #44,210 [Add to Longdo]
张灯结彩[zhāng dēng jié cǎi, ㄓㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄘㄞˇ, / ] be decorated with lanterns and colored banners, #47,079 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] banner decorated with animal's tail, #51,673 [Add to Longdo]
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, / ] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow), #54,090 [Add to Longdo]
旗人[qí rén, ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ, ] Manchurian; refers to 八旗 eight banners), #57,768 [Add to Longdo]
唐卡[táng kǎ, ㄊㄤˊ ㄎㄚˇ, ] thangka (Buddhist banner), #68,621 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] embroidered banner, #90,874 [Add to Longdo]
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, / ] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #104,100 [Add to Longdo]
套红[tào hóng, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] printing in red (e.g. a banner headline), #112,305 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] big banner; feather banner or fan, #113,722 [Add to Longdo]
敖汉旗[Áo hàn qí, ㄠˊ ㄏㄢˋ ㄑㄧˊ, / ] Aohan banner or Aokhan Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #115,775 [Add to Longdo]
战旗[zhàn qí, ㄓㄢˋ ㄑㄧˊ, / ] a war flag; an army banner, #117,718 [Add to Longdo]
自治旗[zì zhì qí, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, ] autonomous county (in inner Mongolia); autonomous banner, #120,424 [Add to Longdo]
翁牛特旗[Wēng niú tè qí, ㄨㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄊㄜˋ ㄑㄧˊ, ] Ongniud banner or Ongnuud Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #143,184 [Add to Longdo]
巴林右旗[Bā lín yòu qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ ㄑㄧˊ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #147,184 [Add to Longdo]
喀喇沁旗[Kā lā qìn qí, ㄎㄚ ㄌㄚ ㄑㄧㄣˋ ㄑㄧˊ, ] Harqin banner or Kharchin Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #156,942 [Add to Longdo]
巴林左旗[Bā lín zuǒ qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧˊ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #160,288 [Add to Longdo]
太仆寺旗[Tài pū sì qí, ㄊㄞˋ ㄆㄨ ㄙˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia), #160,307 [Add to Longdo]
阿鲁科尔沁旗[Ā lǔ kē ěr qìn qí, ㄚ ㄌㄨˇ ㄎㄜ ㄦˇ ㄑㄧㄣˋ ㄑㄧˊ, / ] Ar Horqin banner or Aru Khorchin Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #174,598 [Add to Longdo]
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, / ] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #284,611 [Add to Longdo]
敖汉[Áo hàn, ㄠˊ ㄏㄢˋ, / ] Aohan banner or Aokhan Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #339,708 [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] variant of 旆, pennant; banner, #555,355 [Add to Longdo]
徽帜[huī zhì, ㄏㄨㄟ ㄓˋ, / ] banner, #646,397 [Add to Longdo]
翿[dào, ㄉㄠˋ, 翿] feather banner or fan, #981,652 [Add to Longdo]
喀喇沁[Kā lā qìn, ㄎㄚ ㄌㄚ ㄑㄧㄣˋ, ] Harqin (Mongol: guard); Harqin banner or Kharchin Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia; also Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning [Add to Longdo]
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, / ] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
巴林右[Bā lín yòu, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
巴林左[Bā lín zuǒ, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广 / ] banner advertisement [Add to Longdo]
挂羊头,卖狗肉[guà yáng tóu, mai4 gou3 rou4, ㄍㄨㄚˋ ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, mài gǒu ròu, ㄇㄞˋ ㄍㄡˇ ㄖㄡˋ, / ] to hang a sheep's head while selling dog meat (成语 saw); to cheat; dishonest advertising; wicked deeds carried out under banner of virtue [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] banner [Add to Longdo]
旗下[qí xià, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄚˋ, ] under the banner of [Add to Longdo]
旗牌[qí pái, ㄑㄧˊ ㄆㄞˊ, ] flag or banner [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] banner, flag, streamer; insignia [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] banner with falcons; mussed up hair [Add to Longdo]
