ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banking

B AE1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banking-, *banking*, bank
English-Thai: Longdo Dictionary
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banking(n) การธนาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankingการธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankingการเอียงตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankingการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Banking lawกฎหมายการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Banking lawกฎหมายการธนาคาร [TU Subject Heading]
Banking law (Islamic law)กฎหมายการธนาคาร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Banking systemระบบการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้ The Lawnmower Man (1992)
It's just that the Luthors have been banking here for 12 years.แค่ลูเธอร์ไม่เคยมาที่นี่ 12 ปีแล้ว X-Ray (2001)
Banking heavily manufacturingทั้งที่ดิน การเงิน อุตสาหกรรมหนัก The Corporation (2003)
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี Casino Royale (2006)
Online banking is where the business is heading.ธนาคารออนไลน์อยู่ที่ไหน ธุรกิจก็อยู่ที่นั่น Firewall (2006)
- Redmond, from the Federal Banking Board?-Redmond, จากกรรมการบริหารธนาคารกลาง? Firewall (2006)
Investment banking is a very lucrative field.พ่อจะสอนให้ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Like I'm banking on my future with a giant, muscley child.เหมือนฉันฝากอนาคต ไว้กับนักกล้ามไร้วุฒิภาวะ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
So someone in Cyber Unit is checking for irregularities in agents' banking records?งั้นก็มีจนท.คนใดคนนึงในแผนกไซเบอร์ได้ทำสิ่งผิดพลาดอันส่งผลกับฝ่ายงานด้านบัญชีสินะ. Last Man Standing (2008)
Yes, it was secretly given to him by the supreme executive of the banking clan himself.แน่ใจสิ มันถูกส่งมาให้เขาในทางลับ จากประธานกรรมการสมาพันธ์ธนาคารเองเลย Destroy Malevolence (2008)
I was sent on a special mission. The senate was told the banking clanข้าถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจพิเศษ วุฒิสภาได้ข่าวว่าสมาพันธ์ธนาคาร Destroy Malevolence (2008)
They know our playbook, they are banking on us doing what we always do.มันรู้กลยุทธเรา มันกะเราให้เราตกหลุม สั่งลุยเหมือนเคย Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankingA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
bankingHe is in the banking line.
bankingIt's possible to branch out from computing to jobs in banking, accountancy and so on.
bankingI was banking on him to help me.
bankingMoney circulates through the banking system.
bankingThe tax reform will not touch the banking industry.
bankingWe are banking on fine weather for the sports day.
bankingWe're banking on you to provide all the money we need.
bankingWhat are the banking hours?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การธนาคาร(n) banking, Example: เขาเรียนจบด้านการเงินการธนาคารมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง, Thai Definition: ธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเอทีเอ็ม[bat Ē.Thī.Ēm.] (n, exp) EN: banking card  FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
การธนาคาร[kān thanākhān] (n) EN: banking
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์[thanākhān ilekthrønik] (n, exp) EN: electronic banking
ธนาคารออนไลน์[thanākhān ønlai] (n, exp) EN: online banking
ธุรกิจธนาคาร[thurakit thanākhān] (n, exp) EN: banking ; banking business
เวลาเปิด[wēlā poēt] (xp) EN: opening hours ; business hours ; opening time ; banking hours ; office hours ; working hours  FR: heures d'ouverture [fpl] ; heures de bureau [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANKING B AE1 NG K IH0 NG
BANKING'S B AE1 NG K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banking (v) bˈæŋkɪŋ (b a1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial, #864 [Add to Longdo]
银行业[yín háng yè, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] banking, #8,781 [Add to Longdo]
银行业务[yín háng yè wù, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] banking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットバンキング[inta-nettobankingu] (n) {comp} Internet banking [Add to Longdo]
インベストメントバンキング[inbesutomentobankingu] (n) investment banking [Add to Longdo]
エレクトロニックバンキング[erekutoronikkubankingu] (n) {comp} electronic banking [Add to Longdo]
エレクトロバンキング[erekutorobankingu] (n) (abbr) electronic banking [Add to Longdo]
オンラインバンキング[onrainbankingu] (n) {comp} online banking [Add to Longdo]
オンラインバンキングシステム[onrainbankingushisutemu] (n) {comp} online banking system [Add to Longdo]
オンライン銀行業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) {comp} online banking facilities [Add to Longdo]
コーポレートバンキング[ko-pore-tobankingu] (n) corporate banking [Add to Longdo]
ノンバンク[nonbanku] (n) nonbank banking; (P) [Add to Longdo]
バンキング[bankingu] (n) banking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
バンキング[ばんきんぐ, bankingu] banking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banking
   n 1: engaging in the business of keeping money for savings and
      checking accounts or for exchange or for issuing loans and
      credit etc.
   2: transacting business with a bank; depositing or withdrawing
     funds or requesting a loan etc.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top