ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bandwagon

B AE1 N D W AE2 G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandwagon-, *bandwagon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandwagon(n) กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม (เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bandwagonIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
bandwagonIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
bandwagonIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.
bandwagonThe priest seems to make it a practice to climb on the underdog's bandwagon and persuade the other side to compromise.
bandwagonThe young men of Japan are apt to jump on the bandwagon.

CMU English Pronouncing Dictionary
BANDWAGON B AE1 N D W AE2 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bandwagon (n) bˈændwægən (b a1 n d w a g @ n)
bandwagons (n) bˈændwægənz (b a1 n d w a g @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンドワゴン[bandowagon] (n) bandwagon [Add to Longdo]
バンドワゴン効果[バンドワゴンこうか, bandowagon kouka] (n) bandwagon effect [Add to Longdo]
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bandwagon
   n 1: a popular trend that attracts growing support; "when they
      saw how things were going everybody jumped on the
      bandwagon"
   2: a large ornate wagon for carrying a musical band; "the gaudy
     bandwagon led the circus parade"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top