条幅广告[tiáo fú guǎng gào, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] banner advertisment [Add to Longdo]
白旄黄钺[bái máo huáng yuè, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄝˋ, / ] white banner and yellow battle-ax (成语 saw); refers to military expedition [Add to Longdo]
縿[shān, ㄕㄢ, 縿] fringe; ornament of banner [Add to Longdo]
翁牛特[Wēng niú tè, ㄨㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄊㄜˋ, ] Ongniud banner or Ongnuud Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
阿鲁科尔沁[Ā lǔ kē ěr qìn, ㄚ ㄌㄨˇ ㄎㄜ ㄦˇ ㄑㄧㄣˋ, / ] Ar Horqin banner or Aru Khorchin Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, / ] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Bannerwerbung {f}; Balkenwerbung {f}banner ad [Add to Longdo]
Jahr {n} | Jahre {pl} | praktisches Jahr | erfolgreiches Jahr | in den besten Jahren seinyear | years | practical year | banner year | be in the prime of life [Add to Longdo]
Schlagzeile {f}; Balkenüberschrift {f}banner headline [Add to Longdo]
Sternenbanner {m}star-spangled banner [Add to Longdo]
Sternenbanner {m}the Stars and Stripes [Add to Longdo]
Tischfahne {f}table banner [Add to Longdo]
Transparent {n}; Spruchbanner {n}banner [Add to Longdo]
Bannermanturako {m} [ornith.]Bannerman's Turaco [Add to Longdo]
Bannermannektarvogel {m} [ornith.]Bannerman's Sunbird [Add to Longdo]
Bannermanweber {m} [ornith.]Bannerman's Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンバナーフィッシュ[indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
シマハタタテダイ[shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius) [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ハタタテダイ[hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
バナー[bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
バナー広告[バナーこうこく, bana-koukoku] (n) {comp} ad banner [Add to Longdo]
フエヤッコダイ属[フエヤッコダイぞく, fueyakkodai zoku] (n) Forcipiger (genus of tropical bannerfish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
ミナミハタタテダイ[minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish [Add to Longdo]
リンクバナー[rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]
レッドシー・バナーフィッシュ[reddoshi-. bana-fisshu] (n) Red Sea bannerfish (Heniochus intermedius) [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
横断幕[おうだんまく, oudanmaku] (n) horizontal banner; (P) [Add to Longdo]
旗(P);幡;旌[はた, hata] (n) (1) flag; (2) (幡 only) {Buddh} (See 幡・ばん) pataka (banner); (P) [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
旗下[きか, kika] (n,adj-no) under one's command; under the banner (of) [Add to Longdo]
旗鼓[きこ, kiko] (n) banner and drums; army [Add to Longdo]
旗弁[きべん, kiben] (n) standard (type of flower); banner; vexillum [Add to Longdo]
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
鯉のぼり;鯉幟[こいのぼり, koinobori] (n) carp streamer; carp banner [Add to Longdo]
垂れ幕(P);垂幕[たれまく, taremaku] (n) hanging banner; hanging screen; curtain; (P) [Add to Longdo]
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P) [Add to Longdo]
全段抜き[ぜんだんぬき, zendannuki] (n) banner (headlines) [Add to Longdo]
大漁旗[たいりょうばた, tairyoubata] (n) fishermen's banner hoisted to indicate a rich haul; big-catch flag [Add to Longdo]
大見出し[おおみだし, oomidashi] (n) (See 小見出し) banner headline [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n) {Buddh} pataka (banner) [Add to Longdo]
八重旗雲[やえはたぐも, yaehatagumo] (n) banner clouds in layers [Add to Longdo]
反旗(P);叛旗[はんき, hanki] (n) standard of revolt; banner of revolution; (P) [Add to Longdo]
満員御礼[まんいんおんれい, man'in'onrei] (n) banners of thanks for the full house (in sumo tournaments, soccer matches, concerts, etc.) [Add to Longdo]
[のぼり, nobori] (n) flag; banner; streamer [Add to Longdo]
幢;幡幢[はたほこ;はたぼこ;どう(幢), hatahoko ; hataboko ; dou ( tou )] (n) (1) {Buddh} (See 鉾) long-handled Chinese spear bearing a small flag; (2) (どう only) banner; hanging [Add to Longdo]
幢幡[どうばん, douban] (n) hanging-banner used as ornament in Buddhist temples [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
星条旗[せいじょうき, seijouki] Sternenbanner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top