ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banger

B AE1 NG ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banger-, *banger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banger(n) ไส้กรอก
bangers(sl) ไส้กรอก

CMU English Pronouncing Dictionary
BANGER B AE1 NG ER0
BANGERS B AE1 NG ER0 Z
BANGERT B EY1 NG G ER0 T
BANGERTER B EY1 NG G ER0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banger (n) bˈæŋər (b a1 ng @ r)
bangers (n) bˈæŋəz (b a1 ng @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banger
   n 1: (British informal) pork sausage
   2: firework consisting of a small explosive charge and fuse in a
     heavy paper casing [syn: {firecracker}, {cracker}, {banger}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top